Troeven

focus_hoofdstuk
Gestructureerd en op maat

Focus gaat voluit voor een logische, thematische opbouw. Elk deel is een geheel op zich met een eigen leerlijn, maar laat je ook de nodige vrijheid. Binnen een thema zorgt gevarieerd bronmateriaal voor concrete en herkenbare aanknopingspunten met de leefwereld van de leerlingen.

 • Uitgebreide en overzichtelijke integratie van taalbeschouwing
 • Scherpe leerlijnen rond o.a. tekststructuren, signaalwoorden en schematiseren
 • Duidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad
 • Extra moeilijke woordenschatoefeningen
 • Duidelijke structuur in kenniskoffers
Bekijk voorbeeldpagina's van Focus
Strategieën
 • Elk hoofdstuk is opgebouwd volgens het OVUR-principe. In de eerste jaren worden de fasen expliciet benoemd. Met de jaren is er een evolutie naar een zuiver impliciete aanwezigheid.
 • Elk hoofdstuk start met een duidelijke oplijsting van de doelstellingen en de vaardigheden. Elk deel zet tot besluit ook een aantal zaken in verband met leren leren op een rijtje.
 • Ook bij schrijf- en spreekkaders evolueert Focus van veel ondersteuning  naar vrij schrijven en spreken.
 • Andere strategieën die een leerlijn volgen van het 1e tot en met het 6e jaar zijn: woordverklaringsstrategieën, de 4 fasen van woordenschatverwerving, het selecteren van de gepaste luister- of leesstrategie.
Bekijk het volledige aanbod van de uitgaven van Focus
focus_strategie
focus_taalbeschouwing
Integratie vaardigheden en taalbeschouwing
 • Duidelijke verwijzingen naar en aparte hoofdstukjes rond taalbeschouwing zorgen er in de 1e en 2e graad voor dat je zowel geïntegreerd als afzonderlijk kunt oefenen op spelling of grammatica. 
 • In de 3e graad wordt reflectie op taal en taalbeschouwing functioneel geïntegreerd in compacte lesgehelen die ook in willekeurige volgorde behandeld kunnen worden.
 • De systematische reflectie op taal draagt bij tot meer doeltreffende communicatie. Moeilijkere, contextrijke opdrachten dagen de leerlingen uitom de verworven kennis toe te passen in hun eigen communicatie.
Bekijk voorbeeldpagina's van Focus