Leerwinst

Per graad biedt Netwerk TaalCentraal specifieke tools aangepast aan de aard van uw leerlingen en de leerstof: F72D7798B50049FE85B077FCCE1CA5C2

  • Een stapsgewwijze opbouw van vaardigheden: duidelijke iconen en OVUR's
  • Duidelijke instructiefiches voor Begeleid Zelfstandig Leren en Werken
  • Een waaier aan evaluatiemogelijkheden: zelftoets met basis en verdieping, vorderingsfiches, checklists, zelf- en peerevaluatie en onderzoekscompetenties 
  • Duidelijke kennisdelen en leerstofoverzichten, inclusief een vademecum(kennisoverzicht) 
  • Digitaal lesmateriaal: onlineoefeningen en ICT-toepassingen (webquests, blogverslagen, e-portfolio ...)