cover_NTC_2eGR
Graad 2: 3 uitgaven vol afwisseling en variatie
 • Bronnenboek en werkboek (aso)
 • Leerwerkboek voor theoretische richtingen (tso)
 • Leerwerkboek voor praktische richtingen (tso)

In het kort

 • Afwisseling en variatie: telkens een prikkelende vraag als vertrekpunt.
 • Vraag en antwoord (korte gehelen, duidelijke instructies rond lestijden)
  • Elke vraag wordt kort ingeleid: toelichting leerstof
  • Een ondertitel verduidelijkt de inhoud van de les
  • De vraag prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerling
 • Indeling: 4 delen in bronnenboek en werkboek, 6 delen in leerwerkboek
 • Leerwerkboek voor praktische richtingen: minder oefeningen, meer tussenstappen, makkelijkere opdrachten, kortere teksten, kortere woordenschatlijsten.
 • Verrijkende extra's: breed aanbod toetsvragen, 'Hoe Doe Kit' en uitgebreid vakdossier
Bekijk alle boeken voor leerjaar 3 Bekijk alle boeken voor leerjaar 4