Aanbod Traject Nederlands

Traject Nederlands biedt je met twee verschillende leerwerkboeken de mogelijkheid om zo goed mogelijk in te spelen op de diversiteit van de eerste graad. Zo kun je voor elke klas bepalen welke versie van Traject Nederlands het best aansluit bij het niveau van de leerlingen. Inhoudelijk bereiken de leerlingen in beide versies dezelfde basisdoelen en werken ze rond identiek dezelfde thema’s.

Traject Nederlands biedt een stevige basis Nederlands voor elke leerling, met aandacht voor differentiatie, structuur en instructietaal. De XL-versie reikt een uitgebreider pakket aan met langere teksten, complexere opdrachten, moeilijkere instructies … Daarnaast geeft de XL-versie leerlingen de kans om zich te oriënteren naar talige richtingen en wordt er meer ingezet op verdieping. 

Traject Nederlands 1 (basisversie)

 • Eenvoudigere instructietaal
 • Schrijfkaders waar nodig, met deels ingevulde tekst
 • Eenvoudiger woordgebruik
 • Meer structuur en ondersteuning
 • Eenvoudigere oefeningen met uitgesplitste opgaven en oefeningen, mogelijke antwoorden worden soms aangeboden …
 • Meer gericht op differentiatie en remediëring
 • Teksten op standaardniveau, met een basisaanbod
 • Keuze voor de leerlingen
 • Enkel basisdoelen van de leerplannen


Traject-1-2-covers


 

Traject Nederlands 1 XL

 • Moeilijkere instructietaal
 • Meer vrije schrijfruimte om zelf antwoorden te formuleren
 • Moeilijkere begrippen en zinsconstructies
 • Meer zelfstandigheid van de leerlingen
 • Complexere opdrachten die meer abstract denkvermogen vergen: minder tussenstappen in de opgaven en oefeningen, meer open vragen …
 • Meer ruimte voor verdieping en verrijking
 • Teksten met moeilijker niveau, groter aanbod en langere teksten
 • Meer ‘afleiders’ in oefeningen met keuze
 • Extra materiaal ter ondersteuning van de basisopties met taal (2de jaar)


Traject-1XL-2XL-covers


Trajectwijzer

Alle rode wat-kaders met kennis en gele hoe-kaders met strategieën van de leerwerkboeken van jaar 1 en 2 worden gebundeld in de Trajectwijzer. Op een overzichtelijke manier heeft de leerling een samenvatting van alle kennis van de hele eerste graad. Die must-have dient voor de leerlingen als een houvast waarnaar ze kunnen teruggrijpen tijdens hun verdere schoolcarrière.

 • Kennis over teksten, zinnen, woorden,klanken …
 • Strategieën, zowel de leerstrategieën als de strategieën voor de vaardigheden
 • Spelling en interpunctie, bijvoorbeeld het schema van de werkwoordspelling, hoofdletters …
 • Taalbeschouwing
 • Literatuur, bijvoorbeeld genres, kenmerken van poëzie …
 • Nog veel meer!


Trajectwijzer-coverOpstap Taalscreening

In opdracht van Uitgeverij VAN IN ontwikkelde het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) een digitale, diagnostische taalvaardigheidstoets op diddit. Met die wetenschappelijk onderbouwde toets test je de vaardigheden luisteren en begrijpend lezen van leerlingen bij het begin van het secundair onderwijs. Zo kun je in de eerste graad met Opstap een betrouwbare en valide taalscreening afnemen van je leerlingen.

Opstap Taalscreening 1A is gratis beschikbaar bij Traject Nederlands 1 en 1 XL.


Lees meer over Opstap Taalscreening
Traject-taalscreening-cover