Engels en de onderwijshervorming

De onderwijshervorming geeft scholen in 2019 de vrijheid om enkele keuzes te maken voor het vak Engels op het vlak van inhoud en lessentabellen. We vroegen onze uitgever Filip van Emelen om uitleg.

 Wat is de impact van de onderwijshervorming op het vak Engels?

Filip: "De trend die enkele jaren geleden is ingezet in het vreemde talenonderwijs wordt bij deze onderwijshervorming verder doorgetrokken. Er zijn een aantal wijzigingen in de eindtermen, maar de impact van de onderwijshervorming op het vak Engels is beperkt."

"Behalve enkele inhoudelijke wijzigingen zal er nu ook in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de mogelijkheid bestaan om Engels in het eerste jaar in te voeren. Daarnaast zien we een herwaardering van literaire teksten in de eerste graad, maar ook de hoeveelheid grammatica is verhoogd in de leerplannen. Differentiatie zal nog belangrijker worden in de eerste graad, omdat de diversiteit aan leerlingen zal toenemen. De scholen en leerkrachten zullen ook meer vrijheid hebben om de inhouden van het vak Engels te bepalen in de A-stroom."


Filip_portret_web

Wat betekent dit concreet voor ON TRACK? Wat mogen leerkrachten verwachten?

Filip: "De leerwerkboeken van ON TRACK voor de A-stroom werden volledig in de geest van het moderne talenonderwijs ontwikkeld. Leerkrachten die voor ON TRACK kozen, geven al voor een groot deel les conform de nieuwe eindtermen."

"We hebben de afgelopen jaren intens gecommuniceerd met onze gebruikers om het concept van ON TRACK nog beter af te stemmen op de noden van leerkrachten Engels in de eerste graad. Daarom lanceren we dit schooljaar TRACK, onze vernieuwde versie van ON TRACK voor de A-stroom. TRACK werkt met een volledig nieuw concept dat verder bouwt op de bestaande onderdelen van ON TRACK. We leggen nog meer focus op structuur en differentiatie, met remediëring en verrijking in het leerwerkboek. Afhankelijk van het niveau van de klas kunnen leerkrachten kiezen wanneer zij differentiatie aanbieden. De werkvormen in de leerwerkboeken werden herbekeken en waar nodig hebben we nieuw, actueel taalmateriaal toegevoegd."

"Kortom, we zijn ervan overtuigd dat je met deze herwerking het vak Engels boeiend kunt maken voor alle leerlingen. In de A-stroom zal TRACK voor het eerste jaar een nieuw leerwerkboek aanbieden voor 1 uur Engels per week. Daarnaast herwerken en vernieuwen we het bestaande boek voor het GO! (2 uur Engels per week). TRACK zal volgend jaar ook verder ontwikkeld en vernieuwd worden in het tweede jaar. Afhankelijk van het verdere schooltraject van de leerlingen, zullen zij het concept van TRACK herkennen in de andere reeksen Engels van Uitgeverij VAN IN. ON TRACK zullen we blijven aanbieden voor het aso. Track ‘n’ Trace blijft onze reeks voor het tso en kso."


Kom hier meer te weten over TRACK >