Onze reeksen en de onderwijshervorming

Zoals je weet, gaat de onderwijshervorming in 2019 van start voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. Ontdek hier per reeks hoe we het leerlingen- en leerkrachtenmateriaal afstemmen op de nieuwe leerplannen. 

 
 Vak  Methode Wat gaan we doen?
Engels TRACK
In 2019 lanceren we voor het eerste jaar in het secundair onderwijs een vernieuwde versie van ON TRACK. Op maat van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorzien we een boek voor 1 uur Engels in het eerste jaar. Daarnaast vernieuwen we het boek voor 2 uur Engels in het eerste jaar GO!, volledig in lijn met de nieuwe leerplannen.
Financiële en economische geletterdheid FikS De onderwijshervorming levert heel wat nieuwe eindtermen op in het eerste jaar van de A-stroom en B-stroom van het GO!. Met FikS voorzien we een uitgave, op maat van het GO!, om helemaal aan de eindtermen rond financiële en economische competenties te voldoen.
Frans C'est parti

C’est parti 1 werd al opgesteld in de geest van de onderwijshervorming en voldoet aan de nieuwe eindtermen. De uitgave werd geschreven op maat van 5 uur Frans per week. Kiest jouw school ervoor om het minimum van 4 uur te geven? Dan voorzien we een duidelijk stappenplan op diddit. Zo weet jij als leerkracht waar je zaken kunt schrappen en toch blijft voldoen aan de nieuwe leerplannen.

Frans 7 à vous

De uitgaven van 7 à vous werden al opgesteld in de geest van de nieuwe eindtermen. Om helemaal te voldoen aan de nieuwe leerplannen zullen we nog enkele aanvullingen op diddit plaatsen. Zo kun je dus ook volgend schooljaar zorgeloos aan de slag met 7 à vous 1.

Geschiedenis STORIA De boeken van STORIA voor het eerste jaar (Live, Classic en GO!) worden herwerkt in het kader van de nieuwe eindtermen. Vanaf september 2019 gaan jij en je leerlingen aan de slag met STORIAHD. We behouden de solide structuur en de heldere werkwijze, maar brengen historisch denken nog meer naar de oppervlakte. Kennen én kunnen behouden hun plaats, en redeneren over bronnen wordt nog meer expliciet gemaakt.
Godsdienst Curieus Het geactualiseerde leerplan is verplicht vanaf 1 september 2019 in alle graden van het secundair onderwijs, met een ‘ingroeiperiode’ van twee schooljaren. Vanaf het schooljaar 2019-2020 willen wij je volop ondersteunen, zodat je progressief vertrouwd kunt geraken met het vernieuwde leerplan.
Curieus is onze nieuwe reeks godsdienst voor de A-stroom en de doorstroomrichtingen van het aso en tso. Ze vervangt de huidige reeks Theo, die wel beschikbaar blijft voor alle leerjaren, maar niet herwerkt wordt.  Vanaf september 2019 kun je aan de slag met het gloednieuwe materiaal voor leerjaren 1, 3 en 5. Onze auteurs baseren zich uiteraard op het geactualiseerde leerplan. In 2020 vervolledigen we de reeks voor leerjaren 2, 4 en 6.
Godsdienst StapSteen Met StapSteen zit je goed voor de B-stroom en de arbeidsmarktgerichte richtingen van het tso/kso en bso. Vanaf september 2019 kun je aan de slag met StapSteen 7. Voor de overige jaren voorzien we een concordantietabel die verduidelijkt hoe StapSteen de terreindoelen binnen de perspectieven en nieuwe ingrediënten realiseert. De komende schooljaren herwerken we de reeks, zodat je uiterlijk in 2021 volledig conform het geactualiseerde leerplan kunt werken.
Mavo Nieuwe mavo

In het kader van de nieuwe eindtermen plaatsen we voor Nieuwe mavo 1 de nodige aanpassingen online. Op die manier kun je volgend schooljaar zonder zorgen aan de slag.

Mens & Samenleving MikS

In 2019 kun je aan de slag met MikS, onze gloednieuwe uitgave voor het nieuwe vak Mens & Samenleving in het eerste jaar van de A-stroom (Katholiek onderwijs). Wil je meer weten en op de hoogte blijven?

Natuurwetenschappen BIOgenie+ Als leerkracht in de A-stroom kun je blijven rekenen op BIOgenie+. De vertrouwde structuur en werkwijze van de reeks houden we. We werken de inhouden van de leerwerkboeken bij waar nodig, zodat jouw lessen met Biogenie+ volledig leerplanconform blijven.
Natuurwetenschappen
NW voor jou NW voor jou blijft de beste keuze voor leerkrachten in de A-stroom. Ook na de zomer kun je aan de slag met de gekende opbouw en aanpak van de reeks. Waar nodig passen we de inhouden van de leerwerkboeken aan, zodat je conform de nieuwe leerplannen kunt lesgeven.
Natuurwetenschappen
NW voor jou GO! Bij de leerwerkboeken van NW voor jou GO! voorzien we aanvullend online materiaal, zodat de reeks volledig conform de eindtermen is. Je kunt dus blijven werken met je VAN IN-reeks voor natuurwetenschappen in het gemeenschapsonderwijs.
Natuurwetenschappen
Solar Aanvullend online materiaal maakt de leerwerkboeken van Solar volledig conform de eindtermen. Ook na de zomer blijft VAN IN dus je partner voor natuurwetenschappen in het gemeenschapsonderwijs.
Nederlands Taalweb We herwerken Taalweb 1 in het kader van de onderwijshervorming. De herwerkte editie bevat nieuwe communicatieve opdrachten. Bovendien passen we enkele inhouden aan, zodat je vanaf september 2019 volledig conform de nieuwe eindtermen les kunt geven.
Nederlands Traject Nederlands In 2019 lanceren we voor het eerste jaar in de A-stroom een volledige nieuwe reeks: Traject Nederlands. De nieuwe reeks Traject Nederlands zal op maat gemaakt zijn van de nieuwe eindtermen en leerplannen.
Techniek TechnoScoop
In 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor Techniek in het eerste jaar in voege. Wij zorgen ervoor dat je volgend schooljaar aan de slag kunt met een nieuwe methode: TechnoScoop.
 Wiskunde Formule 1 Formule 1 stond al bekend als methode op maat van de B-stroom. We blijven hierop mikken door enerzijds extra aandacht te besteden aan context en wiskundige taligheid en anderzijds het cijferen te beperken. Bij de herwerking van Formule 1 blijft de succeservaring van de leerling centraal staan. Vanaf september 2019 kun je volledig conform de nieuwe leerplannen aan de slag met Formule 1.
Wiskunde Optimaal GO! We ondersteunen Optimaal GO! in eerste instantie digitaal, zodat je in het schooljaar 2019-2020 conform de eindtermen kan werken. Vanaf september 2020 kun je starten met herwerkte leerwerkboeken.
Wiskunde Pienter De auteurs herwerken Pienter op het ritme van de hervorming. We behouden het vertrouwde, sterke didactische concept. Bovendien besteden we extra aandacht aan remediërende opdrachten, ICT en probleemoplossend denken. Deze ingrediënten maken het eenvoudiger om het eigenaarschap van je lessen op te nemen. 

De nieuwe leerinhouden worden geïntegreerd in de heldere structuur waarvoor Pienter gekend is. Op die manier kun je vanaf september 2019 volledig conform de nieuwe eindtermen aan de slag met Pienter.