Techniek en de onderwijshervorming

Flore is uitgever Techniek en volgt de nieuwe eindtermen en leerplannen op de voet. Samen met een gedreven auteursteam werkt ze volop aan TechnoScoop, onze nieuwe methode voor Techniek. We vragen haar hoe zij de vernieuwing ervaart en implementeert in het lesmateriaal.


Wat is de impact van de onderwijshervorming op het vak Techniek?

Flore: “Op inhoudelijk vlak blijven de koepels het pad bewandelen dat ze enkele jaren geleden zijn ingeslagen. Tegelijkertijd verandert er heel wat.”

“Het technische proces blijft bijvoorbeeld bestaan, maar er komt wel meer nadruk op de verschillende benaderingen van dat proces. Leerlingen zullen dus nog altijd vertrekken vanuit een probleemstelling, zelf heel concreet nadenken over een oplossing en die uitwerken. Alleen moeten ze die oplossing nu vanuit verschillende invalshoeken bekijken: volgens procedurele en conceptuele doelen. De leerkracht kan daarbij meer en meer optreden als coach. Binnen het technische proces komt de nadruk ook meer te liggen op het onderzoeken van materialen en technische systemen.”


Flore_portret_web

“Scholen krijgen bovendien de keuze om Techniek als apart vak te geven, of geïntegreerd met natuurwetenschappen en aardrijkskunde. En door een bredere A-stroom zullen de klassen meer heterogeen worden. Die twee zaken vereisen een heel andere aanpak, zowel voor de leerkracht als voor de leerling.”

 

Wat betekent dat concreet voor TechnoScoop?

Flore: “Toen we van start gingen met een nieuwe uitgave voor Techniek, zijn we eerst goed gaan luisteren waar de noden lagen bij leerkrachten. Wat we vaak hoorden terugkomen, was de nood aan flexibiliteit. Dat hebben we dan ook heel sterk geïntegreerd in onze nieuwe uitgave. Zo zijn de projecten bijvoorbeeld onderling inwisselbaar en kun je je realisaties kiezen op basis van de doelgroep, je eigen interesses, logistieke middelen, beschikbare materialen en gereedschappen, het kennisniveau van de leerlingen, etc.”

“We verweven het digitale luik bovendien maximaal met de uitgave, om zo de leerkracht de nodige flexibiliteit te geven. Uiteraard bieden we voor deze manier van werken voldoende ondersteuning.”

“Bij TechnoScoop zijn we vertrokken vanuit de 5 ervaringsgebieden. Binnen elk van de 5 thema’s staat een ervaringsgebied centraal en kan de leerkracht kiezen of hij alle stappen van het technische proces doorloopt, of slechts enkele van de stappen. We hebben ervoor gezorgd dat in elk thema zowel procedurele als conceptuele doelen aan bod komen, maar wel telkens op een andere manier, zodat het voor de leerlingen ook voldoende gevarieerd blijft. De focus ligt bijvoorbeeld de ene keer meer op ontwerpen en de andere keer meer op realiseren.”

“Dit klinkt allemaal misschien wat technisch, maar we hebben uiteraard alles op een heldere en leuke manier gebundeld. In de handleiding leggen we duidelijk uit hoe de leerkracht met de methode en de verschillende projecten aan de slag kan.”

Benieuwd? Kom dan zeker eens luisteren op onze infosessies