Trotter 2.0: de nieuwe generatie met actuele bundels!

Herkenbaar

 • Samenvattende Trotters met vaardigheden en
  competenties
 • Blokbeesten: maken het leren overzichtelijk
 • Garantie op naleving van leerplannen, eindtermen en VOETen
  (eenvoudig te raadplegen via jaarplanmodule)

Vernieuwend

Voor de leerling

 • Vernieuwde, frisse lay-out in vierkleurendruk
 • Directere en krachtigere schrijfstijl
 • Doe(l)gerichte en communicatieve aanpak
 • Nieuwe werkvormen en zelfevaluatie
 • Wegwijzers vervangen door Trotters
 • Ruime aandacht voor schooltaalwoorden
 • Trotterproef: GIP-voorbereidend werk aan de hand wan aangeleerde vaardigheden en competenties
 • Via www.knooppunt.net

Voor de leraar

Elke bundel bechikt over een digitale handleiding met bijbehorende dvd (audio- en beeldmateriaal) >> bekijk voorbeeld

 • Via www.knooppunt.net 
  • Didactische tips
  • Ingevuld leerwerkschrift
  • Actuadossier en tijdlijn
  • Voorbeeldtoetsen
  • Correctiesleutels en ondersteunende PowerPoints om  klassikale verbetering van opdrachten te begeleiden
  • Evaluatiefiches voor spreek- en schrijfopdrachten
  • Jaarplanmodule
   >> bekijk voorbeeld