Leerpakket elektriciteit
Leerpakket elektriciteit

Leerpakket elektriciteit is een reeks leerwerkboeken en cd-roms voor het tso. De boeken bevatten alle leerinhouden 'elektriciteit en lab' voor de tweede en de derde graad tso. De bijbehorende cd-rom biedt telkens uitbreiding en/of verdieping voor de leerlingen.

De A-reeks is bedoeld voor de theoretisch-technische richtingen: industriële wetenschappen, techniek-wetenschappen, elektriciteit-elektromechanica en elektromechanica. De B-reeks richt zich tot de specifiek-technische richting, nl. elektrotechnieken. 

De laboboekjes AB dienen voor beide doelgroepen. Het laboboek AB bevat opdrachten voor experimenten en/of demonstraties en volgt nauwgezet de wetenschappelijk onderbouwde structuur van de leerboeken van de A- én de B-reeks. Geïntegreerd werken is op die manier structureel ingebouwd in de reeks Leerpakket elektriciteit.

De nadruk wordt steeds gelegd op het meten en interpreteren van de meetresultaten, niet op het schakelen. Er verschijnt per jaar steeds een laboboek voor de theoretisch-technische tso-studierichtingen (Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica, Mechanische technieken …) en voor de theoretisch-praktische tsostudierichtingen (o.a. Elektrotechnieken).

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur