Een heldere structuur als houvast voor je leerlingen

Elk thema volgt hetzelfde overzichtelijke traject waarin je leerlingen zich de kennis en de vaardigheden eigen maken. Aan het einde van elk thema, na de Check it out, is er voldoende ruimte voor (bijkomende) oefeningen, zowel in de uitgave als op diddit.


STAP 1: CHECK IN
Aan de hand van een klein experiment stappen je leerlingen in in het onderwerp van het thema.

STAP 2: VERKEN!

De leerlingen starten met de wetenschappelijke verkenning van het thema. We activeren de voorkennis van de leerlingen en brengen hun leefwereld in de les.

 

STAP 3: DE HOOFDSTUKKEN

Het middenrif van elk thema bestaat uit onderzoeksvragen (hoofdstukken) die uiteenvallen in meerdere experimenten en opdrachten. We hebben hierbij ook aandacht voor rekenvaardigheid. Aan de hand van gerichte vraagstelling rond waarneming en verklaring worden concepten aangebracht. Elk experiment volgt de wetenschappelijke methode: 


wonderWONDER_themapagina

STAP 4: SYNTHESE

De kennis en de vaardigheden uit de verschillende hoofdstukken komen samen in de synthese. Er zijn drie soorten syntheses: de flowchart, de woordelijke samenvatting en de mindmap. Daarvan staat er telkens één in de uitgave. De andere soorten vinden de leerlingen online. Dit is een leren-lerenmoment voor de leerlingen.

 

STAP 5: CHECK IT OUT

Op basis van wat de leerlingen nu weten, koppel je met gerichte vragen terug naar de Check in aan het begin van het thema. Vervolgens duiden de leerlingen in de Checklist aan in hoeverre ze de vaardigheden en competenties onder de knie hebben. We hebben niet alleen aandacht voor de begrippenkennis en de onderzoeksvaardigheden, maar ook voor de sociale en communicatieve vaardigheden. De werkwoorden in de Checklist komen overeen met de corresponderende niveaus van Bloom.

De leerlingen kunnen de Checklist ook online invullen, in het portfolio op diddit. Op basis van hun zelfevaluatie krijgen ze meteen de juiste remediëringsoefeningen voorgeschoteld.

 

STAP 6: AAN DE SLAG!

In dit onderdeel wordt er verder geoefend op verschillende niveaus, zowel in de uitgave als op diddit.

De oefeningen beslaan een brede waaier aan werkvormen.


diddit_logo_Q_tagline
Diddit, het online leerplatform
Diddit is een motiverend online leerplatform, dat leraren en leerlingen optimaal ondersteunt. Het is perfect geïntegreerd in je lesmateriaal.

Meer weten

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur