Kruispunt

Ontdek Kruispunt, handboeken wiskunde voor het aso.
Bekijk het aanbod
Kruispunt

Onderwijshervorming 

Je kunt nog steeds werken met Kruispunt. De reeks wordt niet herwerkt, maar blijft wel beschikbaar. Indien je aan de slag wil met een wiskundemethode voor de A-stroom die volledig leerplanconform is, kun je gebruikmaken van Pienter.

Wiskunde voor het aso (KathOndVla)

 
Kruispunt is een wiskundemethode die bestaat uit een collectie leer(werk)boeken en een online oefenplatform voor maximale differentiatie, voor de 1ste en 2de graad van het aso (KathOndVla). 
De leer(werk)boeken brengen wiskunde op een inzichtelijke en overzichtelijke wijze, volgens een wederkerende structuur in elk hoofdstuk:
  • een instaptoets peilt de voorkennis van de leerling
  • de theorie wordt glashelder uitgelegd
  • een veelheid aan oefeningen biedt de leerling de gelegenheid om de theorie vast te zetten
  • een synthesetoets sluit het hoofdstuk af

Kruispunt bevat materiaal dat geschikt is voor STEM-onderwijs.

De troeven?

  • Toegang tot Kruispunt Online
  • Link met het dagelijks leven zodat leerlingen de relevantie van wiskunde in de praktijk ervaren
  • Bijzondere aandacht voor wiskundetaal, zodat leerlingen zich de correcte terminologie snel eigen maken
  • Online oefenplatform Kruispunt Online met meer dan 3000 oefentypes
  • Ook alle tussenstappen worden automatisch geanalyseerd, becommentarieerd en geĆ«valueerd zodat snelle remediĆ«ring en differentiatie mogelijk wordt
  • Gedetailleerde rapporten per leerling
Ontdek de pijlers van Kruispunt
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur