Ontdek Kruispunt GO!, handboeken wiskunde voor het aso in het gemeenschapsonderwijs.
Bekijk het aanbod
Kruispunt GO!

Onderwijshervorming

Je kunt nog steeds werken met Kruispunt GO!. De reeks wordt niet herwerkt, maar blijft wel beschikbaar. Indien je aan de slag wil met een wiskundemethode voor de A-stroom die volledig leerplanconform is, kun je gebruikmaken van Optimaal GO!.

Wiskunde voor het aso (GO!)


Kruispunt GO! is een wiskundemethode die bestaat uit een collectie leer(werk)boeken en een online oefenplatform voor maximale differentiatie, voor de 1ste en 2de graad van het aso van het gemeenschapsonderwijs (GO!). 

De leer(werk)boeken brengen wiskunde op een inzichtelijke en overzichtelijke wijze, volgens een wederkerende structuur in elk hoofdstuk:

  • een instaptoets peilt de voorkennis van de leerling
  • de theorie wordt glashelder uitgelegd
  • een veelheid aan oefeningen biedt de leerling de gelegenheid om de theorie vast te zetten
  • een synthesetoets sluit het hoofdstuk af

De troeven?

  • Toegang tot Kruispunt Online
  • Link met het dagelijks leven zodat leerlingen relevantie van wiskunde in de praktijk ervaren
  • Bijzondere aandacht voor wiskundetaal, zodat leerlingen zich de correcte terminologie snel eigen maken
  • Online oefenplatform Kruispunt Online met meer dan 3000 oefentypes
  • Ook alle tussenstappen worden automatisch geanalyseerd, becommentarieerd en geĆ«valueerd zodat snelle remediĆ«ring en differentiatie mogelijk wordt
  • Gedetailleerde rapporten per leerling


Ontdek de pijlers van Kruispunt GO! Meer informatie over Kruispunt Online
Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur