Pijlers van Kruispunt GO

Doordacht concept en heldere structuur
 • Uniformiteit van elk thema
 • Stapsgewijze aanpak
 • Leertraject van de leerling staat centraal
  - vaste evaluatiemomenten
  - instaptoets - checklist - synthesetoets
 • Leerinhouden in bevattelijke lesgehelen
 • Verzorgde en eigentijdse lay-out
  - visueel onderscheid tussen verschillende onderdelen
  - heldere bladschikking
Duik in een thema

Doordacht concept

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Kruispunt woord
Nauwe aansluiting bij de leerplannen
 • Spiraalmethode: voortbouwen op bestaande kennis
 • Efficiënt aanbod van de leerinhouden
 • Speciale aandacht voor beheersingsniveaus (E-B-V)
Bekijk het aanbod
Specifieke en efficiënte wiskundedidactiek
 • Activeren van noodzakelijke voorkennis
 • Instap via concrete situaties
 • Betrokkenheid van de leerling
 • Duidelijke aandacht voor (wiskunde)taal
 • Bewustwording van wiskundemethodiek
Duik in een thema

Wiskundedidactiek

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Oefenen

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Een methode in evenwicht
 • Kies je eigen accenten
  Vul in met <,> of =
  - Basisvaardigheden en kennis ... Differentiatie
  - Klassikaal ... Zelfstudie
  - Papier ... Digitaal
 • Een schat aan oefeningen!
Meer informatie over Kruispunt Online
Didactische ondersteuning

Handleiding

 • Ingevuld leerwerkboek/oplossing leerboek
 • Voorstel jaarplanning
 • Overzicht bereikte leerplandoelen
 • Didactische wenken
 • Activatiecode Kruispunt Online (docentgedeelte) + handleiding Kruispunt Online
Ga naar Kruispunt Online
Didactische ondersteuning
Voorbeeldpagina's Kruispunt