Duik in een thema

Instaptoets
  • Activeren van de noodzakelijke voorkennis
    - Inschatten van de beginsituatie 
  • Wat ken en kan ik al?
    - “Zelfkennis is …”

Instaptoets

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

Lesgeheel
Lesgeheel
  • Aanzet via de leefwereld van de leerling
  • Van concreet naar abstract
  • Aandacht voor (wiskunde)taal

Bekijk het aanbod
Oefenen
  • Aandacht voor geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad
  • Oefeningen:
    - rekenoefeningen
    - vraagstukken
  • Aandacht voor (wiskunde)taal
  • Aanleren van wiskundemethodiek

Oefenen

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Checklist
Checklist
  • Aandacht voor zelfevaluatie
    - Hoe ver sta ik in mijn leertraject?
Synthese: Test jezelf
  • Synthese van de nieuwe leerstof uit het thema
  • Sluitstuk van (zelf)evaluatie

Bekijk het aanbod

Test jezelf

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

Remediering
Remediëring en differentiatie
  • Aandacht voor zwakke én sterke leerlingen
  • Duidelijke opdeling E-B-V
  • Groot aanbod aan oefeningen:
    - 1e graad: via aparte oefeningenboeken (facultatief)
    - 1e en 2de graad: Kruispunt Online (inbegrepen)