Duik in een thema

Instaptoets
 • Activeren van de noodzakelijke voorkennis
  - Inschatten van de beginsituatie 
 • Wat ken en kan ik al?
  - “Zelfkennis is …”

Instaptoets

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

Lesgeheel
Lesgeheel
 • Aanzet via de leefwereld van de leerling
 • Van concreet naar abstract
 • Aandacht voor (wiskunde)taal

Bekijk het aanbod
Oefenen
 • Aandacht voor geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad
 • Oefeningen:
  - rekenoefeningen
  - vraagstukken
 • Aandacht voor (wiskunde)taal
 • Aanleren van wiskundemethodiek

Oefenen

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Checklist
Checklist
 • Aandacht voor zelfevaluatie
  - Hoe ver sta ik in mijn leertraject?
Synthese: Test jezelf
 • Synthese van de nieuwe leerstof uit het thema
 • Sluitstuk van (zelf)evaluatie

Bekijk het aanbod

Test jezelf

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

Remediering
Remediëring en differentiatie
 • Aandacht voor zwakke én sterke leerlingen
 • Duidelijke opdeling E-B-V
 • Groot aanbod aan oefeningen:
  - 1e graad: via aparte oefeningenboeken (facultatief)
  - 1e en 2de graad: Kruispunt Online (inbegrepen)