Pienter tso overzicht lesmateriaal

Leerlingenmateriaal

Pienter 3 tso ABCD 
Pienter 3 tso Leerwerkschrift leerplan ABC deel 1 (nieuwe editie 2017) - 978-90-306-8049-9
Pienter 3 tso Leerwerkschrift leerplan AB deel 2 (nieuwe editie 2017) - 978-90-306-8092-5
Pienter 3 tso Leerwerkschrift leerplan C deel 2 (nieuwe editie 2017) - 978-90-306-8093-2
Pienter 3 tso Leerwerkschrift leerplan D (nieuwe editie 2017) - 978-90-306-8094-9

Pienter 4 tso ABCD
Pienter 4 tso Leerwerkschrift leerplan ABC deel 1 (nieuwe editie 2018) - 978-90-306-8725-2
Pienter 4 tso Leerwerkschrift leerplan ABC deel 2 (nieuwe editie 2018) - 978-90-306-8726-9
Pienter 4 tso Leerwerkschrift leerplan AB deel 3 (nieuwe editie 2018) - 978-90-306-8727-6
Pienter 4 tso leerwerkschrift leerplan C deel 3 (nieuwe editie 2018) - 978-90-306-8728-3
Pienter 4 tso Leerwerkschrift leerplan D (nieuwe editie 2018) - 978-90-306-8729-0

Pienter 5/6 tso (nieuwe edities - 2019 / 2020)
Pienter 5 tso leerwerkschrift Reële functies & Algebra (2u) - 978-90-306-9201-0
Pienter 5 tso leerwerkschrift Reële functies (3-4u) - 978-90-306-9203-4
Pienter 5/6 tso leerwerkschrift Financiële Algebra (2-3-4u) - 978-90-306-9200-3
Pienter 5/6 tso leerwerkschrift Matrices en stelsels (2-3-4u) - 978-90-306-9481-6
Pienter 5 tso Leerwerkschrift Tweedegraadsfuncties (3-4u) - 978-90-306-9202-7
Pienter 5/6 tso Leerwerkschrift Complexe getallen (2-3-4u) - 978-90-306-9584-4
Pienter 5/6 tso Leerwerkschrift Exponentiële en logaritmische functies (2-3-4u) - 978-90-306-9585-1
Pienter 5/6 tso Leerwerkschrift Lineaire programmering (2-3-4u) - 978-90-306-9587-5
Pienter 5/6 tso Leerwerkschrift Statistiek (2-3-4u) - 978-90-306-9588-2
Pienter 5/6 tso Leerwerkschrift Telproblemen en kansrekening (2-3-4u) - 978-90-306-9589-9
Pienter 5/6 tso Leerwerkschrift Integralen (2-3-4u) - 978-90-306-9586-8

Leerkrachtenmateriaal

Pienter 3 tso ABCD
Pienter 3 tso ABCD Comfort Pack (nieuwe editie 2017) - 978-90-306-8095-6
Pienter 3 tso ABCD Comfort PLUS Pack (nieuwe editie 2017) - 978-90-306-8097-0

 
Pienter 5/6 tso

Pienter 5/6 tso Comfort Pack - 978-90-306-9259-1
Pienter 5/6 tso Comfort PLUS Pack deel A - 978-90-306-9261-4
Pienter 5/6 tso Comfort PLUS Pack deel B - 978-90-306-9591-2 (beschikbaar vanaf september 2020)

Comfort Plus Pack Deel A
Comfort Plus Pack Deel B
Reële functies (4u) Statistiek
Reële functies & Algebra (2-3u) Exponentiële en Logaritmische functies
Tweedegraadsfuncties Integralen
Financiële Algebra Telproblemen en Kansrekenen
Rationale en Goniometrische functies Lineair programmeren
Matrices en stelsels Complexe getallen De oude handleidingen zijn te bestellen via deze link >


Vragen? Contacteer onze klantendienst

Met vragen kun je steeds terecht bij onze klantendienst.