Welke toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Bingel?

Uitgeverij VAN IN streeft ernaar Bingel en haar mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de Belgische wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Bingel.

 

 

Maatregelen die we nemen om de toegankelijkheid te verbeteren

 

We implementeren de volgende stappen om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren:

 

 • een tweejaarlijkse audit op toegankelijkheid wordt uitgevoerd door een extern bedrijf;
 • de resultaten van de audit worden behandeld en er worden regelmatig verbeterpunten gepland;
 • om toegankelijkheid onderdeel te maken van het ontwikkelproces heeft ons team een training gevolgd met focus op technische toegankelijkheid.

 

 De inhoud die door de toegankelijkheidsaudit van 26 maart 2019 als ontoegankelijk werd beschouwd en de uitgevoerde wijzigingen om de toegankelijkheid te verbeteren zijn de volgende:

 

 • Kleurcontrast voor tekstgrafieken en achtergrond – alle kleurcontrasten en achtergronden werden getest op voldoende contrast en werden aangepast om te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

 

 • Duidelijke en consistente visuele vormgeving – De betekenis van sommige pictogrammen in de leerlingenschermen van Bingel was niet algemeen gekend. Er is extra tekst toegevoegd onder de pictogrammen om de betekenis duidelijker te maken voor de gebruiker.

 

 • Zichtbare toetsenbord focus – De focus werd verbeterd in weergaven van de leerlingen.

 

 • Unieke beschrijvende titel en duidelijke indicatie van de taal op alle pagina’s – Alle pagina’s hadden dezelfde paginatitel. Er is aanvullende informatie toegevoegd aan de paginatitels in de weergaven van de leerling om de paginatitel uniek en toegankelijk te maken voor een leerling door het gebruik van een schermlezer.

 

 • Inhoud past zich aan verschillende zoomniveaus, weergaveformaten, oriëntaties en tekstafstanden aan – Pagina’s worden responsief gemaakt zodat de leerling adequaat kan werken als het beeld uitvergroot is in de leerlingenweergave.

 

Nalevingsstatus

 

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) schrijven toegankelijkheidsstandaarden voor om webcontent voor iedereen toegankelijk te maken. De regels hebben drie niveaus: A, AA en AAA.

 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan niveau A van de WCAG 2. vanwege de hieronder vermelde niet-nalevingen en vrijstellingen.

 

 

Niet-toegankelijke inhoud

 

We proberen onze website en inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. In sommige gevallen zijn we er echter niet in geslaagd. De onderstaande inhoud is niet in overeenstemming met de Belgische wetgeving

 

 • Duidelijke en consistente visuele weergave – De betekenis van sommige pictogrammen in de lerarenschermen is niet algemeen gekend.

 

 • Zichtbare toetsenbordfocus. Toetsenbordfocus ontbreekt bijna overal in de weergaven van de leraar.

 

 • Logische leesvolgorde en tabvolgorde – Het toetsenbord werkt niet overal, daarom is de tabvolgorde gedeeltelijk compatibel. Verbeteringen van de weergaven van de leerling zijn gepland in Q4 2020.

 

 • Unieke beschrijvende titel en duidelijke indicatie van de taal op alle pagina’s – Alle pagina’s hebben dezelfde paginatitel in de weergave van de docenten.

 

 • Bruikbaar met toetsenbord – de inhoud van de website is niet overal bruikbaar met toetsenbord.

 

 • Inhoud past zich aan verschillende zoomniveaus, weergaveformaten en oriëntaties en tekstafstanden aan – Pagina’s reageren niet en werken niet adequaat wanneer de schermresolutie wordt vergroot in de weergaven van de leerkracht.

 

 • Programmatisch begrijpelijke en bruikbare elementen en formulieren in de gebruikersinterface – Er zijn veel aanklikbare elementen en knoppen zonder enige tekst. Als gevolg hiervan maken deze knoppen de dienst onbereikbaar voor gebruikers van schermlezers.

 

 • Inhoud moet een structuur hebben met beschrijvende koppen – Koppen worden te weinig gebruikt.

 

 • Gebruik beschrijvende namen voor de links – In de weergaven van de leraar zijn er maar een paar links en ze zijn voldoende beschrijvend.

 

 • Toegankelijke multimedia – Video’s hebben geen ondertiteling.

 

 • Slechts één sensorische informatie gebruiken om de pagina te begrijpen – Kleur wordt gebruikt als het enige middel om de resultaten van leerlingen te onderscheiden.

 

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

 

Deze verklaring is opgesteld op 14 augustus 2020.

Er is een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd op 26 maart 2019. Op basis van de resultaten van deze audit werden acties ondernomen om de toegankelijkheid van Bingel te verbeteren. Deze verklaring is gebaseerd op de uitkomsten van de audit, rekening houdend met de verbeteringen die hebben plaatsgevonden.

 

Deze verklaring wordt in het eerste kwartaal van 2021 herzien, wanneer een nieuwe audit wordt gepland.

 

 

Feedback en contactgegevens

 

Uw feedback is welkom om onze website te verbeteren en toegankelijker te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met uitgeverij VAN IN via het contactformulier.

 

Mocht u geen afdoend antwoord hebben ontvangen op uw feedback, dan kunt u contact opnemen met de Belgische handhavingsinstantie https://accessibility.belgium.be/nl/contact