Makkelijk differentiëren met Rekensprong Plus!

Als leerkracht word je elk jaar geconfronteerd met heel wat niveauverschillen in jouw klasgroep. Maar geen nood, er zijn genoeg materialen in Rekensprong Plus om in te spelen op de behoeften van elk kind. Met deze tips help je leerlingen met moeilijkheden in een handomdraai!  

1. Gebruik de kant-en-klare differentiatiematerialen om te differentiëren tijdens de les

Zorg begint met het aanbieden van voldoende oefenkansen.

 

In de map van Wibbel vind je kant-en-klare oefeningen voor leerlingen die bepaalde rekenvaardigheden nog niet beheersen. Handig: de kopieerbladen zijn geordend per leerlijn.

 

Tip: zorg voor voldoende neuze-neuzeboekjes in de klas en laat de leerlingen hierin zelf op zoek gaan naar hulp, dit stimuleert het “leren leren”. De verwijzing naar de tips vinden ze op de kopieerbladen.

 

Beschik je over een Bingel Max-licentie bij Rekensprong Plus? Gebruik dan de module “differentiëren en oefenen” om oefenbundels of Bingeltaken op maat samen te stellen bij een specifiek hoofdstuk.

 

Je kan de oefenbundels automatisch afdrukken met naam, klas en volgnummer. Kies je voor de oefeningen in Bingel, dan heb je ook nog het voordeel dat je de oefeningen niet zelf moet corrigeren.  

Oefeningen op maat samenstellen

2. Gebruik de automatische differentiatie in Bingel 

In Bingel bepaal je zelf voor welke leerlingen je een taak klaarzet. Ook hierin kan je differentiëren. Je selecteert de opdrachten die je aan een taak wil toevoegen en kiest de leerlingen voor wie je de taak wil samenstellen.

 

Laat je leerlingen oefenen in Bingel, dan zet je ze bovendien automatisch gedifferentieerd aan het werk

  • Het platform past zich aan het niveau van elke leerling aan. Als het goed gaat, krijgen ze moeilijkere opdrachten. Gaat het wat minder? Dan krijgen ze eenvoudigere opdrachten. Zo heeft iedereen de kans om uitgebreid te oefenen rond hetzelfde onderwerp of onderdeel.  
  •  Tijdens het oefenen verschijnen er tips en feedback. Bij een fout antwoord verschijnt een instructiefilmpje met extra uitleg én krijgt de leerling een herkansing.  

 

Extra voordeel: via Bingelresultaten zie je op welk niveau je leerlingen oefenen en hoe ze op de verschillende oefeningen scoren.  

 

Als uit de resultaten blijkt dat een leerling nog wat extra oefening nodig heeft, kun je de oefenreeks meteen vanuit het venster Bingelresultaten als herhalingstaak klaarzetten.

Taak klaarzetten Herhalingstaak klaarzetten

3. Pas het Bingeleiland aan voor leerlingen die het moeilijk hebben

Zorg voor meer focus tijdens het oefenen op Bingel. Zet hoofdstukken en leermiddelen die je niet gebruikt uit. Zo werkt je klas aan de juiste oefeningen en verliezen ze geen tijd.

 

Voor leerlingen die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen, kan het nodig zijn om opdrachten van andere leerjaren aan te bieden. Voeg voor hen een leermiddel van een ander leerjaar toe zodat zij op hun maat kunnen oefenen.

 

Dat bespaart jou heel wat tijd. Ze oefenen op hun niveau zonder dat je een taak moet klaarzetten.

eiland aanpassen

4. Gebruik de materialen om te herhalen en remediëren bij de toets 

Voorafgaand aan elke toets biedt Rekensprong Plus een herhalingsles waarin alle toetsdoelen aan bod komen. Maak hier zeker gebruik van.

 

Tip: varieer in hoe je deze les aanbiedt: als zelfstandig werk, met een partner, klassikaal, met verlengde instructie of als huiswerk.

 

Hebben kinderen moeite met een bepaalde toetsvraag, geef hen dan de op maat gemaakte remediëringsoefeningen (beschikbaar bij alle toetsvragen). Dat helpt hen stap voor stap om de moeilijkheden te overwinnen. Je vindt ze in de map van Wibbel of via de differentiatiemodule in Bingel.

 

Tip: download de remediëringsblaadjes via Bingel, dan worden de naam, klas en volgnummer automatisch ingevuld. Kies je voor de oefeningen in Bingel, dan heb je ook nog het voordeel dat je de oefeningen niet zelf moet corrigeren.

5. Raadpleeg de REDICODIS-maatregelen bij Rekensprong Plus

Het kan voorkomen dat, ondanks de brede basiszorg, sommige problemen bij leerlingen niet meteen opgelost raken. Daarom biedt Rekensprong Plus REDICODIS-maatregelen aan waarmee je de materialen kunt afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften.

 

De stappen voor verlengde instructie worden duidelijk uitgeschreven in de handleiding van de les. Hierdoor heb je een helder overzicht van hoe je verlengde instructie kunt aanbieden aan leerlingen die extra ondersteuning vereisen.

 

Ook hier kan je de kant-en-klare ondersteuningsmaterialen in de mappen van Wibbel en in de differentiatiemodules in Bingel inzetten.

6. Schrap opdrachten die verder gaan dan de minimumdoelen

Wanneer de oefenmaterialen, ondanks het toepassen van de REDICODIS-maatregelen, nog steeds onvoldoende aansluiten bij de rekenmogelijkheden van de leerling, biedt Rekensprong Plus vanaf het vierde leerjaar een voorstel tot curriculumdifferentiatie aan. Dit zorgt ervoor dat het aanbod van wiskunde nog meer wordt afgestemd op de mogelijkheden van de rekenzwakke leerling.

 

Een handige leidraad voor curriculumdifferentiatie is te vinden op Bingel. Deze leidraad geeft per les aan welke oefeningen eventueel kunnen worden weggelaten voor leerlingen die enkel de minimumdoelen hoeven te bereiken, terwijl ze toch worden meegenomen in het gemeenschappelijk curriculum. Hierbij worden suggesties gegeven, maar uiteindelijk heeft de leerkracht de vrijheid om een bewuste afweging te maken van voor- en nadelen en te beslissen welke aanpak het beste past. Door rekenzwakkere leerlingen met zorg te ondersteunen, kunnen bepaalde uitdagende oefeningen misschien toch haalbaar worden.

 

Het kan ook voorkomen dat er externe hulp wordt ingeschakeld om rekenzwakke leerlingen te ondersteunen. In dat geval bieden de neuze-neuzeboeken een handig overzicht van wat een leerling op een bepaald moment zou moeten kennen en kunnen.  

Wat doe ik als het nog steeds niet lukt?


Wanneer de zorgmaatregelen onvoldoende zijn om de leerling te ondersteunen, kan het nodig zijn om meer ingrijpende compenserende en dispenserende maatregelen toe te passen, bovenop de suggesties die te vinden zijn in de leidraad.

 

Als aanvulling op de zorgmaatregelen kan bijvoorbeeld geadviseerd worden om gebruik te maken van compenserende ICT-maatregelen, zoals voorleessoftware. Deze zijn beschikbaar via onze partners van ADIBIB.