Op welke manier kan ik sterke leerlingen uitdagen met de verrijking bij IJsbrekers?

Waarschijnlijk heb je dit al eens meegemaakt: je ziet dat een leerling razendsnel de lesstof doorloopt en direct klaar is met de opdrachten in het werkboek. Natuurlijk wil je deze leerling verder stimuleren en uitdagen, maar welke materialen kun je daar het beste voor gebruiken? En hoe kun je deze leerling het beste begeleiden?

1 Differentiatie in de basismaterialen

Laat sterke leerlingen zoveel mogelijk op het abstracte niveau (laag 4) werken. Dit betekent dat oefeningen worden uitgewerkt zonder het gebruik van materiaal of schematische voorstellingen. In de handleiding worden tips gegeven om de leerkracht hierin te ondersteunen. Bepaalde oefeningen in het werkschrift mogen dus worden overgeslagen. In plaats van deze oefeningen biedt elke les tempo- en niveaudifferentiatie. Deze oefeningen zijn herkenbaar aan de bijbehorende iconen. 

 

Bovendien wordt in de handleiding regelmatig de suggestie gedaan om sterke leerlingen als tutor te laten fungeren, zodat ze hun klasgenoten kunnen ondersteunen bij het handelend rekenen. Dit kan een uitstekende manier zijn om deze leerlingen uit te dagen en hen te helpen hun vaardigheden verder te ontwikkelen.  

2 Verrijkingsmaterialen op Bingel

Voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging, biedt de module ‘differentiëren en oefenen’ extra oefenmateriaal. Onder ‘verrijking’ worden per module drie verrijkingsbladen met uitdagende opdrachten aangeboden. Indien gewenst, kan je ook een correctiesleutel afdrukken.  

 

 

Het verrijkingsmateriaal kan worden ingezet als aanvulling op de tempo- en niveaudifferentiatie in het werkschrift. Het biedt extra uitdagende opdrachten en is een uitstekende manier om sterke leerlingen extra te stimuleren. 

 

Om nog sneller en efficiënter te differentiëren, kan je als leerkracht gebruik maken van de module ‘toetsen, remediëren en verrijken’ op Bingel. Na het afnemen van een toets vul je een digitale foutenanalyse in op Bingel. Op basis van deze analyse kan je vervolgens een verrijkingsbundel op maat van de leerling genereren en afdrukken, met slechts een druk op de knop. Indien gewenst, kan je ook een correctiesleutel afdrukken. 

3 Het Bingeleiland aanpassen op maat van de leerling

Sommige leerlingen hebben mogelijk baat bij een aangepast oefeneiland op Bingel. Op hun eiland kunnen ze aangepaste leerstof vinden, zonder dat je als leerkracht dit telkens aan een specifieke taak moet toevoegen. Als leraar kun je dit eiland eenvoudig configureren en aanpassen, waardoor elke leerling toegang heeft tot haalbare en relevante oefeningen.