Hoe gaat Uitgeverij VAN IN aan de slag met de nieuwe minimumdoelen in de eerste graad?

In september 2024 gaan de nieuwe minimumdoelen van de eerste graad in voege. We gaan de komende maanden aan de slag om ons aanbod voor de eerste graad onder de loep te nemen in functie van de nieuwe leerplannen en minimumdoelen, die in de loop van het schooljaar bepaald zullen worden. We houden je op de hoogte!

Hou me op de hoogte