Hoe gaat Uitgeverij VAN IN aan de slag met de nieuwe minimumdoelen in de tweede graad?

De minimumdoelen voor de basisvorming zijn in juli 2023 definitief goedgekeurd. We gaan de komende maanden aan de slag om ons aanbod voor de tweede graad onder de loep te nemen in functie van de aangepaste minimudoelen en definitieve leerplannen. We houden je op de hoogte!

Hou me op de hoogte