Hoe maak en bewerk ik een eigen volgsysteem in Bingel Evaluatie?

In Bingel Evaluatie kun je gepersonaliseerde volgsystemen bouwen met eigen doelen en quoteringen.

  • Alleen de gekoppelde doelgroepen hebben toegang tot het volgsysteem.
  • Opgelet: indien je in de rapport wizard nog geen periodes hebt ingesteld, zal je dit eerst moeten doen alvorens het eigen volgsysteem zal werken (werkwijze).

Een nieuw eigen volgsysteem aanmaken

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik opnieuw links bovenaan op de switcher en kies in het startscherm de tegel "Beheer".

3 Klik in de zijbalk op het onderdeel "Volgsystemen".

4 Klik op de groene knop "+ Nieuw" om een nieuw eigen volgsysteem te bouwen.

5 Kies de optie "Eigen volgsysteem maken".

 

Er verschijnt een assistent met 4 stappen.

6 Met de knop "Volgende" ga je van de ene stap naar de andere.

7 Geef een unieke naam en daaronder een beschrijving.

8 Kies een passend icoontje (optioneel) voor op de afdruk van het rapport.

9 Kies daaronder de gewenste doelgroep(en) die het volgsysteem zullen gebruiken.

10 Klik op de knop "Volgende" rechts bovenaan.

11 In stap 2 kies je de quotering.

Deze kun je eerst aanmaken en instellen via een apart beheer (werkwijze).

 

12 Klik op de knop "Volgende" rechts bovenaan.

13 In stap 3 geef je de feitelijke inhoud (doelen) in van het volgsysteem en dit per gewenst niveau.

In volgend voorbeeld maken we een volgsysteem met 2 hoofdstukken (niveau 1) en doelen per hoofdstuk (niveau 2).

14 Klik op de groene knop "Toevoegen" om een lijn aan te maken voor het eerste hoofdstuk van niveau 1.

15 Geef de titel in en klik op de blauwe knop "Opslaan".

16 Klik opnieuw op de groene knop "Toevoegen" en geef de titel in van het tweede hoofdstuk (nog steeds niveau 1).

17 Je kunt de volgorde aanpassen door de titels te verslepen.

18 Klik op "+" naast het hoofdstuk om een doel aan te maken (= niveau 2).

19 Geef de gewenste tekst in van het doel en klik op de blauwe knop "Opslaan".

20 Herhaal de vorige stap tot alle doelen zijn ingegeven.

Opgelet, kies het juiste plusje. Het plusje naast het hoofdstuk betekent een nieuw doel binnen het hoofdstuk. Het plusje naast het doel betekent een doel onder dit doel (dus niveau 3).

 

Resultaat: 2 hoofdstukken met elk 2 doelen.

 

21 Klik op de knop "Volgende" rechts bovenaan.

22 In stap 4 zie je de evaluatieniveaus net zoals in een boomstructuur.

Deze worden automatisch gegenereerd aan de hand van de niveaus die je in stap 3 hebt gecreëerd.

 

23 Per niveau geef je aan of er een quotatie en/of feedback moet verschijnen.

Voorbeeld:

 

Je wenst een hoofdstuk “Zwemmen KO” en een hoofdstuk “Zwemmen LO” (= niveau 1). Dit niveau is zonder quotatie en zonder feedback. Daaronder komt een niveau met de te quoteren doelen per hoofdstuk (= niveau 2).

 

24 Klik op de knop "Volgende" om af te sluiten.

Je ziet nu terug het venster met het overzicht van alle volgsystemen (alfabetisch).

Een eigen gemaakt volgsysteem bewerken

 

Een volgsysteem verwijderen

 

Klik in de lijst met volgsystemen op het prullenmandje. Deze actie kun je niet ongedaan maken.

 

 

Een volgsysteem archiveren

 

Klik in de lijst met volgsystemen op de schakelaar. Deze actie kun je ongedaan maken.

 

 

Een volgsysteem aanpassen

 

Klik in de lijst met volgsystemen op het potloodje. Je kunt elke stap bewerken.

Waarschuwing

Let op met het verwijderen van een doelgroep, je zal de reeds ingegeven resultaten definitief verliezen.

Waarschuwing

Let op met omwisselen van quoteringssysteem. De reeds ingevulde resultaten zijn niet meer zichtbaar in de invulmomenten. Wijzigen dus enkel voor de start van het schooljaar.

1 Klik op stap 3 "Doelen".

2 Je kunt extra doelen toevoegen op het hoogste niveau (groene knop + Toevoegen) of een onderliggend niveau (plusje).

3 Klik op de schakelaar naast een doel om deze te archiveren.

Het doel zal vanaf nu niet meer beschikbaar zijn voor toekomstige evaluaties. De reeds ingegeven evaluaties blijven gewoon bestaan.

 

4 Klik op "..." en kies "Verwijderen" om het doel definitief te verwijderen.

Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

 

5 Klik op "..." en kies "Verplaats" om het doel naar een andere plaats in je boomstructuur te verhuizen.

6 Selecteer de nieuwe plaats.

7 Klik op de blauwe knop "Verplaats" om te bevestigen.

8 Klik op "..." en kies "Bewerken".

9 Pas de tekst aan en klik op de blauwe knop "Opslaan" op te bevestigen.

Waarschuwing

Als je de betekenis van het doel grondig wijzigt, dan zullen mogelijks de evaluaties ingegeven in het verleden niet meer de juiste context bieden. Aanpassen dus op eigen risico!