Hoe stel ik de lay-out in van het rapport in Bingel Evaluatie?

In dit venster bepaal je de berekeningen en het uiterlijk van het rapport. Wijzigingen aan deze instellingen worden pas zichtbaar nadat je een rapportafdruk (opnieuw) hebt gegenereerd. Een reeds gegenereerd rapport (met pdf-downloadknop) gebruikt dus de vorige instellingen.

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik opnieuw links bovenaan op de switcher en kies in het startscherm de tegel "Beheer".

3 Klik in de zijbalk op het onderdeel "Rapporten".

4 Klik in de zijbalk op het onderdeel "Rapporten".

Er verschijnt een assistent met 6 stappen. Met de knop “Opslaan en volgende” ga je van de ene stap naar de andere. Met de knop “Opslaan en sluiten” keer je terug naar het overzichtsvenster “Rapporten”.

 

Schoolgegevens

1 Vul de schoolgegevens aan zoals je wil dat ze op het rapport verschijnen.

2 Klik op de knop "Logo" om het schoollogo op te laden.

3 Klik op "Afbeelding selecteren" en kies een afbeelding van op je computer.

4 Je kunt de afbeelding draaien en bijsnijden (indien nodig).

5 Klik op de knop "Afbeelding gebruiken" om het logo op te laden.

6 Een logo kun je altijd weer verwijderen en vervangen door een nieuw logo via het icoontje prullenmand naast de afbeelding.

Leerlinginformatie

 

Foto

 

Kies of je de foto van de leerling wil weergeven bovenin het rapport of niet. De foto van de leerling kun je toevoegen via de zorgfiche.

1 Zet de schakelaar "aan" om de foto weer te geven.

Redelijke aanpassingen

 

Kies of je de redelijke aanpassingen vanuit de fiche in Bingel Zorg op het rapport wil afdrukken of niet.

1 Zet de schakelaar "aan" om de redelijke aanpassingen op het rapport in te schakelen voor de hele school.

 

Eenmaal de schakelaar op “aan” staat, worden de verschillende instellingen om de redelijke aanpassingen op het rapport te tonen zichtbaar: werkwijze.

Melding

Welke redelijke aanpassingen wel/niet op het rapport worden getoond is volledig instelbaar per leerling en per redelijke aanpassing. Deze schakelaar zorgt er enkel voor dat de redelijke aanpassingen zichtbaar worden in de verschillende vensters van Bingel Evaluatie.

Toetsberekeningen

 

Kies of je toetsen individueel wil weergegeven en of ze herrekend worden of niet.

1 Zet de schakelaar "aan" om de toetsen te herrekenen naar een gelijk maximumpunt.

Melding

Alle toetsen worden op die manier gelijk getrokken op het rapport. De originele getallen blijven achterliggend behouden zodat bij het uitzetten van de schakelaar de berekening terug ongedaan wordt gemaakt.

Voorbeeld “uit”:

 

 

 

Voorbeeld “aan”:

 

2 Zet de schakelaar "aan" als je de individuele toetsen wilt weergeven.

Voorbeeld “aan”:

 

 

 

Voorbeeld “uit”:

 

3 Zet de schakelaar "aan" als je een onderstreping wenst te zien op de afdruk als het gewenste minimum niet werd behaald.

Voorbeeld “aan”:

 

 

 

Voorbeeld “uit”:

 

Rapportberekeningen

 

Om toetsen, leerdomeinen, leergebieden en rapporttotaal eenvormig weer te geven, kun je kiezen op welk maximumpunt ze herrekend worden.

1 Kies het maximumpunt van de berekening voor leerdomeinen, leergebieden en rapporttotaal.

2 Zet de schakelaar aan of uit om de totalen te tonen of te verbergen.

Voorbeeld alles “aan”:

 

 

 

Voorbeeld alles “uit”:

 

Syntheserapportberekeningen

 

Op een syntheserapport worden altijd de laatste zes periodes samen afgedrukt. De volgende instellingen bepalen hoe de afdruk er precies zal uitzien.

 

1 Zet de schakelaar aan of uit om totalen van leergebieden, de domeinen, totalen van domeinen en totalen perioderapporten te tonen of te verbergen.

2 Zet de schakelaar aan als je de totalen van het leergebied verticaal wil laten berekenen in plaats van de standaardinstelling horizontaal.

Standaard berekening “horizontaal” (schakelaar uit):

 

 

 

Berekening “verticaal” (schakelaar aan). Deze instelling is enkel interessant indien er gewichten zijn ingesteld.

 

3 Kies het maximumpunt van de berekening voor het syntheserapport.

4 Zet de schakelaar aan of uit om het algemeen totaal van het syntheserapport te tonen of te verbergen.

5 Zet de schakelaar aan of uit om gemiddelde en mediaan te kunnen weergeven (zie Rapporten).

 

Melding

De naam die op de afdruk van het syntheserapport staat, is de gekozen naam van het rapport. Deze kun je indien nodig wijzigen voor je de afdruk maakt.

Rapportkleuren

 

Het rapport wordt weergegeven in 2 kleuren. Deze kleuren kun je zelf bepalen.

1 Klik op de keuzelijst naast "Primaire kleur".

2 Selecteer de gewenste primaire kleur.

3 Herhaal deze stappen voor de secundaire kleur.

Je zal wat moeten testen voor je de gewenste combinatie te pakken hebt. Controleer dit met een afdruk van het rapport en klik telkens bij een leerling op “PDF genereren” om de nieuwe instellingen toe te passen.

 

Standaard zijn de Bingelkleuren blauw en groen ingesteld.

Feedback

 

Standaard wordt de naam van de auteur van feedback getoond.

 

1 Wens je de auteur niet weer te geven, zet de schakelaar dan uit. Dit geldt voor alle klassen en voor alle feedback.

 

Resultaat:

 

Melding

Wens je bij sommige feedback toch de auteur weer te geven? Typ dan gewoon je naam in de feedback zelf.

Voettekst

 

Je kunt een gepersonaliseerde voettekst toevoegen die onderin het rapport verschijnt met bv. vakken voor zelfreflectie, handtekeningen, invulvakken, kerst/paaswensen, afbeeldingen, legende enz.

1 Klik in het vak "voettekst".

Er staat een werkbalk klaar met heel veel opmaakmogelijkheden.

 

2 Baken de verschillende onderdelen af en maak ze op.

Hiervoor werk je best met één tabel.

 

 

Melding

Niet zeker hoeveel rijen/kolommen je nodig hebt? Geen probleem, je kunt er altijd achteraf toevoegen en/of verwijderen.

Waarschuwing

Plaats alles in één tabel. Meerdere tabellen onder elkaar is af te raden (afdrukprobleem).

3 Voeg de tekst toe in de juiste vakken.

Voorbeeld:

 

4 Voeg - waar nodig - opmaak toe aan je tekst. Klik op "meer tekst" om de werkbalk tekstopmaak volledige te kunnen benutten.

5 Gebruik lettertype "Proxima Nova" om dezelfde stijl te behouden als de rest van het rapport.

6 Voeg - waar nodig - opmaak toe aan de vakken. Klik in een vak van je tabel om de mogelijkheden te zien.

7 Het keuzevenster met de kleuren voor de tabel zijn dezelfde als in de rapportkleuren (zie boven).

8 Voeg - waar nodig - afbeeldingen toe.

Zo kun je bv. de handtekening van de directie inscannen en toevoegen.

 

9 Voeg - waar nodig - iconen toe.

Zo kun je de iconen uit de quotaties terugvinden onder “Meer rijk” > “Font Awesome”.

 

10 Je kunt deze iconen net als tekst groter/kleiner en in kleur opmaken. Kies eerst de juiste grootte en voeg dan het icoontje toe.

11 Je kunt cellen samenvoegen of splitsen. Klik in een vakje van de tabel om deze opties te kunnen kiezen.

12 Voeg extra ruimte toe rond de inhoud van de vakken.

Zo plakt je tekst niet aan de rand van de tabel.

 

13 Wijzig de randen van de tabel: stippellijn of verborgen.

Afgewerkt voorbeeld:

 

14 Zet nu de schakelaar "Voettekst afdrukken op rapport" aan.

Resultaat op de afdruk:

 

Als je de schakelaar uitzet, zie je de standaard -voettekst (met de vakken handtekeningen ouders/leraar/directie).
Als je de schakelaar aanzet is de voettekst leeg en wordt deze gevuld met wat je zelf aanmaakt.

 

Ander voorbeeld: