Hoe werkt Boemerang bij IJsbrekers?

Vanaf het schooljaar 2024-2025 introduceert IJsbrekers een revolutionaire nieuwe vorm van geautomatiseerd oefenen: de Boemerangtaken in Bingel.

Wat zijn de Boemerangtaken?

  • Geautomatiseerde automatisatieopdrachten op maat: oefeningen worden aangepast aan het niveau van elke leerling.
  • Dagelijkse wiskunde-oefeningen: elke dag krijgen leerlingen een oefening met 10 vragen.
  • Volgens het Leitner-principe: zorgt ervoor dat wat nog niet beheerst is vaker herhaald wordt, terwijl wat al beter beheerst is minder vaak terugkomt.

Ook hier kun je er meer over lezen.

Hoe werken de Boemerangtaken?

Boemerangtaken verschijnen automatisch nadat een leerling een aantal oefeningen op een onderwerp heeft geoefend. De inhoud van die taak is gegenereerd op basis van resultaten van eerder gemaakte oefeningen. Na het maken van deze oefeningen neemt het hele Boemerang-systeem van Bingel het over en kan de leerling elke dag een Boemerangtaak maken met 10 oefeningen op verschillende beheersingsniveaus.

 

Zo kan dat er dan uitzien op het startscherm van de leerling:

 

Welke onderwerpen worden behandeld?

Leerkrachten benadrukken het belang van een goede basiskennis. Dit zijn vaak onderwerpen die goed ingeprent (of ‘gedrild’) moeten worden en waarbij leerlingen de antwoorden uit hun hoofd moeten kunnen oproepen. We hebben zorgvuldig een aantal onderwerpen geselecteerd die hieraan voldoen en geschikt zijn voor dit type oefening. De volgende onderwerpen worden behandeld in de Boemerangtaken:

 

 

Sommige onderwerpen komen in verschillende leerjaren terug, omdat de kennis en vaardigheden essentieel zijn voor verdere leerstofopbouw. Leerlingen die de stof goed beheersen, zullen snel door hun Boemerangoefeningen gaan, terwijl leerlingen die meer oefening nodig hebben vaker de kans krijgen om de leerstof opnieuw te oefenen.

Tip van het IJsbrekers-team

Als een leerling ongeveer 30 vragen van hetzelfde oefentype gemaakt heeft, start Boemerang de analyse. Maar ... meer oefeningen maken is natuurlijk nog altijd beter!