Hoe worden de summatieve toetsen georganiseerd in IJsbrekers?

IJsbrekers biedt naast de reguliere bloktoetsen, die de voortgang op korte termijn evalueren, ook twee optionele summatieve toetsen per leerjaar aan. Deze toetsen dienen om een breder beeld te krijgen van de leervorderingen van je leerlingen op lange termijn. 

Wanneer neem ik de summatieve toetsen af?

 

Het moment waarop je de summatieve toetsen afneemt, bepaal je zelf samen met je team. Een mogelijkheid is om de toets die bedoeld is voor het einde van een lager leerjaar, in september van het volgende leerjaar af te nemen. Zo kun je de beginsituatie van je leerlingen in kaart brengen. 

Waar vind ik de summatieve toetsen terug?

 

Je vindt de summatieve toetsen in de module ‘toetsen, remediëren en verrijken’ op Bingel. Daar vind je ook meer informatie over de verdeling van de punten. 

 

Melding

Een bijkomend voordeel van de summatieve toetsen in IJsbrekers is dat ze ook als Word-document beschikbaar zijn. Dit betekent dat je de toetsen indien nodig kunt aanpassen aan de behoeften van je eigen klasgroep en -praktijk. Dit zorgt voor extra flexibiliteit en stelt je in staat om de toetsen zo effectief en relevant mogelijk te maken voor jouw leerlingen.