Hoe wordt de ijsbergmethodiek toegepast in IJsbrekers?

IJsbrekers is georganiseerd in modules van samenhangende leerstofgehelen die we blokken noemen. Per blok wordt er telkens aan één onderwerp of concept gewerkt. Hierin wordt de leerstof in een spiraalsgewijze opbouw georganiseerd.

Hoe past IJsbrekers een spiraalgewijze opbouw toe?

 

IJsbrekers maakt leren toegankelijk en boeiend door de inhoud op een gestructureerde en trapsgewijze manier te presenteren. Dit betekent dat leerlingen stap voor stap voortgang boeken, beginnend met concrete activiteiten, dan overstappend naar redeneren met schematische modellen, om ten slotte te eindigen met formeel redeneren. We noemen dit geleidelijke proces ‘mathematiseren’.

Hoe wordt dit voorgesteld in IJsbrekers?

 

Stel je deze leerweg voor als een ijsberg. Het is een praktische metafoor om de opbouw van de leerstof binnen en tussen de blokken duidelijk weer te geven.

 

Het vorderen door de leerinhouden wordt geconcretiseerd aan de hand van 4 lagen. In de handleiding van IJsbrekers zie je telkens in welke laag van de ijsberg een bepaalde les gesitueerd kan worden en hoe de leerstof daarin wordt opgebouwd.

 

 

Niveau van de formele bewerkingen: In deze laag voeren de leerlingen formele bewerkingen uit.
Niveau van de schematische denkmodellen: Op dit niveau worden structuurmodellen, zoals de getallenas, geschematiseerd.
Niveau van de structuurmodellen : In deze laag worden concrete materialen vervangen door modelmaterialen, zoals klikblokjes.
Niveau van de wiskundige wereldoriëntatie: Hier werken de leerlingen met concrete materialen.