Op welke manier wordt de leerstof herhaald in IJsbrekers?

In plaats van te focussen op langdurige herhalingssessies, wordt in IJsbrekers de nadruk gelegd op regelmatige, kortere herhalingsmomenten. Onderzoek toont aan dat dergelijke frequente, korte herhalingssessies effectiever zijn bij het automatiseren van de rekenleerstof.  Dit is de basis van de rubrieken ‘5 per dag’ en ‘Prent het in’, die respectievelijk focussen op het herhalen van eerder geleerde inhoud en het automatiseren van rekenfeiten.

Vijf per dag

 

Bij elke les in IJsbrekers bevat de rubriek ‘5 per dag’ vijf korte herhalingsopdrachten. Deze opdrachten zijn zo ontworpen dat de leerkracht ze op een flexibele manier kan inzetten. Ze zijn dus niet strikt beperkt tot de wiskundeles zelf, maar kunnen ook tijdens andere momenten zoals een kringgesprek, voor de speeltijd of zelfs tijdens het wachten in de rij worden uitgevoerd. Deze korte en speelse herhalingsoefeningen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van het leerproces.

 

Tip van het IJsbrekers-team:

Bij de Downloads op Bingel zijn de herhalingsopdrachten van de 'vijf per dag' per leerjaar overzichtelijk gebundeld.

Prent het in

 

De kracht van herhaling wordt ook benadrukt in de rubriek ‘Prent het in’. Dit is, net zoals de ‘5 per dag’, geen vast onderdeel van de wiskundeles. De focus ligt op het op een speelse manier inprenten van rekenfeiten bij de leerlingen. Dit kan gebeuren tijdens verschillende momenten gedurende de schooldag.

 

Veel van de activiteiten in deze rubriek worden aangebracht in spelvorm, waardoor het leerproces interactiever wordt gemaakt. Zo wordt in de klassikale set wandplaten van IJsbrekers een reeks spelborden meegeleverd die kunnen worden gebruikt voor ‘Prent het in’. Deze spelborden bieden een aanvullende, visuele en interactieve manier om de rekenfeiten te oefenen en te memoriseren.