Kunnen de punten van de online toetsen in iDiddit geïmporteerd worden in Smartschool?

Het doorsturen van punten naar het puntensysteem van Smartschool zal mogelijk zijn. De leerkracht blijft wel altijd in de lead en bepaalt dus welke punten hij wilt doorsturen. Het is dus m.a.w. niet zo dat punten die gepubliceerd zijn, automatisch ook doorvloeien naar Smartschool.