Zijn de opgaven in de onderdelen Oefenen, Opdrachten en Evalueren hetzelfde in diddit?