7 nuttige tips om leerlingen in quarantaine betrokken te houden bij jouw lessen

Het is een pittige uitdaging om jouw leerlingen die in quarantaine zitten – letterlijk – bij de les te houden! Wat breng je aan qua lesinhouden? Hoe laat je ze oefenen? Hoe controleer je of ze mee zijn? Maar ook alles daarnaast: hoe gaat het thuis? Hoe zit het met hun welbevinden? En lukt dat ook voor jou?  

Wij formuleren hieronder een paar tips om jou en je leerlingen daarbij te ondersteunen.  

1. Zorg ervoor dat de leerling zijn lesmateriaal en werkboeken thuis heeft

Als leerlingen een lange periode thuis zijn, is het belangrijk dat ze hun werkboeken/lesmateriaal thuis ter beschikking hebbenzeker voor taal en wiskunde. Het is hun leidraad, ze zullen de les zo makkelijker kunnen volgen en de leerstof beter kunnen verwerken.

2. Geef duidelijke instructies en deadlines

Stel voor elke dag een dagschema op en vertel duidelijk wat je van de leerling verwacht. Geef korte taken met een duidelijke instructie. Maak zeker ook gebruik van de instructiefilmpjes: je kunt die zelf maken, maar je kunt zeker ook uit het rijke aanbod op Bingel putten. Hier vind je hoe je die klaarzet als taak.  
Spreek ook duidelijk af met je leerling wat hij moet doen als hij een vraag heeft: misschien plan je wel op geregelde tijdstippen een online-momentje in? Pols ook naar het welbevinden van je leerling. “Hoe voel je je?”, “Begrijp je alles?”, “Waar loop je nog tegenaan?”, “Hoe kan ik je nog helpen?” En bevraag zeker ook wat ze van de online-les vonden: lukt dat? Wat kan beter?

3. Geef je leerling het gevoel dat hij mee in de klas zit

Stem met een/de ouder(s) af hoe de leerling thuis online kan meevolgen. Is er geen computer of tablet thuis ter beschikking, dan kan er misschien tijdelijk materiaal van de school gebruikt worden.  
In Bingel kun je heel makkelijk een onlineles klaarzetten. Dat kan als je werkt met Google of Microsoft Teams.  
Betrek de leerling bij het klasgebeuren. Dat zorgt voor verbondenheid en jij kunt de vinger aan de pols houden.

4. Minimaliseer de werklast voor jezelf 

Afspreken met (parallel)collega’s is vanzelfsprekend en belangrijk. Misschien kun je wel dubbel werk voorkomen door taken te verdelen. Help elkaar en blijf overleggen. Samen staan jullie sterker! Plan ook meer online oefenen in, zo valt de verbeterlast voor jou weg. Zeker als het werkboek thuis ligt en je als leerkracht moeilijk kan gaan verbeteren is dat de beste oplossingIn Bingel kun je bovendien je leerling live volgen terwijl die aan het oefenen is, of die nu thuis zit of in de klas 

5. Zorg ervoor dat een leerling in quarantaine ook op zijn niveau blijft oefenen.

Elk kind heeft recht op onderwijs op eigen niveau, ook een kind dat in quarantaine zit. Bij je leermiddelen vind je ongetwijfeld materiaal op maat van je leerling 
Ook in Bingel vind je veel remediërings- en verrijkingsmateriaal. Misschien druk je een bundel op maat af, waarin je leerling zelfstandig kan werken? Daarnaast kun je ook taken op Bingel klaarzetten: met oefeningen bij de les, of specifieke oefeningen uit de differentiatiemodule. Het niveau van de oefeningen past zich automatisch aan je leerling aan, verbeteren hoeft niet en ook de feedback en tips zijn mooi afgestemd. 

6. Stimuleer reflectie

Om te weten of een leerling in quarantaine mee is met de leerstof, is het niet alleen van belang dat je ernaar vraagt op het einde van de les of in een onlinegesprek. Oozelfevaluatie is in deze situatie cruciaal. In heel wat methodes zijn er mogelijkheden tot zelfreflectie, maar je kunt zelf ook een algemeen document opstellen met een paar standaardvragen, zoals: Wat ging goed? Waaraan moet ik nog werken? Waarvoor heb ik hulp nodig?  
In een onlinegesprek kan je deze zelfreflectie bespreken.

7. Stimuleer sociale interactie

Zorg ervoor dat je leerling in quarantaine contact houdt met de andere leerlingenMisschien organiseer je wel wat online-babbelmomentjes met de vrienden van de klas? Of komen er een paar tijdens de speeltijd naar de klas om online samen een spelletje spelen?