Zo differentieer je in TALENT!

Als leerkracht word je elk jaar geconfronteerd met heel wat niveauverschillen in jouw klasgroep. Gelukkig houdt TALENT rekening met de specifieke noden van elk kind. Met deze tips help je leerlingen met moeilijkheden in een handomdraai.

 

1. Differentiatie tijdens de les

Met TALENT werken we aan een viersporenbeleid en maken we een onderscheid tussen instructieonafhankelijke, instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen. Voor deze doelgroepen voorziet TALENT tips voor een eigen aanpak en suggesties om met de basisoefeningen, de extra uitdagingen en/of met de extra hulp aan de slag te gaan.

 

Voor de instructieafhankelijke leerlingen zijn er in de handleiding geregeld suggesties voor verlengde instructie opgenomen. Zo kun je leerlingen die ‘vastlopen’ individueel of groepsgewijs helpen en extra instructie geven bij het oefenen.

2. Krijg inzicht in de leervorderingen via het portfolio

Differentiëren na de toets is goed, maar herhalen vóór de toets is eigenlijk veel beter. TALENT gelooft sterk in het extra ondersteunen (preventie) van leerlingen voor ze geëvalueerd worden.

Daarom kozen we ervoor om het differentiatieblok voor het evaluatieblok te plaatsen om een zo goed mogelijk resultaat bij de leerlingen te behalen.

 

Het portfolio van TALENT is een overzicht van alle doelen die tijdens een thema van TALENT aan bod komen. Je kan hierop in kaart brengen wie een leerling is, wat hij of zij al kan en nog moet leren. Dit kan je gedurende het thema bijhouden. Op basis van de zelfevaluaties van de leerlingen en jouw eigen observaties, kan je ook bijhouden welke leerlingen welke leerstof (on)voldoende beheersen. Zo heb je duidelijk een zicht op:

  1. de doelen die bij elke les aan bod komen;
  2. de opdrachten (H-bladen)  die je kan aanbieden om het doel te remediëren;
  3. in welke thema’s het doel (eventueel) nog aan bod komt. Zo kan je eventueel beslissen om nog niet in te grijpen en de volgende ontwikkelkans af te wachten.

3. Automatische Remediëring en Verrijking o.b.v. de toetsresultaten

TALENT voorziet ook de mogelijkheid om automatisch een remediërings- en verrijkingstraject uit te zetten op basis van de toetsresultaten. Kies je ervoor om te remediëren en verrijken na de toets, dan kan dat ook in de derde week van elk thema.

 

Bingel maakt, op basis van de toetsresultaten die je invult in de module ‘Toetsen, remediëren en verrijken’ op Bingel, een voorstel op maat voor je leerlingen. Zijn de resultaten onder de norm voor bepaalde toetsvragen, dan maakt Bingel een remediëringsvoorstel voor die doelen die nog niet behaald zijn. Die remediëring kan bestaan uit oefeningen op papier en/of digitale oefeningen.

4. Maak gebruik van de leesondersteuning in de digitale boekenkast

De digitale boekenkast is een (thuis)bibliotheek met een persoonlijk digitaal leesaanbod voor je leerlingen. Elke leerling vindt hier leuke boeken, aangepast aan zijn of haar interesses en leesniveau.

 

Elk fictieboekje uit de TALENTBIB is op verschillende leestechnische niveaus beschikbaar in de digitale boekenkast. Op basis van het AVI-niveau van de leerling, kiest Bingel automatisch de meest geschikte versie van het fictieboekje. Waar mogelijk, is dat het boekje in de zone van naaste ontwikkeling.  Zo kan elke leerling thuis verder lezen op een voor hem of haar aangepast leesniveau: zelfde boek, zelfde cover, zelfde verhaal, alleen leestechnisch makkelijker of moeilijker.

 

Bovendien kan je leesondersteuning inschakelen voor die leerlingen die het nodig hebben.

Hoe gebruik je de Bingel boekenkast?

5. Ga aan de slag met de materialen voor curriculumdifferentiatie

 

Wanneer de oefenmaterialen nog steeds onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden van een leerling, kan je vanaf het vijfde leerjaar aan de slag met de materialen voor curriculumdifferentiatie. Deze zijn beschikbaar voor de onderdelen spelling en taaldenken. Zo stem je het taalaanbod nog meer af op de mogelijkheden van de leerling.

 

Deze materialen worden gewoonlijk ingeschakeld wanneer een leerling – eventueel tijdelijk of voor een bepaald onderdeel – onvoldoende geholpen is met de (remediërings)werkbladen en de tips uit de handleiding.

 

Bij deze lessen werd ook een volledig aangepaste lesgang uitgewerkt. In de samenhang van de aangepaste les hebben we telkens geduid wat de verschillen zijn met de basisles.

 

De materialen voor curriculumdifferentiatie zijn te vinden in de Map Curriculumdifferentiatie en via de module ‘Differentiëren en oefenen’ in Bingel.

 

Een leermiddel bepaalt nooit de beslissing over het al dan niet uitreiken van een getuigschrift. Deze beslissing behoort enkel de klassenraad toe. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klassenraad om af te wegen of een leerling de eindtermen voor de verschillende leergebieden in voldoende mate bereikt heeft.

6. Maak gebruik van de differentiatiemogelijkheden in Bingel

Bingel biedt heel wat kansen om te differentiëren met TALENT zonder dat je er veel tijd in hoeft te steken. Zo kan je bijvoorbeeld het oefeneiland personaliseren op maat van een leerling met een IAC of instructiefilmpjes toevoegen aan een taak.

Zo differentieer je in Bingel