Help! Ik moet plots invallen voor een afwezige collega.

Ken je het? Je collega is ziek en plots moet je een hele klas overnemen. Een zinvolle activiteit bedenken en de leerlingen zelfstandig bezighouden, da’s een behoorlijke uitdaging. Gelukkig is er Bingel. Dankzij deze handige tips zet je de leerlingen meteen aan de slag!

1. Met je Bingelaccount kan je snel taken klaarzetten van alle leermiddelen

Op het oefeneiland kunnen leerlingen opdrachten maken van alle leermiddelen. Als je weet waar ze zijn aanbeland voor verschillende vakken, is een gepaste taak aanmaken kinderspel.

 

Het voordeel van oefenen op Bingel is dat de leerlingen op hun eigen niveau werken en dat ze automatisch feedback krijgen wanneer ze een foutje maken. Het platform kijkt dus mee over hun schouder, waardoor ze hun eigen leerproces bijsturen.

2. Druk werkbladen op verschillende niveaus af via de module ‘differentiëren en oefenen’

In de module ‘differentiëren en oefenen’ vind je remediërings- en verrijkingsopdrachten die leerlingen zelfstandig maken.

Omdat je toegang hebt tot alle materialen van elk leerjaar, kan je die snel terugvinden en opdrachten afdrukken. Zo werken de leerlingen zelfstandig op hun niveau werken en heb jij tijd voor je eigen leerlingen.

 

Meer info

3. Gebruik de instructiefilmpjes voor wiskunde en taal

Gebruik je op school Talent, Reken Maar! of IJsbrekers? Dan vind je op het Bingeleiland een groot aantal instructiefilmpjes. Zet ze klaar in een taak of laat de leerlingen de filmpjes zelfstandig bekijken. Ook zij vinden de filmpjes makkelijk terug op hun eiland.

Een taak met instructiefilmpje klaarzetten

4. Laat de leerlingen werken in hun werkschrift met zelfcorrectie via het bordboek

Je hebt altijd toegang tot de materialen en bordboeken van alle leerjaren, ongeacht je eigen leerjaar. Zo bekijk je eenvoudig de bordboeken van je afwezige collega met je eigen inloggegevens.

Je kan de leerlingen zelfstandig laten werken in hun werkschrift en de correctielaag in het bordboek openzetten op een laptop of tablet. Die kunnen de leerlingen dan gebruiken als correctiesleutel.

 

5. Gebruik de Bingel Raket-app om leerlingen zelfstandig te laten oefenen

Zijn de leerlingen klaar met de oefeningen in hun werkschrift? Dan kunnen ze zelfstandig extra oefeningen bij de les maken op Bingel. Die vinden ze snel door de pagina in hun werkschrift te scannen met de gratis Bingel Raket-app.

 

De grote voordelen? Leerlingen krijgen de oefeningen automatisch aangeboden op hun niveau, Bingel geeft hen feedback bij een fout antwoord en jij hebt geen extra werk erbij.

 

Meer weten over de mogelijkheden van Bingel?

Met deze tips kun je dus snel en eenvoudig een zinvolle activiteit samenstellen voor de leerlingen. Het is een geruststellend idee dat je altijd op Bingel kunt terugvallen als je even zonder inspiratie zit. Zo kun je er altijd voor zorgen dat de leerlingen zinvol en in stilte bezig blijven, terwijl jij je volledig kunt concentreren op het lesgeven.

Ons online platform biedt niet alleen hulp bij onverwachte situaties, maar ook in het dagelijkse klasgebeuren. Met Bingel gaan leerkrachten en leerlingen aan de slag met verschillende leergebieden, zoals taal, rekenen, WO, Frans … De opdrachten sluiten nauw aan bij de leerplannen en de materialen van VAN IN, waardoor de leerlingen op een interactieve manier oefenen en leren.

Vraag een workshop op school aan en ontdek hoe Bingel ook jouw klaspraktijk kan verrijken!

Workshop aanvragen