Digitaal studiemateriaal bij onze uitgaven

mijnstudiemateriaal.be 

Op mijnstudiemateriaal.be vind je al het online studiemateriaal dat bij onze uitgaven hoort, zowel voor docenten als studenten. Gewoon even registreren en aanmelden, het materiaal dat je nodig hebt activeren, en je kan aan de slag.

Voor docenten

Als je een uitgave als verplicht studiemateriaal voorschrijft voor je studenten (groepen vanaf 10 studenten), dan krijg je toegang tot het docentenmateriaal dat bij die uitgave hoort. Je vraagt daarvoor een activatiecode aan via de klantendienst.
Met die code kan je het materiaal activeren op jouw account op mijnstudiemateriaal.be.

Had je vroeger al materiaal geactiveerd op Knooppunt? Dan kun je gewoon aanmelden op mijnstudiemateriaal.be met hetzelfde e-mailadres, en je krijgt jouw materiaal terug te zien.

Voor studenten

Studenten vinden de activatiecode vooraan in hun handboek. Met die code kunnen ze het materiaal activeren op hun account op mijnstudiemateriaal.be. 

Accountancy
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Algemeen boekhouden
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefeningen: online module
 • Modellen van de jaarrekening
 • MAR in handige afdrukversie
Boekhouden voor het beleid
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie (beperkt)
 • Oefeningen: online module
 • Aanvullende theorie: hoofdstuk Wissels en aangepast MAR
Budgettering en budgetcontrole
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Oefeningen: online module

Cost accounting

 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
De boekhoudpraktijk. Geïntegreerde casestudy
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oplossing in Octopus
 • Bijkomende berekeningen
 • Alle benodigde documenten om de case op te lossen
Externe controle in de praktijk
 • Oplossingen
 • Digitaal boek

Financial accounting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Bijlagen
 • Links
 • Oplossingen
Het systeem van dubbel boekhouden
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefeningen: online module
 • Modellen van de jaarrekening
Interne controle in de praktijk
 • Oplossingen

Management accounting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Online accounting met Exact Online
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Begintemplates
 • Filmpjes
Vennootschapsboekhouden
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefeningen: online module
 • Modellen van de jaarrekening
Communicatie
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Gids voor professionele communicatie
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Ondersteunend materiaal (rollenspellen, hand-outs, filmpjes)
 • Opdrachten
 • Extra documentatie
 • ArtikelsEconomie
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Algemene Economie
 • Oplossingen in Edumatic
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Opdrachten: online module
 • Economische info op het internet
 • Extra oefeningen
 • Lijst van kernbegrippen per hoofdstuk in pdf
Bank en beurs binnenstebuiten
 • Oplossingen in pdf
 • Extra oefeningen
 • Digitaal boek
 • Opdrachten: in pdf
Beleggingsleer
 • Oplossingen in pdf
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Economie in rechte lijn

 

 • Oplossingen in pdf of Edumatic
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Opdrachten: online module of in pdfHandel, expeditie en vervoer
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Buitenlandse handel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Handels- en financiële technieken
 • Oplossingen 
 • Digitaal boek
 
Internationale handels- en betalingstechnieken
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Errata
 


Health care
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Autonoom handelen met de rolstoel
 • PowerPointpresentatie bij hoofdstuk 1, 3, 4, 5 en 8
 • Digitaal boek
 • Opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 8
Algemene menselijke anatomie en fysiologie
 • Oplossingen
 • PowerPointpresentatie
 • Digitaal boek
Beleid, organisatie en kwaliteit in de gezondheidszorg
 • Digitaal boek
 • Geschiedenis sociale zekerheid
 • Verklarende woordenlijst
 • Nuttige links

 Frans in het ziekenhuis

 • Oplossingen
 • Digitaal boek
Infectiepreventie
 • Oplossingen bij hoofdstuk 1: in Edumatic
 • Digitaal boek
 • Opdrachten bij hoofdstuk 1
Interactieve scenario's in acute verloskunde
 • Handleiding
 • Digitaal boek

Le néerlandais à l'hôpital
 • Oplossingen
 • Didactische richtlijnen
 • Transcripties
 • Thematische woordenlijsten
 • Digitaal boek

Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg
 • Digitaal boek

Recht in mijn schoenen
 • Oplossingen
 • Digitaal boek

Revalidatiepsychologie
 • PowerPointpresentatie bij verschillende hoofdstukken
 • Digitaal boek
 • Casus
Toegepaste verloskunde voor verpleegkundigen
 • Oplossingen: in Edumatic of pdf
 • Digitaal boek
 • Opdrachten
 • Nuttige links
 • Oefeningen
 • Erratum


Informatica
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
MS Excel 2019-2016
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
MS Excel in de praktijk
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
Financieel-economische oef. met Excel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
Business analytics met Power BI
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • FAQ's
 • Oefenbestanden
 • FAQ's
MS Word 2019-2016
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
Initiatie Word (MS Word 2016)
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
MS PowerPoint 2013
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
MS Office-integratie i/d praktijk
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
 • Oplossingen
 • Extra cases
Aan de slag met ICT-initatie Win 10
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden


Management en organisatie
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Soft skills. Hard nodig.
 • Digitaal boek
 • Ondersteunende websites
 • Opdrachten bij 8 hoofdstukken
Gids voor management en organisatie - praktijkboek
 • Digitaal boek
 • Oplossingen: in digitaal boek
 
HR-instrumenten
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Praktisch basisboek management - leerboek

 

 • Digitaal boek
 
Praktisch basisboek management - praktijkboek
 • Digitaal boek
 • Oplossingen
Succesvol projectmanagement in IT   
 • Digitaal boek
 Marketing
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Marktonderzoek in rechte lijn
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Powerpointpresentaties
 • 1 extra case met oplossing


Mens en maatschappij
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Reflectie-opdrachten
 


Recht
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Praktisch administratief recht
 • Oplossingen: in pdf
 • Digitaal boek
 • Opdrachten
 • Aanvullingen bij het boek
Praktisch belastingsrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Opdrachten: in pdf
 • Aanvullende theorie (schenk- en erfbelasting)
Praktisch btw-recht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Opdrachten: in pdf
 • Documenten rond btw en aangifte
Praktisch burgerlijk recht

 

 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 
Praktisch burgerlijk recht - uitgediept
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Casussen: in pdf
Praktisch economisch recht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Documentatie
 Praktisch economisch recht - basisbeginselen
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Documentatie
 Praktisch gezondheidsrecht
 • Oplossingen: in pdf of Edumatic
 • Digitaal boek
 • Opdrachten
Praktisch personenbelasting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Aanvullende theorie (verwijzing vanuit handboek)
 Praktisch personenbelasting - caseboek
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Voorbeeld van de aangifte
 
Praktisch recht - Bijzondere overeenkomsten
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Casussen: in pdf
 • Aanvullingen bij de theorie: lijst huurherstellingen
Praktisch registratie- & erfbelasting - basisbeginselen
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Aanvullende theorie (schenk- en erfbelasting) 
Praktisch sociaal recht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Januari: update cijfers
 • Oefeningen: online module
Praktisch strafrecht
 • Oplossingen: in pdf 
 
 Praktisch vennootschapsbelasting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Aangifteformulier 
Praktisch vennootschapsrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie 
 •  Extra oefeningen: online odule
 • Relevante rechtspraak
 Praktisch verbintenissenrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie 
 • Casussen: in pdf
 • Schema's
 • Lijst van afkortingen
Praktisch verzekeringsrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie 
 


Sales
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Operationele verkoop
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Bijkomende info (in oefeningenbundel)
 • Opdrachten: oefeningenbundel van 30-tal pagina's in pdf


Statistiek
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Statistiek met Excel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 Wiskunde
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Analyse voor het hoger onderwijs
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 
Financiële wiskunde met Excel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek