Hoe permanent evalueren met ON TRACK en Track ‘n’ Trace?

Scholen die met gespreide (of permanente) evaluatie werken kunnen maximaal gebruik maken van ON TRACK en Track ‘n’ Trace omdat ze beide formative assessment (of ontwikkelingsgericht leren en evalueren) uitdrukkelijk bevorderen.

Er zijn voldoende tussentijdse formatieve evaluaties mogelijk via On Different Tracks. De eindtaaltaak (Last Stop in ON TRACK en Check Out in Track 'n' Trace) kan gezien worden als een summatieve evaluatie. Er zijn 6 summatieve evaluaties (1 aan het einde van elke unit), maar geen ervan hoeft per se het eindtotaal van de leerling te bepalen. Je hebt als vakgroep immers de vrijheid om het formatieve ook in rekening te nemen.

Bovendien kunnen de taaltaken nooit alle te behalen eindtermen vertegenwoordigen; ze moeten sowieso worden aangevuld met andere (formatieve) evaluaties. Daarvoor zijn er uiteraard niet enkel de oefeningen binnen de On Different Tracks (formatief), maar ook de extra assessments (die zowel formatief als summatief kunnen worden ingezet). Er worden voor alle vaardigheden voldoende assessments aangeboden, zodat alle eindtermen vertegenwoordigd zijn.

De taaltaken en de extra assessments worden in het bijgeleverde Excel-document voorzien van de nagestreefde leerplandoelstellingen, zodat die ook kunnen worden gekoppeld aan het portfolio waar u mee wenst te werken (het portfolio dat via diddit beschikbaar wordt gesteld, of een eigen portfolio). De link met het ERK is dan ook snel gemaakt.