BAO – Reken Maar! – materiaaloverzicht

Materiaal overzicht

Voor de leerling

Werkschriften

Adaptieve oefeningen op Bingel

Groeiboekje (groeit mee van leerjaar 1 tot en met 6)

Rekenwijzer (leerjaar 3 tot en met 6)

Reken Maar! verder oefenschriften

Voor de klas/leerkracht

Kleuterinspiratiemap en kopieerbladen (oudste kleuters)

Vertelplaten bij het cijferverhaal Gebonk op Bonk

Handleiding

Toetsmappen

Remediëring- en verrijkingsmap

Zorgmap

Wandplaten

Voor Bingel

Adaptieve en motiverende oefeningen

Bordboeken en interactieve bordlessen

Instructiefilmpjes

Digitale handleiding

Downloads

Module 'Differentiëren en oefenen

Module 'Toetsen, remediëren en verrijken'