Hoe pas ik de fiche van een leerling aan in Bingel Zorg?

De fiche van de leerling is een overzichtsvenster waarin de belangrijkste zorginfo te vinden is.

 

 

Belangrijk

Sommige vakjes kunnen bewerkt worden, andere zijn automatisch ingevuld.

Melding

Dankzij de WISA-synchronisatie worden heel wat velden automatisch ingevuld op de fiche van de leerling. Lees meer om dit correct in WISA in te stellen.

De fiche aanpassen

Werkwijze 1: vanuit de tab “Fiche”

1 Klik in het startscherm op de tegel "Zorg".

2 Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.

3 Selecteer in de linkerkolom één leerling.

Bovenin het venster verschijnt naast de tab “Notities” de tab “Fiche” en “Tijdslijn”.

 

4 Klik op de blauwe knop "Bewerk".

Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.

 

5 Klik op de knop "Opslaan" om wijzigingen in de fiche te bewaren.

Werkwijze 2: vanuit een notitie

Melding

Dankzij deze werkwijze hoef je de notitie waarin je werkt niet te verlaten om een onderdeel van de fiche aan te passen bv. om een redelijke aanpassing toe te voegen.

1 Klik op de tab "Notities".

2 Start een nieuwe notitie of open een bestaande notitie.

3 Voeg een leerling toe (indien nodig).

4 Klik op het grijze blokje met de naam van de leerling.

De fiche van de gekozen leerling verschijnt in een pop-up venster.

 

5 Klik op de blauwe knop "Bewerk" om de fiche aan te passen.

Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.

 

 

6 Bewaar, sluit de fiche en werk gewoon verder in de notitie.

Onderdelen van de fiche

 

Het vakje bovenin links van de fiche bevat administratieve informatie. Deze data zijn beperkt bewerkbaar en zullen naar de toekomst toe verder uitgebreid worden met informatie rechtstreeks afkomstig uit administratieve pakketten.

 

 

Het vak “Extra informatie” kan naar believen gebruikt worden. Bv. meerdere thuistalen toevoegen of eender welke andere info.

 

 

Het vak “Thema’s” is een dynamisch en automatisch veld. Het biedt een overzicht van alle thema’s uit de notities die gekoppeld zijn aan deze leerling. Je kunt doorklikken op een thema om alle gekoppelde notities te filteren.

 

 

Het vak “Groepen” is een vast en automatisch veld. Hier worden alle groepen weergegeven waartoe de leerling behoord. Bv. klas 2A, zorggroep Wiskunde, enz… Deze groepen worden bepaald in het Bingelbeheer “klassen”.

 

 

Met het vak “Dominante hand” geef je aan of het kind links -of rechtshandig is.

 

 

Zorgcontinuüm:

 

Selecteer één van de vier niveaus uit het M-decreet. In de tijdslijn wordt bijgehouden wanneer welk niveau werd aangeduid.

 

 

 

Redelijke aanpassingen:lees verder

 

Diagnoses en verslagen:

 

Maak een keuze uit het standaardlijstje:

 

 

of typ een eigen tekst:

 

 

Voeg een verslag toe als bijlage via “Bestanden”:

 

Thuissituatie:

 

Vrij veld. Bv. ouders werken.

 

Sociaal emotioneel:

 

Vrij veld. Bv. open en vrolijk.

 

Medische situatie:

 

Vrij veld. Bv. allergisch voor pindanoten.

 

Klik op de knop “Opslaan” om de aanpassingen te bewaren.

Melding

Je kunt nu ook een foto per leerling toevoegen via de fiche. Lees meer.