Op welke manier kan ik sterke leerlingen uitdagen met de verrijking bij IJsbrekers?

IJsbrekers biedt verschillende mogelijkheden om sterke leerlingen uit te dagen en hun leerproces te stimuleren.

Differentiatie in de basismaterialen

 

Laat sterke leerlingen zoveel mogelijk op het abstracte niveau (laag 4) werken. Dit betekent dat oefeningen worden uitgewerkt zonder het gebruik van materiaal of schematische voorstellingen. In de handleiding worden tips gegeven om de leerkracht hierin te ondersteunen. Bepaalde oefeningen in het werkschrift mogen dus worden overgeslagen. In plaats van deze oefeningen biedt elke les tempo- en niveaudifferentiatie. Deze oefeningen zijn herkenbaar aan de bijbehorende iconen. 

 

Bovendien wordt in de handleiding regelmatig de suggestie gedaan om sterke leerlingen als tutor te laten fungeren, zodat ze hun klasgenoten kunnen ondersteunen bij het handelend rekenen. Dit kan een uitstekende manier zijn om deze leerlingen uit te dagen en hen te helpen hun vaardigheden verder te ontwikkelen.  

Verrijkingsmaterialen op Bingel

 

Voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging, biedt de module ‘differentiëren en oefenen’ extra oefenmateriaal. Onder ‘verrijking’ worden per module drie verrijkingsbladen met uitdagende opdrachten aangeboden. Indien gewenst, kan je ook een correctiesleutel afdrukken.  

 

 

Het verrijkingsmateriaal kan worden ingezet als aanvulling op de tempo- en niveaudifferentiatie in het werkschrift. Het biedt extra uitdagende opdrachten en is een uitstekende manier om sterke leerlingen extra te stimuleren. 

 

Om nog sneller en efficiënter te differentiëren, kan je als leerkracht gebruik maken van de module ‘toetsen, remediëren en verrijken’ op Bingel. Na het afnemen van een toets vul je een digitale foutenanalyse in op Bingel. Op basis van deze analyse kan je vervolgens een verrijkingsbundel op maat van de leerling genereren en afdrukken, met slechts een druk op de knop. Indien gewenst, kan je ook een correctiesleutel afdrukken.