TALENT

TALENT maakt je taalles samenhangend, functioneel, coöperatief en leuk. Zo wordt elke leerling taalvaardig!

 

TALENT

  • ondersteunt leerlingen en leerkrachten maximaal digitaal;
  • biedt leerlingen en leerkrachten motiverende contexten in leuk uitgewerkte thema’s;
  • zet volop in op coöperatieve werkvormen zodat leerlingen en leerkrachten ‘samen taal maken’;
  • daagt alle leerlingen uit op hun niveau voor het beste leerresultaat.

Spelling, Taal

Ontdekken

Leerjaar

Uitproberen

Aan de slag

Taalvaardigheid

TALENT maakt je taalles samenhangend, functioneel, coöperatief en leuk. Zo wordt elke leerling taalvaardig!

 

TALENT zet in op leerrijk taalonderwijs met taaltaken, gemotiveerde leerlingen en een goed ondersteunde leerkracht aan het roer.
We koppelen de lessen in de thema’s en miniprojecten van TALENT aan elkaar. Meer nog: een taaltaak uit de ene les bouwt verder op de taaltaak uit de vorige les.
Op die manier bieden we activiteiten en opdrachten aan die betekenisvol zijn en, waar kan, ook functioneel.
Sommige taalaspecten kun je vanuit een didactisch opzicht best cursorisch behandelen. TALENT voorziet voor die inhouden dan ook een cursorische leerlijn.

Zorg en differentiatie

Preventief en tijdens de les
Met TALENT werken we aan een viersporenbeleid en zetten we volop in op gedifferentieerd lesgeven.

 

Herhalen vóór de evaluatie (portfolio -> differentiatie -> toets)
of
Herhalen na de evaluatie (toets -> remediëren/verrijken)

 

Curriculumdifferentiatie
TALENT biedt alternatieve materialen voor taaldenken en spelling voor leerlingen in de derde graad die een aangepast traject volgen met het oog op de B-stroom. Die materialen zijn afgestemd op de meest gangbare uitgaven voor Nederlands in de B-stroom.

 

TALENT = brede evaluatie
TALENT voorziet in thematoetsen, permanente evaluatie en summatieve toetsen (2 x per schooljaar).

Link met andere leergebieden

TALENT biedt op twee verschillende manieren een link met andere leergebieden.

  • Door de koppeling van minstens 3 thema’s per leerjaar in TALENT aan de thema’s van Op verkenning bieden we kansen om breder thematisch te werken in zowel de taal- als wero-les.
  • Daarnaast biedt TALENT per leerjaar ook 3 miniprojecten aan (duurtijd: 1 week) waarin je leergebiedoverschrijdend kunt werken. De miniprojecten hebben een talige insteek, maar behandelen ook doelen wereldoriëntatie, wiskunde, muzische vorming, media …

Gedifferentieerd lezen

TALENT helpt lezen weer leuk maken

 

TALENT zet volop in op leesplezier en leesmotivatie. Meer dan 40 jeugdauteurs hebben speciaal voor TALENT compacte verhalen geschreven die als basis dienen voor de taalthema’s. De auteurs stellen zichzelf ook in een filmpje voor om de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen te verhogen.

Een belangrijke voorwaarde voor leesplezier is het aanbieden van haalbare teksten. Daarom hebben de jeugdauteurs hun verhalen geschreven op verschillende leesniveaus: het basisniveau, een lager en een hoger technisch leesniveau. Het boekje in het basisniveau zit in de Talentbib. De verhalen in de verschillende leesniveaus zijn te lezen via Bingel, met leesondersteuning.

Ook expressief lezen vinden we belangrijk. Daarom zijn er in TALENT in leerjaar 2 en 3 theaterteksten opgenomen die geschreven zijn op drie verschillende leesniveaus. Zo kunnen kinderen met een verschillend leesniveau toch samen lezen en samen plezier beleven aan teksten.

Samen

Coöperatief leren maakt je leerlingen sterker.

 

Je leerlingen zijn gemotiveerder als ze samen kunnen werken. Daarbij leren ze ook gemakkelijk van elkaar. Daarom zet TALENT sterk in op coöperatief leren: in elk leerjaar komen acht coöperatieve werkvormen aan bod.

In elke les van TALENT komt minstens één coöperatieve werkvorm aan bod, ook als het gaat om de meer technische elementen. Die werkvormen kunnen kort en eenvoudig zijn in de klaspraktijk en betekenen toch een grote meerwaarde voor de leerlingmotivatie en de leerwinst.

Sleutels voor begrijpend lezen

Goed begrijpend lezen is gebaseerd op 5 belangrijke didactische sleutels (zie rapport ‘Sleutels voor effectief begrijpend lezen, inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs (VLOR, 2019)’.
1. functionaliteit,
2. interactie,
3. strategie-instructie,
4. leesmotivatie,
5. transfer.

TALENT is ontwikkeld met elk van deze 5 sleutels voor effectief begrijpend lezen als leidraad.

Bingel

Bingel: alle digitale tools bij de hand

 

De leerlingen kunnen, binnen en buiten de klas, via de motiverende werkvormen de behandelde leerstof extra oefenen op een prettige manier. Ook de ontdekplaten van elk thema zijn via Bingel door de leerlingen te raadplegen.

Via Bingel Max krijgen de leerlingen ook toegang tot het gedifferentieerde leesmateriaal. Alle verhalen die speciaal voor TALENT zijn geschreven door bekende jeugdauteurs, zijn op verschillende leesniveaus uitgewerkt. Zo blijft de leesmotivatie, ook voor zwakkere lezers, behouden.

 

Voor leerkrachten biedt Bingel handige bordboeken en bordlessen om de instructie te ondersteunen. Bingel bevat ook een enorme schat aan differentiatiemateriaal, zowel remediërend als verrijken. In te zetten vóór de evaluatie of heel handig automatisch o.b.v. de toetsresultaten.

hier moeten de cta's links methodefilmpjes en rechts aanvraag BP komen

Leerjaar 2

TALENT 2 - Leesboek

Leesboek - thema 3

TALENT 2 - Taalschrift

Taalschrift - thema 3

TALENT 2 - Spellingschrift

Spellingschrift - thema 3

TALENT 2 - Huiswerkschrift

Huiswerkschrift Spelling

TALENT 2 - projectbundel

Projectbundel 1

TALENT 2 - Handleiding

Handleiding - thema 3

Zorg- en evaluatiemap - thema 3

Leerjaar 3

TALENT 3 - Leesboek

Leesboek - thema 3

TALENT 3 - Taalschrift

Taalschrift - thema 3

TALENT 3 - Spellingschrift

Spellingschrift - thema 3

TALENT 3 - Huiswerkschrift Spelling

Huiswerkschrift Spelling

TALENT 3 - Projectbundel

Projectbundel 1

TALENT 3 - Handleiding

Handleiding - thema 3

TALENT 3 - Zorg- en evaluatiemap

Zorg- en evaluatiemap - thema 3

Leerjaar 4

TALENT 4 - Taalschrift

Taalschrift - thema 3

TALENT 4 - Spellingschrift

Spellingschrift - thema 3

TALENT 4 - Huiswerkschrift Spelling

Huiswerkschrift Spelling

TALENT 4 - Werkwoordenblok

Werkwoordenblok

TALENT 4 - Projectbundel

Projectbundel 1

TALENT 4 - Handleiding

Handleiding - thema 3

TALENT 4 - Zorg- en evaluatiemap

Zorg- en evaluatiemap - thema 3

Leerjaar 5

TALENT 5 - Taalschrift

Taalschrift - thema 3

TALENT 5 - Spellingschrift

Spellingschrift - thema 3

TALENT 5 - Huiswerkschrift Spelling

Huiswerkschrift Spelling

TALENT 5 - Werkwoordenblok

Werkwoordenblok

TALENT 5 - Projectbundel

Projectbundel 1

TALENT 5 - Handleiding

Handleiding - thema 3

TALENT 5 - Zorg- en evaluatiemap

Zorg- en evaluatiemap - thema 3

TALENT 5 - Map curriculumdifferentiatie

Map curriculumdifferentiatie

Leerjaar 6

TALENT 6 - Taalschrift

Taalschrift - thema 3

TALENT 6 - Spellingschrift

Spellingschrift - thema 3

TALENT 6 - Huiswerkschrift Spelling

Huiswerkschrift Spelling

TALENT 6 - Werkwoordenblok

Werkwoordenblok

TALENT 6 - Projectbundel

Projectbundel 1

TALENT 6 - Handleiding

Handleiding - thema 3

TALENT 6 - Zorg- en evaluatiemap

Zorg- en evaluatiemap - thema 3

TALENT 6 - Map curriculumdifferentiatie

Map curriculumdifferentiatie

TALENT uitproberen?

Ervaar zelf de mogelijkheden die TALENT jou en je leerlingen biedt.

(link naar tab uitproberen – Probeer TALENT zelf uit!)

Hier komt dan de CTA link: vraag gratis PB aan en rechts: vraag een adviseur op je school

Je kunt op verschillende manieren kennismaken met TALENT!

Vraag gratis een beoordelingspakket aan of vraag een presentatie voor je team.

Wil je vrijblijvend een thema, samen met je klas, uitproberen? Wij bezorgen je gratis alle nodige materialen.

Beoordelingspakket

In het gratis Beoordelingspakket van elk leerjaar zit het volledige leerlingenmateriaal en het leerkrachtenmateriaal van 1 thema (Thema 3). Samen met het Beoordelingspakket krijg je ook tijdelijk toegang tot de digitale materialen bij TALENT. Zo kun je heel uitgebreid kennismaken met TALENT. Heb je zin om een thema uit te proberen? Dan kan je een uitprobeerthema aanvragen op leerlingenaantal.

Vraag je gratis beoordelingspakket aan

Uitprobeerthema

Wil je, samen met je klas, een thema van TALENT uitproberen?
Dat kan!
Vraag je uitprobeerthema aan! Je hebt de keuze tussen thema 3 en thema 6.
Je krijgt op leerlingenaantal dan een thema van
• Taalschrift
• Spellingschrift
• Leesboek vlot en vloeiend lezen (leerjaar 2 en 3)
• Huiswerkschrift Spelling (enkel bij thema 6)
De leerkrachtenmaterialen vind je via Bingel.
Als je een uitprobeerthema hebt aangevraagd, krijg je immers automatisch ook toegang tot alle funtionaliteiten in Bingel. De handleiding vind je via de digitale handleidingen en alle materialen voor differentiatie en evaluatie in de modules ‘differentiëren en oefenen’ en ‘evalueren, remediëren en verrijken’. Een handige leidraad voor Bingel bij TALENT vind je hier.

Vraag je gratis uitprobeerthema aan

Referentiescholen

Geen betere opinie dan een opinie van een collega!

Meer dan 600 scholen in Vlaanderen werken met TALENT. Je educatief adviseur kan je zeker in contact brengen met leerkrachten van een school in je buurt die met TALENT werken. Die ervaren leerkrachten kunnen jou het best vertellen hoe zij en hun leerlingen TALENT ervaren.

Vraag je educatief adviseur naar een TALENT-school in je buurt

Ontdek de ondersteuning bij TALENT

Link naar ‘aan de slag’

Hier komen de cta's links Bekijk de methodefilmpjes, rechts Vraag je eda op school

Ondersteuning bij TALENT

Wij helpen je graag om het beste uit TALENT én uit je leerlingen te halen.

Daarom bieden we bij TALENT, net zoals bij onze andere leermethodes, een uitgebreide ondersteuning.

Of je nu net start met TALENT of al een meer ervaren gebruiker bent … we staan voor je klaar met opleidingen en handige tips.

(link naar ondersteuningspagina TALENT)

E-learnings op het moment en tempo dat jou het beste past

Ga je binnenkort van start met TALENT? Of wil je je als TALENT-gebruiker nog wat extra verdiepen in één of ander onderwerp?

Maak dan gebruik van onze TALENT-e-learnings. Je kiest je onderwerp en doorloopt het op het tijdstip en tempo dat jou het beste past. Zo ben je op een makkelijke manier helemaal geïnformeerd over alle mogelijkheden van TALENT.

(link naar de e-learnings)

Word lid van de grote TALENT-familie op Facebook

TALENT heeft voor elk leerjaar een specifieke Facebookgroep. Honderden leerkrachten die al jaren met TALENT werken, delen daar graag hun ervaringen, tips en materialen. Je kunt er bovendien terecht met al je vragen.

Sluit je aan bij deze groeiende community!

Overzicht van materialen en prijzen

Wil je graag een overzicht van alle materialen van TALENT en wat precies noodzakelijk basismateriaal is en wat facultatief of digitaal beschikbaar via Bingel?

 

(link naar centrale pagina met de prijslijsten)

hier komt de cta 'vraag een eda op je school'