TeleScoop A-stroom

We trekken volop de kaart van verwondering door te vertrekken vanuit de grote vragen of probleemstellingen, recht vanuit de leefwererld van de jongeren.

Aardrijkskunde

A-stroom

Bekijk het aanbod

Onderzoekend vaardigheden leren

Met TeleScoop in de A-stroom trekken we volop de kaart van verwondering door te vertrekken vanuit de grote vragen, recht vanuit de leefwererld van de jongeren. De methode leert hen op een specifieke manier naar de wereld te kijken en er verantwoord mee om te gaan.

 

Nieuwe minimumdoelen

In 2024 brengen we een vernieuwde versie van TeleScoop 1. We passen het leerwerkboek aan op maat van de minimumdoelen en schaven het didactisch concept bij, met meer aandacht voor structuur, beeldmateriaal en ondersteuning voor leren leren. We integreren TeleScoop 1 bovendien in het nieuwe onlineleerplatform iDiddit.

Verwondering als vertrekpunt

Maakt differentiatie haalbaar binnen de diverse eerste graad

Vrijheid en flexibiliteit biedt voor de leerkracht

Objectieve, efficiënte en haalbare evaluatie

Maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk

Bekijk proefthema's van de vernieuwde TeleScoop 1

Aan de slag met TeleScoop

 

Een leerwerkboek van TeleScoop voor de A-stroom bestaat uit verschillende thema’s met steeds dezelfde structuur. Elk thema bundelt verschillende hoofdstukken, zodat het verband tussen deze hoofdstukken voor de leerlingen gemakkelijk duidelijk wordt.

 

In de thema’s van TeleScoop maken de leerlingen via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen. We verhogen het leerrendement in TeleScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context.

 

Wat vernieuwen we de komende jaren in graad 1?

  • TeleScoop 1 (september 2024)
  • TeleScoop 2 (september 2025)

Themapagina

Het grote titelblad met inspirerende foto’s licht een tipje van de sluier op en maakt leerlingen benieuwd naar meer.

WOW-pagina

De WOW-pagina toont de relevantie van dit thema aan. Ze verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of unieke filmpjes van o.m. Henk Rijckaert. De leerling denkt hier zelf na over wat hij van dit thema wil leren.

Hoofdstukken

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden via verschillende onderzoeksvragen eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek, experimenteren… aan de hand van bronnen, die ook ruimte laten voor differentiatie.

Synthese

De synthese komt voor in verschillende vormen: woordelijk, als mindmap of in een schema. Zo ontdekken je leerlingen welke vorm hen het best past en leren ze leren op hun maat. De figuur van de landschapsvormende lagen speelt daarbij telkens een belangrijke rol.

Checklist

De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet beheerst. Indien hij of zij vindt dat er nog marge is voor verbetering, wordt de bladzijde vermeld om bepaalde leerstof te herbekijken.

Test jezelf

Test jezelf biedt een leerling de kans om de opgedane kennis en vaardigheden in te oefenen door gerichte herhalingsoefeningen te maken. In de kenniskaders doorheen het thema wordt al verwezen naar specifieke oefeningen uit de Test jezelf. Bovendien vindt de leerling op diddit nog meer adaptieve oefenreekse

Woordenlijst

De woordenlijst staat achteraan in het boek en is alfabetisch gerangschikt. Hij bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen.

Vademecum

In het online vademecum helpt leerlingen om vaardigheden beter onder de knie te krijgen a.h.v. algemene en vakspecifieke ‘minidossiertjes’. Wat is een goede onderzoeksvraag? Hoe lees je een klimatogram? Hoe analyseer je een landschap?

Doorblader het aanbod van TeleScoop voor de A-stroom

naar de webshop

TeleScoop 1

Leerwerkboek (ed. 2024)

Leerwerkboek TeleScoop 2

TeleScoop 2

Leerwerkboek (ed. 2020)

Maximale ondersteuning voor jou en je leerlingen

 

TeleScoop biedt maximale ondersteuning aan jou en je leerlingen. Dankzij de vele extra’s bieden we je als leerkracht heel wat flexibiliteit om je eigen accnten te leggen in het vak aardrijkskunde. Aan de hand van extra informatie in het leerwerkboek, ontdekplaten, verschillende sporen… begeleiden we je in het naar de hand zetten van de methode.

Hybride leren

TeleScoop in de A-stroom is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

TeleScoop 1 verhuist in 2024 naar het nieuwe onlineleerplatform iDiddit. TeleScoop 2 maakt in 2025 de overstap. Zo heb je nog meer digitale mogelijkheden om tijdens je les mee aan de slag te gaan!

Lees meer over diddit

Multidisciplinair werken

De nieuwe Scoop-reeks is er voor meerdere vakken in de A-stroom: techniek, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Je kiest er zelf voor of je in je school met een of meerdere Scoop-methodes aan de slag gaat. Elke methode is onafhankelijk van de andere te gebruiken. Kies je voor meerdere Scoop-uitgaven, dan werken je leerlingen over de vakken heen wel in een herkenbare, heldere structuur, en met een afgestemd concept.

 

Bovendien maakt Scoop een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Daarvoor scheppen we een kader om één keer (leerjaar 2) of twee keer (leerjaar 1) per jaar over de vakken heen samen te werken. We bieden hiervoor guidelines voor de leerkracht die je helpen om een multidisciplinaire aanpak met je collega’s uit te werken.

Lees meer over multidisciplinair werken

Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

 

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis uit de verschillende vakken aan bod, in combinatie met STEM-vaardigheden.

TeleScoop is een duidelijke methode zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Bovendien kunnen leerlingen met de methode goed zelfstandig werken.

Leerkracht aardrijkskunde

HIVSET Turnhout

KLaslokaal secundair onderwijs

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!