GENIE Biologie graad 2

In graad 2 kun je aan de slag met een aanbod op maat van de verschillende netten met GENIE Biologie en GENIE Biologie GO!.

Biologie

Doorstroomfinaliteit

Wetenschappelijke diepgang en volledigheid

In graad 2 kun je aan de slag met een aanbod op maat van de verschillende netten met GENIE Biologie en GENIE Biologie GO!. We zetten volop in op het evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en actief, onderzoekend leren: vanuit de voorkennis en het dagelijks leven verwerven leerlingen feitelijke kennis over biologie.

 

Nieuwe eindtermen en minimumdoelen

 

Door het korte tijdsbestek van de nieuwe minimumdoelen en leerplannen focussen we ons op het klaarstomen van de inhouden van jaar 5. Daarom kunnen we ons aanbod voor graad 2 door de tijdsdruk niet op een kwaliteitsvolle manier herwerken voor komend schooljaar 2023-2024. We ondersteunen je wel met een duidelijk overzicht van de minimumdoelen (via diddit).

 

Geïntegreerde didactiek wetenschappen en STEM

Visuele insteek met uitgebreid aanbod lesmateriaal

Aandacht voor online leren, differentiëren en leren leren

Evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en boeiende onderzoeken

Gemeenschappelijke bouwstenen voor biologie, fysica en chemie

Bekijk het aanbod voor graad 2

Aan de slag met GENIE Biologie in graad 2

 

In jaar 3 kunnen de leerlingen aan de slag met een leerschrift. Een leerschrift is geen traditioneel leerwerkboek. We zetten de nodige stap verder in het zelfstandiger verwerken van de leerstof. Een leerschrift is een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. Zo blijft GENIE een actieve en onderzoekende methode, maar ondersteunen we tegelijkertijd de leerlingen met de nodige theorie om zo een stevige basis wetenschappelijke kennis en inzichten te verwerven. Vervolgens leren we de leerlingen ook notities nemen. Dat kan zowel op papier als in het e-book.

 

In jaar 4 bieden we de optie aan om verder te werken met het gekende leerschrift of je kan kiezen voor een leerboek dat geschikt is voor de 1-, en 2-uursrichtingen. Leerlingen zullen het concept van GENIE herkennen, welke keuze je ook maakt. Bij het leerboek bieden we geen werkboek aan. In het leerboek zal je een uitgebreid aanbod vinden aan oefeningen. Op diddit vind je vervolgens niet alleen extra afdrukbare oefenbladen maar ook adaptieve online oefenreeksen. Op die manier is er helemaal geen nood aan een werkboek en hebben je leerlingen toch voldoende oefenmogelijkheden.

Instapmoment & verwondering

In het leerschrift laten we de leerlingen aan de hand van een uitdaging, opdracht of onderzoek de leerlingen een eerste keer stilstaan bij het thema en zichzelf enkele vragen stellen. In het leerboek creëren we deze vrijblijvende fase aan de hand van de themapagina met een sprekend beeld. Bovenaan vind je een korte introductietekst met een leuk beeld. Onderaan de pagina confronteren we de leerlingen met boeiende vragen over het thema.

Voorkennis

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen de voorgaande jaren al hebben gezien met een duidelijke verwijzing naar wat er dit thema zal worden behandeld van leerstof. Je kan hier vrijblijvend met je leerlingen dieper op ingaan. Hier is een duidelijk verschil met het leerschrift, daar bieden we opdrachten en oefeningen aan om op een actieve manier met de voorkennis aan de slag te gaan.

Nieuwe leerstof

Het middenrif van elk thema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zowel bij het leerboek als het leerschrift. Op de eerste pagina van een hoofdstuk zul je altijd de titel vinden, de introtekst en het doelenkader. Het leerboek bevat de kern van de leerstof, zonder het aanbieden van opdrachten. In het leerschrft worden theorie en opdrachten in 1 geheel aangeboden, maar op een helder visuele manier van elkaar onderscheiden.​

Labo's

In het leerschrift vind je achteraan de labo's verzameld, alsook op het onlineleerplatform. Bij het leerboek worden deze enkel via het onlinelesmateriaal aangeboden.​ Als je wilt kan je ze downloaden en afdrukken, of volledig online inzetten. Via een verwijzing in het boek, is het duidelijk voor jou en de leerlingen wanneer we een labo aanbieden.

Oefenen

Als biologieleerkracht steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen en leuke opdrachten. In het leerboek en leerschrift vind je daarom bij 'Aan de slag' heel veel opgaves van oefeningen.​ Jij bepaalt op welk moment de leerlingen met de opgaves aan de slag gaan tijdens het leerproces. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefeningen kunnen gebruiken? Op diddit vind je extra printbaar oefenmateriaal en natuurlijk heb je ook de online adaptieve oefenreeksen. ​

Samenvatten

De belangrijkste concepten en theorie worden verzameld in een ingevulde themasynthese. Door de synthese al te geven, geven we leerlingen een houvast bij het instuderen.​ Elke themasynthese heeft ook een samenvattende kennisclip. ​Bijkomend zijn er ook hoofdstuksyntheses. Voor grote hoofdstukken is het namelijk niet aangewezen om tot op het einde van het thema te wachten om een synthesemoment te hebben. Daarom ook een synthese op hoofdstukniveau.

Reflecteren

Het reflecteren doen we in het leerschrift aan de hand van de checklist. Deze grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. In het leerboek bieden we deze fase online aan via diddit.

Terugkoppelen

In het leerschrift koppelen we op het einde van het thema graag nog even terug naar het instapmoment via de CHECK IT OUT. Net zoals de CHECK IN kan je er voor kiezen om deze stap thuis te laten doen of weg te laten. In het leerboek wordt deze fase niet aangeboden in de uitgave zelf, maar via het onlineleerplatform bieden we je wel het materiaal aan om deze fase vrijblijvend te integreren in je lessen.

Doorblader het aanbod van GENIE Biologie in graad 2

 

GENIE Biologie biedt een aanbod voor 1 en 2 uur biologie in graad 2 van de doorstroomfinaliteit. In jaar 3 bieden we een leerschrift aan. In jaar 4 kun je kiezen voor een leerboek (zonder werkboek) of leerschrift. GENIE Biologie maakt deel uit van de wetenschapsreeks GENIE. De reeks biedt een volledig aanbod met aparte uitgaven biologie, fysica, chemie of natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, op maat van de verschillende netten. De GENIE-reeks bouwt verder op de leerlijn wetenschappen in jaar 2 van de methode WONDER.

 

Doe je voordeel met de GENIE-reeks

 

GENIE biedt korting aan voor scholen die voor alle wetenschappen kiezen om met GENIE lesgeven in de doorstroomfinaliteit. Zowel in graad 2 als graad 3 kun je een voordeelpakket bestellen en korting ontvangen op je Comfort Pack. Meer info hierover vind je bij je educatief adviseur.

 

Leerschrift GENIE Biologie 3.1

GENIE Biologie 3.1

Leerschrift (ed. 2021)

Leerschrift GENIE Biologie GO! 3.1

GENIE Biologie GO! 3.1

Leerschrift (ed. 2021)

Leerschrift GENIE Biologie 3.2

GENIE Biologie 3.2

Leerschrift (ed. 2021)

Leerschrift GENIE Biologie GO! 3.2

GENIE Biologie GO! 3.2

Leerschrift (ed. 2021)

Leerboek GENIE Biologie 4

GENIE Biologie 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

Leerboek GENIE Biologie GO! 4

GENIE Biologie GO! 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

Leerschrift GENIE Biologie 4.1

GENIE Biologie 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

Leerschrift GENIE Biologie GO! 4.1

GENIE Biologie GO! 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

Leerschrift GENIE Biologie 4.2

GENIE Biologie 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

Leerschrift GENIE Biologie GO! 4.2

GENIE Biologie GO! 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

Waarom kiezen voor GENIE Biologie in graad 2?

 

GENIE Biologie treedt in de voetsporen van de gewaardeerde reeks BIOgenie. De wetenschappelijke diepgang en volledigheid van BIOgenie vind je terug in de nieuwe methode GENIE Biologie. GENIE Biologie biedt jou de nodige autonomie om het vak biologie volledig naar je hand te zetten. We geven je handvaten om de leerlingen actief te laten nadenken over de thema’s. Daarnaast ga je met boeiende onderzoeken en een geïntegreerde STEM-didactiek aan de slag. Omdat biologie een visueel vak is, besteden we in het materiaal extra aandacht aan sprekende foto’s, illustraties en 3D-beelden.

 

GENIE Biologie legt een focus op …

Beeld

Kwaliteit

Oefenen

Toegankelijkheid

Visuele verwondering

In GENIE Biologie besteden we veel aandacht aan het visualiseren van de leerstof. We kiezen zorgvuldig straffe foto’s en maken gedetailleerde illustraties op maat van de methode. Tekst en beeld ondersteunen elkaar hierbij optimaal. Waar het didactisch een meerwaarde is, bieden we ook 3D beelden aan via de gratis VAN IN Plus-app. Denk maar aan een 3D-beeld van een oog of een dierlijke cel. Wetenschap wordt zo heel tastbaar. Daarnaast voorzien we voor de figuren en tekeningen in het boek ook alternatieve (blinde) versies op diddit die je kan gebruiken bij evaluaties, als differentiatiemateriaal voor de leerlingen of om je eigen PowerPoints te maken.

 

Om leerlingen de leerstof verder onder de knie te laten krijgen voorziet GENIE Biologie (GO!) instructiefilmpjes en kennisclips.

  1. De kennisclips zetten we in om voorkennis op een visuele manier te activeren of om nieuwe leerstof te herhalen. De visuele ondersteuning in deze kennisclips bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom …
  2. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde proeven of experimenten, ondersteunen we met instructiefilmpjes in de hoofdstukken. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag.

Kwaliteit en volledigheid

BIOgenie, de vorige editie van GENIE Biologie, werd heel erg gesmaakt door leerkrachten. In GENIE Biologie mag je eenzelfde volledigheid en kwaliteit verwachten. We beantwoorden eveneens aan de grote vraag naar een toegankelijk theoretisch naslagwerk waar je als leerkracht je ding mee kan doen. We gaan echter nog een stapje verder: GENIE Biologie is een hybride methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan. Je hebt enerzijds een kwaliteitsvol leerboek of leerschrift, zowel op papier als digitaal. En anderzijds heb je ons digitale leerplatform diddit dat je de vrijheid geeft om de theorie geïntegreerd met digitale oefeningen aan te brengen.

Oefen op maat

Zowel in het leerboek al het leerschrift bieden we veel oefenkansen voor de leerlingen.

 

In het leerschrift vind je bij de oefeningen van een thema in het onderdeel ‘Aan de slag’ 2 verschillende niveaus. Met de standaardoefeningen oefenen alle leerlingen op de noodzakelijke leerstof. Zijn er leerlingen die moeilijkere berekeningen of extra stappen aankunnen? Dan kun je hen de oefeningen met dubbele onderlijning aanbieden. Deze oefenen nog steeds op de leerdoelen, maar gaan een stapje verder en bieden een echte uitdaging.

 

Het leerboek biedt een basisaanbod van oefeningen aan waarmee jij en je leerlingen aan de slag kunnen. We duiden op een overzichtelijke manier aan welke oefeningen voor 1 uur of 2 uur chemie opgesteld zijn. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefenkansen kunnen gebruiken? Je kan extra afdrukbaar oefenmateriaal vinden bij het online lesmateriaal.

 

Bovendien kunnen alle leerlingen op diddit de leerstof verder inoefenen en/of uitdiepen met online adaptieve oefeningen en opdrachten op hun eigen niveau. Jij kan hun resultaten op de voet volgen en persoonlijk coachen.

Toegankelijk extra lesmateriaal

In GENIE Biologie bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan door meteen het extra lesmateriaal te ontsluiten via een QR-code. De QR-code kan toegang geven tot de stappenplannen van het vademecum, video’s, ontdekplaten …. Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken.

 

Achteraan in het boek en op diddit vinden de leerlingen ook de verklarende woordenlijst per thema. Ze kunnen deze lijst aanvullen met eigen moeilijke woorden.

Hybride leren

GENIE Biologie in de tweede graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften en leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerschriften en leerboeken van GENIE Biologie vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Geïntegreerde STEM-aanpak met GENIE

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

Met de reeks GENIE Biologie werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.

Online op diddit: 6 STEM-projecten uitgewerkt door o.a. de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.

Lees meer over STEM en GENIE

GENIE Nieuws

Volg je ook graag de actualiteit over wetenschap? En wil je dit graag vertalen naar je klascontext? Neem dan zeker eens een kijkje naar de video’s van GENIE Nieuws.

 

Verschillende keren per jaar nemen we de wetenschappelijke actualiteit onder de loep. Aan de hand van een video zoomen we in op interessant nieuws en linken we dit aan lesinhouden waarmee de leerlingen in de klas aan de slag gaan.

 

Ben je gebruiker van GENIE Fysica, Chemie, Biologie of Natuurwetenschappen? Dan kun je in diddit bij het tabblad ‘Materiaal’ een nieuwe rubriek ‘GENIE Nieuws’ vinden met extra lesinformatie en verwerkingsopdrachten.

Bekijk de afleveringen van GENIE Nieuws

GENIE Biologie is een aangename afwisseling tussen proefjes, theorie en voorbeelden die zich aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en afgestemd zijn op onze hedendaagse, steeds veranderende maatschappij.

Leerkracht biologie

WeTech Academy Sint-Niklaas

Toffe methode die start vanuit het onderzoek waardoor de leerlingen geactiveerd worden en geboeid zijn en waarin daarna genoeg mogelijkheden tot uitdagen en differentiatie aan bod komen.

Leerkracht biologie

KA Ekeren

Zeer volledige, moderne methode die rijk geïllustreerd is, met mogelijkheid tot differentiatie en dicht bij de leefwereld van de leerlingen.

Leerkracht biologie

Sint-Pieters Gent

Degelijke inhoud en figuren, ook toepassingen en vraagstukken, mee met de actuele ontwikkelingen in de wetenschap.

Leerkracht biologie

Sint-Ursula instituut

klas secundair onderwijs

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!