GENIE Biologie graad 2

In graad 2 kun je aan de slag met een aanbod op maat van de verschillende netten met GENIE Biologie en GENIE Biologie GO!.

Biologie

Doorstroomfinaliteit

Doorblader het aanbod

Wetenschappelijke diepgang

In graad 2 kun je aan de slag met GENIE Biologie en GENIE Biologie GO!. We zetten volop in op het evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en actief, onderzoekend leren: vanuit de voorkennis en het dagelijks leven verwerven leerlingen feitelijke kennis over biologie.

 

Nieuwe minimumdoelen graad 2

In 2024 herwerken we jaar 3 van GENIE Biologie, op maat van de nieuwe minimumdoelen. Daarnaast passen we de leerschriften aan op basis van jullie feedback, zodat we de thema’s verder optimaliseren. Het gekende concept en didactiek blijven uiteraard ongewijzigd. In 2025 herwerken we jaar 4 van GENIE Biologie.

Geïntegreerde didactiek wetenschappen en STEM

Visuele insteek met uitgebreid aanbod lesmateriaal

Aandacht voor online leren, differentiëren en leren leren

Evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en boeiende onderzoeken

Gemeenschappelijke bouwstenen voor biologie, fysica en chemie

Bekijk het aanbod voor graad 2

Aan de slag met GENIE Biologie 2

 

In jaar 3 kunnen de leerlingen aan de slag met een leerschrift, een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. Zo blijft GENIE een actieve en onderzoekende methode, maar ondersteunen we tegelijkertijd de leerlingen met de nodige theorie voor een stevige basis wetenschappelijke kennis en inzichten. Vervolgens leren we de leerlingen ook notities nemen.

 

In jaar 4 bieden we de optie aan om te werken met het leerschrift of je kan kiezen voor een leerboek (1-, en 2-uur). In het leerboek zal je een uitgebreid aanbod vinden aan oefeningen. Op diddit vind je vervolgens niet alleen extra afdrukbare oefenbladen maar ook adaptieve online oefenreeksen.

 

Vernieuwd in 2024:

 • GENIE Biologie 3.1 (leerschrift)
 • GENIE Biologie 3.2 (leerschrift)
 • GENIE Biologie GO! 3.1 (leerschrift)
 • GENIE Biologie GO! 3.2 (leerschrift)

Instapmoment & verwondering

In het leerschrift laten we de leerlingen aan de hand van een uitdaging, opdracht of onderzoek de leerlingen een eerste keer stilstaan bij het thema en zichzelf enkele vragen stellen. In het leerboek creëren we deze vrijblijvende fase aan de hand van de themapagina met een sprekend beeld. Bovenaan vind je een korte introductietekst met een leuk beeld. Onderaan de pagina confronteren we de leerlingen met boeiende vragen over het thema.

Voorkennis

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen de voorgaande jaren al hebben gezien met een duidelijke verwijzing naar wat er dit thema zal worden behandeld van leerstof. Je kan hier vrijblijvend met je leerlingen dieper op ingaan. Hier is een duidelijk verschil met het leerschrift, daar bieden we opdrachten en oefeningen aan om op een actieve manier met de voorkennis aan de slag te gaan.

Nieuwe leerstof

Het middenrif van elk thema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zowel bij het leerboek als het leerschrift. Op de eerste pagina van een hoofdstuk zul je altijd de titel vinden, de introtekst en het doelenkader. Het leerboek bevat de kern van de leerstof, zonder het aanbieden van opdrachten. In het leerschrft worden theorie en opdrachten in 1 geheel aangeboden, maar op een helder visuele manier van elkaar onderscheiden.​

Labo's

In het leerschrift vind je achteraan de labo's verzameld, alsook op het onlineleerplatform. Bij het leerboek worden deze enkel via het onlinelesmateriaal aangeboden.​ Als je wilt kan je ze downloaden en afdrukken, of volledig online inzetten. Via een verwijzing in het boek, is het duidelijk voor jou en de leerlingen wanneer we een labo aanbieden.

Oefenen

Als biologieleerkracht steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen en leuke opdrachten. In het leerboek en leerschrift vind je daarom bij 'Aan de slag' heel veel opgaves van oefeningen.​ Jij bepaalt op welk moment de leerlingen met de opgaves aan de slag gaan tijdens het leerproces. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefeningen kunnen gebruiken? Op diddit vind je extra printbaar oefenmateriaal en natuurlijk heb je ook de online adaptieve oefenreeksen. ​

Samenvatten

De belangrijkste concepten en theorie worden verzameld in een ingevulde themasynthese. Door de synthese al te geven, geven we leerlingen een houvast bij het instuderen.​ Elke themasynthese heeft ook een samenvattende kennisclip. ​Bijkomend zijn er ook hoofdstuksyntheses. Voor grote hoofdstukken is het namelijk niet aangewezen om tot op het einde van het thema te wachten om een synthesemoment te hebben. Daarom ook een synthese op hoofdstukniveau.

Reflecteren

Het reflecteren doen we in het leerschrift aan de hand van de checklist. Deze grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. In het leerboek bieden we deze fase online aan via diddit.

Terugkoppelen

In het leerschrift koppelen we op het einde van het thema graag nog even terug naar het instapmoment via de CHECK IT OUT. Net zoals de CHECK IN kan je er voor kiezen om deze stap thuis te laten doen of weg te laten. In het leerboek wordt deze fase niet aangeboden in de uitgave zelf, maar via het onlineleerplatform bieden we je wel het materiaal aan om deze fase vrijblijvend te integreren in je lessen.

Doorblader het aanbod van GENIE Biologie in graad 2

 

GENIE Biologie maakt deel uit van de wetenschapsreeks GENIE. De reeks biedt een volledig aanbod met aparte uitgaven biologie, fysica, chemie of natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, op maat van de verschillende netten. De GENIE-reeks bouwt verder op de leerlijn wetenschappen in jaar 2 van de methode WONDER.

 

GENIE Biologie graad 2: aanpassingen minimumdoelen

 

In de tweede graad passen we GENIE Biologie aan volgens de nieuwe minimumdoelen. In 2024 verschijnt een nieuwe editie van jaar 3, in 2025 volgt jaar 4. We maken van deze kans gebruik om de uitgaven verder te optimaliseren en aan te passen aan de feedback die we van leerkrachten ontvingen.

 1. Een nieuwe plek voor ‘aan de slag’
  Nieuw in deze editie is dat de oefeningen van ‘Aan de slag’ nu na elk hoofdstuk worden aangeboden waardoor leerlingen na elke verwervingsfase de nieuwe leerinhouden meteen kunnen verwerken.
 2. Aantal inhouden schrappen of enkel voor bepaalde richtingen
  Zo is de morfologie van planten met het watertransport niet meer voor alle leerlingen verplichte leerstof. Hetzelfde geldt voor de bouw en de voortplanting van micro-organismen. De voortplanting van de mens wordt verschoven naar de derde graad, in de tweede graad komt enkel nog de hormonale regeling aan bod.
 3. Vereenvoudiging van de uitgaven
  Daarnaast voerden we een aantal vereenvoudigingen door om een beknopter boek te creëren met een duidelijkere samenhang tussen de leerinhouden. Leerstof die niet essentieel is, hebben we gemarkeerd of naar diddit verplaatst, zodat iedereen zijn perfecte balans kan vinden tussen diepgang en toegankelijkheid.
 4. Tegemoet komen aan jouw behoeften en feedback
  Positief is dat het herwerken van deze uitgaven ons ook meteen de kans bood om tegemoet te komen aan jullie feedback en behoeften, met een sterkere focus op de doelen en een verbeterde structuur.

  1. In het derde jaar duiken we dieper in het systeem dat regelt hoe organismen reageren op veranderingen, met in het eerste thema boeiende voorbeelden van zowel planten als dieren. Alles over de werking van planten wordt nu gebundeld in een laatste thema. De andere thema’s behandelen het regelsysteem van dieren.
  2. In het vierde jaar ligt de focus op het behoud van evenwicht in de natuur, waarbij het belang van biodiversiteit voor de mens centraal staat. We verkennen de interacties tussen organismen, hun gedrag, en de belangrijke rol van de biodiversiteit voor het behoud van evenwichtige eco-systemen.

 

 

Doe je voordeel met de GENIE-reeks

 

GENIE biedt korting aan voor scholen die voor alle wetenschappen kiezen om met GENIE lesgeven in de doorstroomfinaliteit. Zowel in graad 2 als graad 3 kun je een voordeelpakket bestellen en korting ontvangen op je Comfort Pack. Meer info hierover vind je bij je educatief adviseur.

 

GENIE Biologie 3.1

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Biologie GO! 3.1

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Biologie 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Biologie GO! 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Biologie 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Biologie GO! 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Biologie 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Biologie GO! 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Biologie 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Biologie GO! 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

Waarom kiezen voor GENIE Biologie in graad 2?

 

De leerinhouden worden rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen, filmpjes en boeiende weetjes. Om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen wordt de leerstof opgebouwd vanuit boeiende opdrachten en vragen, zodat de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Bovendien worden ze aangemoedigd om niet alleen feiten uit het hoofd te leren, maar om ook de diepere betekenis en de verbanden tussen verschillende biologische concepten te begrijpen. We willen hen aanzetten om zelf op onderzoek uit te gaan en inzichtelijk te werken, zodat ze stap voor stap de wonderlijke wereld van de biologie en het menselijk lichaam ontdekken. Verder bieden we online nog tal van uitbreidingsmogelijkheden aan, zodat differentiëren gemakkelijk wordt.

 

GENIE Biologie legt een focus op …

Beeld

Kwaliteit

Oefenen

Toegankelijkheid

Visuele verwondering

In GENIE Biologie besteden we veel aandacht aan het visualiseren van de leerstof. We kiezen zorgvuldig straffe foto’s en maken gedetailleerde illustraties op maat van de methode. Tekst en beeld ondersteunen elkaar hierbij optimaal. Waar het didactisch een meerwaarde is, bieden we ook 3D beelden aan via de gratis VAN IN Plus-app. Denk maar aan een 3D-beeld van een oog of een dierlijke cel. Wetenschap wordt zo heel tastbaar. Daarnaast voorzien we voor de figuren en tekeningen in het boek ook alternatieve (blinde) versies op diddit die je kan gebruiken bij evaluaties, als differentiatiemateriaal voor de leerlingen of om je eigen PowerPoints te maken.

 

Om leerlingen de leerstof verder onder de knie te laten krijgen voorziet GENIE Biologie (GO!) instructiefilmpjes en kennisclips.

 1. De kennisclips zetten we in om voorkennis op een visuele manier te activeren of om nieuwe leerstof te herhalen. De visuele ondersteuning in deze kennisclips bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom …
 2. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde proeven of experimenten, ondersteunen we met instructiefilmpjes in de hoofdstukken. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag.

Kwaliteit en volledigheid

BIOgenie, de vorige editie van GENIE Biologie, werd heel erg gesmaakt door leerkrachten. In GENIE Biologie mag je eenzelfde volledigheid en kwaliteit verwachten. We beantwoorden eveneens aan de grote vraag naar een toegankelijk theoretisch naslagwerk waar je als leerkracht je ding mee kan doen. We gaan echter nog een stapje verder: GENIE Biologie is een hybride methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan. Je hebt enerzijds een kwaliteitsvol leerboek of leerschrift, zowel op papier als digitaal. En anderzijds heb je ons digitale leerplatform diddit dat je de vrijheid geeft om de theorie geïntegreerd met digitale oefeningen aan te brengen.

Oefen op maat

Zowel in het leerboek al het leerschrift bieden we veel oefenkansen voor de leerlingen.

 

In het leerschrift vind je bij de oefeningen van een thema in het onderdeel ‘Aan de slag’ 2 verschillende niveaus. Met de standaardoefeningen oefenen alle leerlingen op de noodzakelijke leerstof. Zijn er leerlingen die moeilijkere berekeningen of extra stappen aankunnen? Dan kun je hen de oefeningen met dubbele onderlijning aanbieden. Deze oefenen nog steeds op de leerdoelen, maar gaan een stapje verder en bieden een echte uitdaging.

 

Het leerboek biedt een basisaanbod van oefeningen aan waarmee jij en je leerlingen aan de slag kunnen. We duiden op een overzichtelijke manier aan welke oefeningen voor 1 uur of 2 uur chemie opgesteld zijn. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefenkansen kunnen gebruiken? Je kan extra afdrukbaar oefenmateriaal vinden bij het online lesmateriaal.

 

Bovendien kunnen alle leerlingen op diddit de leerstof verder inoefenen en/of uitdiepen met online adaptieve oefeningen en opdrachten op hun eigen niveau. Jij kan hun resultaten op de voet volgen en persoonlijk coachen.

Toegankelijk extra lesmateriaal

In GENIE Biologie bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan door meteen het extra lesmateriaal te ontsluiten via een QR-code. De QR-code kan toegang geven tot de stappenplannen van het vademecum, video’s, ontdekplaten …. Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken.

 

Achteraan in het boek en op diddit vinden de leerlingen ook de verklarende woordenlijst per thema. Ze kunnen deze lijst aanvullen met eigen moeilijke woorden.

Hybride leren

GENIE Biologie in de tweede graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften en leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerschriften en leerboeken van GENIE Biologie vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Geïntegreerde STEM-aanpak met GENIE

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

Met de reeks GENIE Biologie werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.

Online op diddit: 6 STEM-projecten uitgewerkt door o.a. de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.

Lees meer over STEM en GENIE

GENIE Nieuws

Volg je ook graag de actualiteit over wetenschap? En wil je dit graag vertalen naar je klascontext? Neem dan zeker eens een kijkje naar de video’s van GENIE Nieuws.

 

Verschillende keren per jaar nemen we de wetenschappelijke actualiteit onder de loep. Aan de hand van een video zoomen we in op interessant nieuws en linken we dit aan lesinhouden waarmee de leerlingen in de klas aan de slag gaan.

 

Ben je gebruiker van GENIE Fysica, Chemie, Biologie of Natuurwetenschappen? Dan kun je in diddit bij het tabblad ‘Materiaal’ een nieuwe rubriek ‘GENIE Nieuws’ vinden met extra lesinformatie en verwerkingsopdrachten.

Bekijk de afleveringen van GENIE Nieuws

GENIE Biologie is een aangename afwisseling tussen proefjes, theorie en voorbeelden die zich aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en afgestemd zijn op onze hedendaagse, steeds veranderende maatschappij.

Leerkracht biologie

WeTech Academy Sint-Niklaas

Toffe methode die start vanuit het onderzoek waardoor de leerlingen geactiveerd worden en geboeid zijn en waarin daarna genoeg mogelijkheden tot uitdagen en differentiatie aan bod komen.

Leerkracht biologie

KA Ekeren

Zeer volledige, moderne methode die rijk geïllustreerd is, met mogelijkheid tot differentiatie en dicht bij de leefwereld van de leerlingen.

Leerkracht biologie

Sint-Pieters Gent

Degelijke inhoud en figuren, ook toepassingen en vraagstukken, mee met de actuele ontwikkelingen in de wetenschap.

Leerkracht biologie

Sint-Ursula instituut

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!