GENIE Chemie graad 2

In graad 2 kun je aan de slag met een aanbod op maat van de verschillende netten met GENIE Chemie en GENIE Chemie GO!.

Actief aan de slag met chemie

In graad 2 kun je aan de slag met GENIE Chemie en GENIE Chemie GO!. We zetten volop in op het evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en actief, onderzoekend leren: vanuit de voorkennis en het dagelijks leven verwerven leerlingen feitelijke kennis over chemie.

 

Nieuwe minimumdoelen graad 2

In 2024 herwerken we jaar 3 van GENIE Chemie, op maat van de nieuwe minimumdoelen. Daarnaast passen we de leerschriften aan op basis van jullie feedback, zodat we de thema’s verder optimaliseren. Het gekende concept en didactiek blijven uiteraard ongewijzigd. In 2025 herwerken we jaar 4.

Geïntegreerde didactiek wetenschappen en STEM

Visuele insteek met uitgebreid aanbod lesmateriaal

Aandacht voor online leren, differentiëren en leren leren

Evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en boeiende onderzoeken

Gemeenschappelijke bouwstenen voor biologie, fysica en chemie

Bekijk het aanbod voor graad 2

Aan de slag met GENIE Chemie

In jaar 3 kunnen de leerlingen aan de slag met een leerschrift, een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. Zo blijft GENIE een actieve en onderzoekende methode, maar ondersteunen we tegelijkertijd de leerlingen met de nodige theorie om zo een stevige basis wetenschappelijke kennis en inzichten te verwerven. Vervolgens leren we de leerlingen ook notities nemen.

 

In jaar 4 bieden we de optie aan om  te werken met het leerschrift of je kan kiezen voor een leerboek (1-, en 2 uur). In het leerboek zal je een uitgebreid aanbod vinden aan oefeningen. Op diddit vind je vervolgens niet alleen extra afdrukbare oefenbladen maar ook adaptieve online oefenreeksen.

 

Vernieuwd in 2024:

 • GENIE Chemie 3.1 (leerschrift)
 • GENIE Chemie 3.2 (leerschrift)
 • GENIE Chemie GO! 3.1 (leerschrift)
 • GENIE Chemie GO! 3.2 (leerschrift)

Instapmoment & verwondering

In het leerschrift laten we de leerlingen aan de hand van een uitdaging, opdracht of onderzoek de leerlingen een eerste keer stilstaan bij het thema en zichzelf enkele vragen stellen. In het leerboek creëren we deze vrijblijvende fase aan de hand van de themapagina met een sprekend beeld. Bovenaan vind je een korte introductietekst met een leuk beeld. Onderaan de pagina confronteren we de leerlingen met boeiende vragen over het thema.

Voorkennis

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen de voorgaande jaren al hebben gezien met een duidelijke verwijzing naar wat er dit thema zal worden behandeld van leerstof. Je kan hier vrijblijvend met je leerlingen dieper op ingaan. Hier is een duidelijk verschil met het leerschrift, daar bieden we opdrachten en oefeningen aan om op een actieve manier met de voorkennis aan de slag te gaan.

Nieuwe leerstof

Het middenrif van elk thema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zowel bij het leerboek als het leerschrift. Op de eerste pagina van een hoofdstuk zul je altijd de titel vinden, de introtekst en het doelenkader. Het leerboek bevat de kern van de leerstof, zonder het aanbieden van opdrachten. In het leerschrft worden theorie en opdrachten in 1 geheel aangeboden, maar op een helder visuele manier van elkaar onderscheiden.​

Labo's

In het leerschrift vind je achteraan de labo's verzameld, alsook op het onlineleerplatform. Bij het leerboek worden deze enkel via het onlinelesmateriaal aangeboden.​ Als je wilt kan je ze downloaden en afdrukken, of volledig online inzetten. Via een verwijzing in het boek, is het duidelijk voor jou en de leerlingen wanneer we een labo aanbieden.

Oefenen

Als chemieleerkracht steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen en leuke opdrachten. In het leerboek en leerschrift vind je daarom bij 'Aan de slag' heel veel opgaves van oefeningen.​ Jij bepaalt op welk moment de leerlingen met de opgaves aan de slag gaan tijdens het leerproces. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefeningen kunnen gebruiken? Op diddit vind je extra printbaar oefenmateriaal en natuurlijk heb je ook de online adaptieve oefenreeksen. ​

Samenvatten

De belangrijkste concepten en theorie worden verzameld in een ingevulde themasynthese. Door de synthese al te geven, geven we leerlingen een houvast bij het instuderen.​ Elke themasynthese heeft ook een samenvattende kennisclip. ​Bijkomend zijn er ook hoofdstuksyntheses. Voor grote hoofdstukken is het namelijk niet aangewezen om tot op het einde van het thema te wachten om een synthesemoment te hebben. Daarom ook een synthese op hoofdstukniveau.

Reflecteren

Het reflecteren doen we in het leerschrift aan de hand van de checklist. Deze grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. In het leerboek bieden we deze fase online aan via diddit.

Terugkoppelen

In het leerschrift koppelen we op het einde van het thema graag nog even terug naar het instapmoment via de CHECK IT OUT. Net zoals de CHECK IN kan je er voor kiezen om deze stap thuis te laten doen of weg te laten. In het leerboek wordt deze fase niet aangeboden in de uitgave zelf, maar via het onlineleerplatform bieden we je wel het materiaal aan om deze fase vrijblijvend te integreren in je lessen.

Doorblader het aanbod van GENIE Chemie in graad 2

 

GENIE Chemie maakt deel uit van de wetenschapsreeks GENIE. De reeks biedt een volledig aanbod met aparte uitgaven biologie, fysica, chemie of natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, op maat van de verschillende netten. De GENIE-reeks bouwt verder op de leerlijn wetenschappen in jaar 2 van de methode WONDER.

 

GENIE Chemie graad 2: aanpassingen minimumdoelen

 

De opzet van de minimumdoelen is om ruimte te laten voor jou als leerkracht om nog meer eigen accenten te kunnen leggen. Inhoudelijk verschillen de doelen van de basisvorming en de uitgebreide chemie niet zo heel hard met de vroegere eindtermen. Maar je zal merken dat je lestijden over hebt om dieper in te gaan op bepaalde zaken. Kortom, de impact op onze uitgaves zal beperkt zijn. 

 1. In het derde jaar behandel je nu al vlot alle minimumdoelen en leerplandoelen en biedt de uitgave mogelijkheden tot verdieping, bv. door wel de scheidingstechnieken centrifugeren, destilleren en extraheren te behandelen, of het maken van extra oefeningen op diddit.
  We behouden uiteraard de krachtige structuur van de leerschriften en duiden aan waar de leerstof verder gaat dan het minimumdoel.
 2. Voor het vierde jaar zijn de minimumdoelen voor de basisvorming snel bereikt en kies je zelf waar je verder gaat: bv. door met stoichiometrische vraagstukken aan de slag te gaan of door verder te gaan dan enkel het begrip ‘mol’ aan te leren.
 3. Ook voor de richtingen met uitgebreide chemie verandert er niet veel. Je stemt hier best af met je collega fysica voor o.a. het onderdeel rond de gaswetten (minimumdoel fysica). Als je collega de gaswet behandelt voor jij rond stoichiometrie werkt, dan kan je die gaswet toepassen in chemische reacties met gassen.

 

Doe je voordeel met de GENIE-reeks

 

GENIE biedt korting aan voor scholen die voor alle wetenschappen kiezen om met GENIE lesgeven in de doorstroomfinaliteit. Zowel in graad 2 als graad 3 kun je een voordeelpakket bestellen en korting ontvangen op je Comfort Pack. Meer info hierover vind je bij je educatief adviseur.

 

GENIE Chemie 3.1

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Chemie GO! 3.1

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Chemie 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Chemie GO! 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Chemie 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Chemie GO! 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Chemie 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Chemie GO! 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Chemie 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Chemie GO! 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

Waarom kiezen voor GENIE Chemie in graad 2?

 

GENIE Chemie is de opvolger van de gewaardeerde reeks ION. We behouden de sterke elementen van ION en voorzien vervolgens met GENIE Chemie nog meer oefeningen en een brede basis aan wetenschappelijke kennis. Met GENIE chemie beschik je met andere woorden over voldoende materiaal om je leerlingen klaar te stomen voor verdere studies. De heldere didactische leerlijn in het leerboek of leerschrift geeft jou de mogelijkheid om de methode volledig naar je hand te zetten. We geven de nodige handvaten om de leerlingen uit te dagen, met o.a. boeiende onderzoeken en een geïntegreerde STEM-didactiek. Bovendien is GENIE Chemie een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen.

 

GENIE Chemie legt een focus op…

Op maat

Video

Kwaliteit

Oefenen

Toegankelijk

Op maat van jou en je leerlingen

Voor de ontwikkeling van onze wetenschapsreeks hebben we geluisterd naar de noden van leerkrachten en die van leerlingen. Uitgever Tess Poppe beantwoordt de volgende vragen:

 • Hoe spelen we met GENIE Chemie in op de noden van de leerling?
 • Hoe komen we tegemoet aan de noden van de leerkracht?
 • Hoe zijn de inhouden in graad 2 opgebouwd?

GENIE Chemie en straffe video's

De visuele ondersteuning in GENIE Chemie bevordert het leerproces van de leerlingen en is een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom … Om voorkennis op een visuele manier te activeren,  om nieuwe leerstof te herhalen of experimenten te ondersteunen bieden we verschillende soorten video-ondersteuning aan.

 1. De kennisclips zetten we in om voorkennis op een visuele manier te activeren of om nieuwe leerstof te herhalen. De visuele ondersteuning in deze kennisclips bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom …
 2. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde proeven of experimenten, ondersteunen we met instructiefilmpjes in de hoofdstukken. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag.

Kwaliteit en structuur

ION, de voorganger van GENIE Chemie, werd heel erg gesmaakt door leerkrachten chemie. In GENIE Chemie mag je opnieuw een sterke structuur verwachten en beantwoorden we aan de vraag naar een toegankelijke uitgave met een stevige wetenschappelijke basis. We gaan echter nog een stapje verder: GENIE Chemie is een hybride methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan. Je hebt enerzijds een kwaliteitsvol leerboek (of leerschrift in graad 2), zowel op papier als digitaal. En anderzijds heb je ons digitale leerplatform diddit dat je de vrijheid geeft om de theorie geïntegreerd met digitale oefeningen aan te brengen.

Labo's en oefeningen

Als leerkracht chemie steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen. In het leerboek of leerschrift vind je daarom veel opgaves, zodat de leerlingen uitgebreid de kans krijgen om actief de leerstof in te oefenen. Het platform diddit je de mogelijkheid om je leerlingen de leerstof nog verder te laten inoefenen en hen doorheen het schooljaar op te volgen en bij te sturen waar nodig. Als leerkracht kun je ook aan de slag met een uitgebreid aanbod aan online labo’s. Deze labo’s zijn bewerkbaar en printbaar.

Toegankelijk extra lesmateriaal

In GENIE Chemie bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan door meteen het extra lesmateriaal te ontsluiten via een QR-code. De QR-code kan toegang geven tot de stappenplannen van het vademecum, video’s, ontdekplaten …. Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken.

 

Achteraan in het boek en op diddit vinden de leerlingen ook de verklarende woordenlijst per thema. Ze kunnen deze lijst aanvullen met eigen moeilijke woorden.

Hybride leren

GENIE Chemie in de tweede graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de lerschriften en leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerschriften en leerboeken van GENIE Chemie vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Geïntegreerde STEM-aanpak met GENIE

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

Aanvullend op de STEM-doelen in de uitgave vind je 6 STEM-projecten voor graad 2 uitgewerkt door de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL. Daarnaast voorzien we bij het vierde jaar van GENIE Chemie een extra STEM-project rond waterzuivering aan. Leerlingen denken na over waterkwaliteit en gaan onderzoeken hoe je op verschillende manieren water kan zuiveren.

 

Met de reeks GENIE Chemie werk je op verschillende manieren aan de STEM-doelen:

In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.

Online op diddit: 6 STEM-projecten uitgewerkt door o.a. de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.

Online op diddit: 1 extra STEM-project aan rond waterzuivering bij GENIE Chemie jaar 4.

Lees meer over STEM en GENIE

GENIE Nieuws

Volg je ook graag de actualiteit over wetenschap? En wil je dit graag vertalen naar je klascontext? Neem dan zeker eens een kijkje naar de video’s van GENIE Nieuws.

 

Verschillende keren per jaar nemen we de wetenschappelijke actualiteit onder de loep. Aan de hand van een video zoomen we in op interessant nieuws en linken we dit aan lesinhouden waarmee de leerlingen in de klas aan de slag gaan.

 

Ben je gebruiker van GENIE Fysica, Chemie, Biologie of Natuurwetenschappen? Dan kun je in diddit bij het tabblad ‘Materiaal’ een nieuwe rubriek ‘GENIE Nieuws’ vinden met extra lesinformatie en verwerkingsopdrachten.

Bekijk alle afleveringen van GENIE Nieuws

Je kan de leerlingen blijven boeien door het gebruik van de digitale tools doorheen je lessen, in combinatie met een duidelijk boek.

Leerkracht chemie

GO! Middenschool Mira

Een goed opbouwend boek qua leerstof. De duidelijke figuren en filmpjes maken het een sterk boek.

Leerkracht chemie

Sint-Jan Berchmanscollege Mol

Het leerschrift is heel goed opgesteld om de overgang te maken van begeleid leren naar zelfstandig leren.

Leerkracht chemie

VTS 3

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!