Lift

Eén allesomvattende methode voor alle economische vakken in alle finaliteiten, aangepast naar de noden van de specifieke doelgroep.

Economie

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Doorblader het aanbod

Leg je eigen accenten in het vak economie

Maak kennis met Lift, onze allesomvattende methode voor elk economisch vak in alle finaliteiten. We voorzien voor elke finaliteit een apart leerwerkboek, aangepast naar de noden van de specifieke doelgroep.

Eenzelfde, sterk concept voor alle economische vakken

Veel aandacht voor actualiteit en cases uit de leefwereld van de leerling

Sterke digitale ondersteuning met extra lesmateriaal op ons onlineleerplatform

Bekijk de vernieuwing van de tweede graad

Aan de slag met Lift

Themapagina

Elk thema van Lift start met een themapagina en inhoudsopgave. Dat geeft je leerlingen een eerste indruk van het het thema.

Herkenbare structuur

Step-in

We starten elk thema met een Step-in. Hier laten we de leerlingen kennis maken met de rode draad doorheen het thema.

Rode draad van het thema

Levels

De leerlingen doorlopen per thema verschillende levels, waarbij ze telkens één centrale onderzoeksvraag beantwoorden. De onderszoeksvraag wordt verkend aan de van verschillende opdrachten, onder de noemer Explore.

Onderzoekend leren staat centraal

Explore

Bij de verschillende opdrachten kunnen de leerlingen kiezen uit twee of meerdere opties. De opties geven de leerlingen de keuze of ze graag een uitdaging willen aangaan of meer ondersteuning wensen. Het kan ook zijn dat ze kunnen kiezen naargelang hun interesse.

Haalbare differentiatie

To the point

De verworven leerstof hebben we voor de leerlingen gebundeld in to the point. Dit geeft weer wat ze exact moeten onthouden na het doorlopen van een level, een extra kans om de bouwstenen van dat level nog eens te herhalen. Via het onlinelesmateriaal kunnen ze verworven leerstof ook terugvinden in een overzichtelijke mindmap.

Herhaling

Actions

Nu is het tijd om de opgedane kennis in te oefenen aan de hand van verschillende actions. Als leerkracht kan je zelf kiezen hoe je deze extra opdrachten inzet. Ook op ons onlineleerplatform bieden we heel wat remediërend en verdiepend oefenmateriaal aan.

Ruim aanbod aan extra oefenmateriaal

Breaking news

Aan het einde van elk level laten we de leerlingen stil staan bij de actualiteit omtrent de inhoud van dit level in de rubriek Breaking news. De bijhorende videofragmenten of artikels zijn terug te vinden op ons onlineleerplatform. Zo kunnen we dit makkelijk aanpassen en houden we ons leerwerkboek up-to-date.

Altijd actueel

Checklist

Elk level eindigt met een Checklist. Het is een hulpmiddel voor de leerlingen om inzicht te krijgen of ze de doelen, waaraan ze in dit level hebben gewerkt, al dan niet onder de knie hebben.

Reflectie

Step-up

Elk thema sluit af met een Step-up, hierin dagen we de leerlingen uit om de verworven kennis toe te passen in een grotere opdracht. Met deze opdracht sluiten de leerlingen het thema op een activerende manier af.

Geïntegreerde opdracht

Economie van jaar 1 tot en met 6

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Ontdek Lift voor leerjaar 2 van de A- en B-stroom.

Aparte uitgaven voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!

Aangepast aan de noden van het net

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Sterke digitale ondersteuning met extra lesmateriaal op diddit

Ontdek Lift voor de eerste graad

Ontdek Lift voor de tweede graad.

Voor elke finaliteit lanceren we aparte uitgaven voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!

Eenzelfde, sterk concept voor de hele tweede graad

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie

Sterke digitale ondersteuning

Veel aandacht voor actualiteit en cases uit het werkveld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling

Ontdek Lift voor de tweede graad

Ontdek Lift voor de derde graad.

Ontdek de gloednieuwe uitgaven voor jaar 6!

 

In de leerwerkboeken van graad 3 passen we het concept lichtjes aan, zodat je je leerlingen optimaal kunt voorbereiden op het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Alle andere sterke elementen blijven uiteraard wel behouden.

Eenzelfde, sterk concept voor de volledige derde graad

De perfecte voorbereiding voor het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie

Sterke digitale ondersteuning

Veel aandacht voor actualiteit en cases uit het werkveld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling

Ontdek Lift voor de derde graad

Doorblader het aanbod van Lift

Naar de webshop

Lift 2 A (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 2 A (GO!)

Leerwerkboek

Lift 2 B (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 2 B (GO!)

Leerwerkboek

Lift 3 D (KathOndVla)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Lift 3 D (GO!)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Lift 3 D/A (KathOndVla)

Leerwerkboek - weldra inkijkmateriaal editie 2024

Lift 3 D/A (GO!)

Leerwerkboek - weldra inkijkmateriaal editie 2024

Lift 3 A (KathOndVla)

Leerwerkboek - weldra inkijkmateriaal editie 2024

Lift 3 A (GO!)

Leerwerkboek - weldra inkijkmateriaal editie 2024

Lift 4 D (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 4 D (GO!)

Leerwerkboek

Lift 4 D/A

Leerwerkboek

Lift 4 A

Leerwerkboek

Lift 5 D: Algemene economie

Leerwerkboek

Lift 5 D/A: Commerciële Organisatie

Leerwerkboek

Lift 5 D/A: Bedrijfsorganisatie

Leerwerkboek

Lift 5 A: Onthaal, organisatie en sales

Leerwerkboek

Lift 5/6 D: Bedrijfswetenschappen

Graadleerwerkboek

Lift 5/6 D (DG): Bedrijfswetenschappen (Extra)

Graadleerwerkboek

Lift 5/6 D/A: Algemene Economie

Graadleerwerkboek

Lift 5/6 D/A: Exact

Graadleerwerkboek

Lift 5/6 D/A: Odoo

Graadleerwerkboek

LIFT 6-hoofdcovers-algemene economie-hires_NIEUW

Lift 6 D: Algemene economie

Leerwerkboek

LIFT 6-hoofdcovers-commerciele organisatie-hires_NIEUW

Lift 6 D/A: Commerciële Organisatie

Leerwerkboek

Lift 6 D/A: Bedrijfsorganisatie

Leerwerkboek

LIFT 6-hoofdcovers-onthaal organisatie en sales-hires_NIEUW

Lift 6 A: Onthaal, organisatie en sales

Leerwerkboek

Hybride leren

Lift is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften of leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

In de 1ste en 2de graad kun je Lift vinden op het digitaal leerplatform diddit. In de 3de graad zal je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kunt terugvinden.

Lift 2 en 4: diddit

Lift 3, 5 en 6: iDiddit

Lees meer over diddit Lees meer over iDiddit

Alles wat de onderwijshervorming verlangt, wordt volledig geboden voor de leerling én de leerkracht.

Leerkracht economie, Koninklijk Antheneum Vilvoorde

Zeer gevarieerd leerwerkboek, veel ICT-mogelijkheden. Zeker geen saaie voorstelling van het vak economie!

Leerkracht basisoptie economie, Virgo+ Vilvoorde

Ontdek onze andere methodes

MikS

Secundair onderwijs

Mens en samenleving

A-stroom, B-stroom

Hybride methode

Meer info

FikS

Secundair onderwijs

Financiële en economische geletterdheid

A-stroom, B-stroom

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!