GENIE Fysica

GENIE Fysica laat je ook toe om zelf initiatief te nemen en het vak fysica naar je eigen hand te zetten met o.a. actieve onderzoeken, sterke basis kennis en een geïntegreerde STEM-didactiek.

Bekijk het aanbod

Brede wetenschappelijke kennis

Wat verschijnt er in 2024?

  • Vernieuwing GENIE Fysica jaar 3
  • GENIE Fysica 6

We koesteren de goede elementen van Quark en Sirius en zetten met GENIE Fysica daarnaast in op een groot aanbod oefeningen en een brede basis aan wetenschappelijke kennis.

 

In GENIE Fysica bouwen we een gestructureerde leerlijn uit waarbij de leerlingen actief en zelfstandig worden betrokken met o.a. boeiende onderzoeken en een geïntegreerde STEM-didactiek.

Upgrade van de gewaardeerde methodes Sirius & Quark

Veel oefenmogelijkheden met oog voor differentiatie

Aandacht voor wetenschappelijke kennis en boeiende onderzoeken

Geïntegreerde didactiek wetenschappen en STEM

Gemeenschappelijke bouwstenen voor biologie, fysica en chemie

Bekijk enkele hoofdstukken van jaar 6 Vraag je demolicentie aan voor STEM & fysica graad 3

Aan de slag met GENIE Fysica

 

In jaar 3 kunnen de leerlingen aan de slag met een leerschrift. Een leerschrift is een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. In jaar 4 bieden we de optie aan om verder te werken met het leerschrift of je kan kiezen voor een leerboek dat geschikt is voor de 1-, en 2-uursrichtingen. Bij het leerboek bieden we geen werkboek aan. Vanaf graad 3 biedt GENIE Fysica telkens een leerboek aan voor jaar 5 en jaar 6. Het leerschrift en leerboek zijn 2 verschillende uitgaven van GENIE Fysica, maar volgen eenzelfde didactische structuur. Afhankelijk van de uitgave zal elk onderdeel anders uitgewerkt zijn. Hieronder geven we je een overzicht hoe een thema in GENIE Fysica is opgebouwd.bouwd.

Instapmoment & verwondering

In het leerschrift laten we de leerlingen aan de hand van een uitdaging, opdracht of onderzoek de leerlingen een eerste keer stilstaan bij het thema en zichzelf enkele vragen stellen. In het leerboek creëren we deze vrijblijvende fase aan de hand van de themapagina met een sprekend beeld. Bovenaan vind je een korte introductietekst met een leuk beeld. Onderaan de pagina confronteren we de leerlingen met boeiende vragen over het thema.

Voorkennis

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen de voorgaande jaren al hebben gezien met een duidelijke verwijzing naar wat er dit thema zal worden behandeld van leerstof. Je kan hier vrijblijvend met je leerlingen dieper op ingaan. Hier is een duidelijk verschil met het leerschrift, daar bieden we opdrachten en oefeningen aan om op een actieve manier met de voorkennis aan de slag te gaan.

Nieuwe leerstof

Het middenrif van elk thema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zowel bij het leerboek als het leerschrift. Op de eerste pagina van een hoofdstuk zul je altijd de titel vinden, de introtekst en het doelenkader. Het leerboek bevat de kern van de leerstof, zonder het aanbieden van opdrachten. In het leerschrft worden theorie en opdrachten in 1 geheel aangeboden, maar op een helder visuele manier van elkaar onderscheiden.​

Labo's

In het leerschrift vind je achteraan de labo's verzameld, alsook op het onlineleerplatform. Bij het leerboek worden deze enkel via het onlinelesmateriaal aangeboden.​ Als je wilt kan je ze downloaden en afdrukken, of volledig online inzetten. Via een verwijzing in het boek, is het duidelijk voor jou en de leerlingen wanneer we een labo aanbieden.

Oefenen

Als fysicaleerkracht steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen en leuke opdrachten. In het leerboek en leerschrift vind je daarom bij 'Aan de slag' heel veel opgaves van oefeningen.​ Jij bepaalt op welk moment de leerlingen met de opgaves aan de slag gaan tijdens het leerproces. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefeningen kunnen gebruiken? Op diddit of iDiddit vind je extra printbaar oefenmateriaal en natuurlijk heb je ook de online adaptieve oefenreeksen. ​

Samenvatten

De belangrijkste concepten en theorie worden verzameld in een ingevulde themasynthese. Door de synthese al te geven, geven we leerlingen een houvast bij het instuderen.​ Elke themasynthese heeft ook een samenvattende kennisclip. ​Bijkomend zijn er ook hoofdstuksyntheses. Voor grote hoofdstukken is het namelijk niet aangewezen om tot op het einde van het thema te wachten om een synthesemoment te hebben. Daarom ook een synthese op hoofdstukniveau.

Reflecteren

Het reflecteren doen we in het leerschrift aan de hand van de checklist. Deze grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. In het leerboek bieden we deze fase online aan via diddit of iDiddit.

Terugkoppelen

In het leerschrift koppelen we op het einde van het thema graag nog even terug naar het instapmoment via de CHECK IT OUT. Net zoals de CHECK IN kan je er voor kiezen om deze stap thuis te laten doen of weg te laten. In het leerboek wordt deze fase niet aangeboden in de uitgave zelf, maar via het onlineleerplatform bieden we je wel het materiaal aan om deze fase vrijblijvend te integreren in je lessen.

Fysica van jaar 3 tot en met 6

 

GENIE wil de leerlingen voorbereiden op en ondersteunen in het zelfstandig verwerken van de leerstof. Er is een duidelijke leerlijn van jaar 3 tot jaar 6. We begeleiden hierbij jouw leerlingen naar het werken met een leerboek in de derde graad. GENIE Fysica maakt deel uit van de wetenschapsreeks GENIE. De reeks biedt een volledig aanbod met aparte uitgaven biologie, fysica, chemie of natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, op maat van de verschillende netten. De GENIE-reeks bouwt verder op de leerlijn wetenschappen in jaar 2 van de methode WONDER.

 

Doe je voordeel met de GENIE-reeks

 

GENIE biedt korting aan voor scholen die voor alle wetenschappen kiezen om met GENIE lesgeven in de doorstroomfinaliteit. Zowel in graad 2 als graad 3 kun je een voordeelpakket bestellen en korting ontvangen op je Comfort Pack. Meer info hierover vind je bij je educatief adviseur.

 

.

Graad 2

Graad 3

GENIE Fysica graad 2

In jaar 3 kunnen de leerlingen aan de slag met een leerschrift, een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. In jaar 4 bieden we de optie aan om verder te werken met het leerschrift of te kiezen voor een leerboek (1u en 2u).

 

Nieuwe minimumdoelen graad 2

In 2024 herwerken we jaar 3 van GENIE Fysica, op maat van de nieuwe minimumdoelen. Daarnaast passen we de leerschriften aan op basis van jullie feedback, zodat we de huidige thema’s nog verder optimaliseren. Het gekende concept en didactiek blijven uiteraard ongewijzigd. In 2025 herwerken we jaar 4 van GENIE Fysica.

 

Vernieuwd in 2024:

GENIE Fysica 3.1 (leerschrift)

GENIE Fysica 3.2 (leerschrift)

GENIE Fysica 3.3 (leerschrift) wordt niet vernieuwd

GENIE Fysica GO! 3.1 (leerschrift)

GENIE Fysica GO! 3.2 (leerschrift)

Lees meer over graad 2

GENIE Fysica graad 3

GENIE Fysica is ook in de derde graad de opvolger van Quark en Sirius. We koesteren de goede elementen van deze methodes, zoals de duidelijke structuur, en zetten met GENIE Fysica daarnaast in op een groot aanbod oefeningen en een brede basis aan wetenschappelijke kennis. Het leerboek laat je ook toe om zelf initiatief te nemen en het vak fysica naar je hand te zetten met o.a. boeiende onderzoeken en een geïntegreerde STEM-didactiek.

 

Hoewel we op papier een aanbod per jaar hebben, kan je op iDiddit de volgorde van de thema’s voor de gehele derde graad naar je hand zetten. Zo heb je alle vrijheid om te kiezen in welk jaar je bepaalde inhouden behandelt. Bij GENIE Fysica 5 en 6 zullen je leerlingen digitaal toegang hebben tot de inhouden van de hele graad.

 

Wat mag je de komende jaren verwachten voor graad 3?

GENIE Fysica 5 leerboek (beschikbaar)

GENIE Fysica 6 leerboek (deel 1 beschikbaar)

Lees meer over graad 3

Doorblader het aanbod van GENIE Fysica

Naar de webshop

GENIE Fysica 3.1

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Fysica GO! 3.1

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Fysica 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Fysica GO! 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Fysica 6

Leerboek (deel 1 in druk, deel 2 in proef)

GENIE Fysica 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Fysica GO! 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Fysica 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica GO! 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica GO! 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica 4.3

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica 5

Leerboek (ed. 2024)

Hybride leren

GENIE Fysica is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften of leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

In de 2de graad kun je GENIE Fysica vinden op het digitaal leerplatform diddit. In de 3de graad zul je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kunt terugvinden.

GENIE Fysica 3&4: diddit

GENIE Fysica 5&6: iDiddit

Lees meer over diddit Lees meer over iDiddit

Geïntegreerde STEM-aanpak

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

Met de reeks GENIE Fysica werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.

Online: extra STEM-projecten voor elke graad i.s.m. Bart Hyskens

Ontdek alles over GENIE en STEM Vraag je demolicentie aan voor STEM & fysica

GENIE Nieuws

Volg je ook graag de actualiteit over wetenschap? En wil je dit graag vertalen naar je klascontext? Neem dan zeker eens een kijkje naar de video’s van GENIE Nieuws. Verschillende keren per jaar nemen we de wetenschappelijke actualiteit onder de loep. Aan de hand van een video zoomen we in op interessant nieuws en linken we dit aan lesinhouden waarmee de leerlingen in de klas aan de slag gaan.

 

Ben je gebruiker van GENIE Fysica, Chemie, Biologie of Natuurwetenschappen? Dan kun je in diddit bij het tabblad ‘Materiaal’ een nieuwe rubriek ‘GENIE Nieuws’ vinden met extra lesinformatie en verwerkingsopdrachten.

Wil je werken met een leermethode die zowel jezelf als de leerlingen alles biedt: leerstof, differentiatie, uitgewerkte labo's, een e-book... dan kies je voor GENIE.

Leerkracht fysica

Damiaaninstituut Aarschot

De vormgeving trekt de leerlingen enorm aan en de extra's die je als leerkracht krijgt is zeer voordelig voor je tijdsmanagment.

Leerkracht fysica

Sint Eduardusinstituut

Duidelijke structuur met veel oefeningen en voorbeeldoefeningen, veel digitaal lesmateriaal.

Leerkracht fysica

Atheneum Schoten

Een knap uitgewerkt boek om alsnog je eigen ding mee te doen. Samen met diddit is dit voor de leerlingen een prima houvast om de leerstof machtig te worden.

Leerkracht fysica

Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof

Ontdek onze andere methodes

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!