Sapiens

Eigentijdse methode geschiedenis voor de A-stroom, doorstroom- en dubbele finaliteit, die actief historisch denken op de eerste plaats zet. Leerlingen onderzoeken (zelfstandig) uitdagende historische vragen aan de hand van het rijke bronnenmateriaal in het leer(werk)boek en de digitale ondersteuning.

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Doorblader het aanbod

Sapiens, terug naar de bron

Via de stapsgewijze opbouw van redeneervaardigheden, die in elk hoofdstuk wordt gevisualiseerd met een te volgen pad, en met behulp van een ruim en divers aanbod aan bronnenmateriaal leren je leerlingen uitdagende historische vragen te onderzoeken en kritisch te benaderen.

Focus op actief historisch denken

Weldoordachte mix van activerende werkvormen en geschiedenisdidactiek

Uitgebreide differentiatiemogelijkheden, online en in het boek

Maximale ondersteuning met de Histokit

Bekijk het leerboek voor jaar 5

Aan de slag met Sapiens

 

Historisch denken? Dat moet je leren! Sapiens is ontwikkeld conform de nieuwe leerplannen en eindtermen. De basis van onze geschiedenisreeks is dan ook ‘historisch leren denken’. Leerlingen gaan op een (inter)actieve manier aan de slag met unieke bronnen. Het didactisch concept van Sapiens bevat een aantal belangrijke, terugkerende elementen over de verschillende graden heen. Bovendien besteedt Sapiens ook heel wat aandacht aan taalontwikkeling. Doorheen de reeks staan historische begrippen en structuurbegrippen centraal – deze worden met meerdere voorbeeldbegrippen geïllustreerd en gebundeld in duidelijke overzichtslijsten. Daarnaast schenken we bijzondere aandacht aan leesteksten en leesstrategieën, zetten we in op schrijfkaders om argumentatie-oefeningen mogelijk te maken en bieden we mogelijkheden om vakoverschrijdend met Nederlands te werken.

Historische vragen

De routekaart aan het begin van elk hoofdstuk toont je het pad met historische vragen en uitbreidingsopdrachten. Je doorloopt alle historische vragen door het groene pad, de hoofdweg, te volgen. Doorheen Sapiens leer je steeds beter en zelfstandiger antwoorden formuleren op historische vragen, zodat je uiteindelijk tot historisch denken komt.

Historische redeneringen opbouwen

Doorloper

In de 'Doorlopers' vergelijk je twee historische periodes met elkaar. Elke Doorloper is gefocust op een ander maatschappelijk domein, zoals cultuur, politiek, economie en sociologie. In zo’n doorloper ga je opnieuw stapsgewijs op onderzoek; via enkele deelvragen kom je telkens tot de antwoorden op de onderzoeksvragen.

Historische verbanden leggen

Synthese

Aan het eind van elk hoofdstuk komt een Synthese, waarin je de leerstof situeert in tijd en ruimte aan de hand van een tijdlijn en een kaart. Het schema herhaalt een moeilijke historische redenering die aan bod kwam in het hoofdstuk. Bij het onlinelesmateriaal vind je een video die daarbij extra uitlegt geeft en ook een uitgebreidere schematische samenvatting van het hoofdstuk. Daarnaast wordt alle informatie die je moet onthouden samengevat op een rode pagina.

Heldere samenvattingen

Histokit

De Histokit is jouw gereedschapskist voor het vak geschiedenis. Deze bevat een heleboel strategiefiches en hulpmiddelen. Ze helpen je stapsgewijs te werk te gaan en je kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij moeilijke opdrachten.

Uitgebreide ondersteuning

Belang van bronnen

Met en over bronnen leren redeneren is essentieel om tot een beargumenteerde beeldvorming van het verleden te komen. Doorheen Sapiens leren de leerlingen steeds beter en zelfstandiger bronnen bestuderen zodat ze een onderbouwd antwoord op historische vragen kunnen formuleren. Bronnen identificeren, bronnen observeren (contextualiseren en evalueren) en bronnen interpreteren zijn de noodzakelijke tussenstappen.

Kritisch redeneren met en over bronnen

Geschiedenis van jaar 1 tot en met 6

 

Het historisch denken van jongeren bevorderen is het einddoel van ons geschiedenisonderwijs. Historisch denken is echter niet makkelijk. Geschiedenis is immers het enige vak waarbij leerlingen mensen en samenlevingen bestuderen die niet meer bestaan. Een weldoordachte mix van activerende werkvormen, geschiedenisdidactiek en historische inhouden is daarom onontbeerlijk. Onze nieuwe methode Sapiens zet het inoefenen van historisch denken op de eerste plaats. Leerlingen onderzoeken (zelfstandig) uitdagende historische vragen aan de hand van het rijke bronnenmateriaal in het leerwerkboek en de digitale ondersteuning.

A-stroom

Graad 2

Graad 3

Sapiens voor de A-stroom

Voor het 1ste en 2de jaar bieden we telkens een leerwerkboek aan. Een leerwerkboek is ideaal om via afwisselende werkvormen tot inzicht en kennis te komen. Bovendien biedt het de te kennen leerstof op een overzichtelijke, herkenbare manier aan, wat zeker helpt bij het studeren.
Elk leerwerkboek bestaat uit een inleiding, een aantal hoofdstukken en vanaf jaar 2 ook enkele doorlopers. Afsluiten doen we met een synthesehoofdstuk, waarbij geen nieuwe leerstof wordt aangebracht. Deze bevatten ook heel wat oefeningen die je bijvoorbeeld ook kan inzetten als evaluaties. In de leerwerkboeken is er heel wat aandacht voor taalontwikkeling en kan de Histokit je helpen bij het begrijpen van soms complexe begrippen.

Sapiens 1 leerwerkboek

Sapiens 2 leerwerkboek

Lees meer over graad 1

Sapiens voor de tweede graad

In het 3de jaar brengen we 2 leerwerkboeken, een voor de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (met 2 uur geschiedenis per week) en een voor de domeingebonden en dubbele finaliteit (met 1 uur geschiedenis per week).
In het 4de jaar brengen we opnieuw 2 versies, maar deze keer komt er naast het leerwerkboek voor de voor de leerlingen uit de domeingebonden doorstroom- en dubbele finaliteit, voor het eerst een leerboek voor de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend).
Net als in de eerste graad zijn de hoofdstukken opgebouwd volgens een doordacht didactisch concept. Elk boek begint met een inleidend hoofdstuk waarbij de kennis van de vorige jaren wordt opgefrist. Na 5-6 hoofdstukken met nieuwe leerstof volgt dan telkens een synthesehoofdstuk. In de edities voor de 2-uursrichtingen vind je ook weer een aantal boeiende doorlopers in gevarieerde maatschappelijke domeinen.

Sapiens 3 leerwerkboek (DDO)

Sapiens 3 leerwerkboek (DDG & D/A)

Sapiens 4 leerboek (DDO)

Sapiens 4 leerwerkboek (DDG & D/A)

Lees meer over graad 2

Sapiens voor de derde graad

Ook in de derde graad kan je voor je geschiedenislessen verder met Sapiens. De focus ligt nog steeds op actief historisch denken, maar de opbouw van de hoofdstukken wijzigt lichtjes. Zo komt er in plaats van de lange lesteksten telkens een lestekst per historische vraag. Beproefde elementen, zoals de doorlopers en de Histokit, blijven van de partij.
In september 2023 kan je aan de slag met Sapiens in het 5de jaar. We bieden opnieuw een leerboek aan voor de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (2 uur per week), en een leerwerkboek voor de domeingebonden doorstroom- en dubbele finaliteit (1 uur per week). Bovendien kun je met Sapiens 5 perfect digitaal en hybride leren implementeren in je klassen.

Sapiens 5 leerboek (DDO)

Sapiens 5 leerwerkboek (DDG & D/A)

Lees meer over graad 3

Bekijk het materiaal

Ga naar de webshop
Sapiens 1

Sapiens 1

Leerwerkboek

Cover Sapiens 2

Sapiens 2

Leerwerkboek

Sapiens cover 3 DDO

Sapiens 3 DDO

Leerwerkboek

Sapiens cover 3 DDG

Sapiens 3 DDG en D/A

Leerwerkboek

Sapiens 4 DDO

Sapiens 4 DDO

Leerboek

Sapiens 4 DDG DA

Sapiens 4 DDG en D/A

Leerwerkboek

Cover Sapiens 5

Sapiens 5 DDO

Leerboek

SO_Sapiens_cover5_DDG

Sapiens 5 DDG en D/A

Leerwerkboek

Hybride leren

Met Sapiens heb je een methode in handen waarmee je zowel digitaal als op papier aan de slag kan. Jij kiest zelf welke vorm van hybride leren het beste past bij jou en je leerlingen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal evenwaardig naast elkaar bestaan. Als leerkracht heb je de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.
In graad 2 kun je Sapiens vinden op het digitaal leerplatform diddit. In graad 3 zul je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kan terugvinden.

Sapiens 1, 2, 3 en 4: diddit

Sapiens 5 en 6: iDiddit

Lees meer over diddit Lees meer over ididdit

Sapiens is een methode die ons, leerling en leerkracht, onderdompelt in onderzoek en de leerlingen leert conclusies te trekken met een kritisch oog.

Leerkracht geschiedenis, Sint-Janscollege Meldert

Sapiens is een eigentijdse en frisse leermethode om de interesse in en voor geschiedenis bij de leerlingen van de eerste graad aan te wakkeren en graag aan de slag te gaan rond boeiende historische vragen waar de hele methode rond draait.

Leerkracht geschiedenis, Sint-Bernardusinstituut Knokke-Heist

Elk hoofdstuk is mooi en duidelijk gestructureerd voor leerlingen. De leerlingen leren vaardigheden met behulp van een histokit. De eindtermen en leerplandoelen staan glashelder vermeld bij ieder hoofdstuk. Het biedt mogelijkheden aan om te differentiëren binnen je lessen.

Johan Quintens

Leerkracht geschiedenis, GO! Atheneum Tungrorum

Wil je het leerplan volgen en kennen, dan gebruik je Sapiens!

Leerkracht geschiedenis, VIIO Humaniora

Goede methode die voldoet aan de nieuwe eindtermen met veel extra materiaal!

Leerkracht geschiedenis, Spectrumschool (Deurne)

SO_Algemeen_Secundair_onderwijs_Uitgeverij_VAN_IN

Ontdek onze andere methodes

STORIAHD

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met je educatief adviseur

Onze educatief adviseurs bezorgen je met plezier meer informatie over Sapiens!