STORIAHD in graad 3

STORIAHD is een sterk opgebouwde methode geschiedenis die historisch denken naar de oppervlakte brengt in een solide structuur en heldere werkwijze. Het zeer uitgebreide aanbod bronmateriaal is ideaal om je leerlingen kritisch te leren redeneren met en over bronnen. Ook in de derde graad biedt STORIAHD voldoende vrijheid om je eigen accenten te leggen.

Doorblader het aanbod

STORIAHD in graad 3

STORIAHD is de opvolger van onze beproefde reeks STORIA, al jaar en dag geliefd bij geschiedenisleerkrachten. De HD staat voor historisch denken, dat in deze herwerking een stevige upgrade kreeg.

 

We behouden wat goed was – de solide structuur en heldere werkwijze – en redeneren over bronnen wordt nog explicieter gemaakt. Dat, samen met de boeiende lesteksten en het rijke aanbod aan bronmateriaal maken van STORIAHD  een eigentijdse, sterke methode geschiedenis. Zowel met de leerboeken ‘Classic’ als met het leerwerkboek ‘Live” kun je de lessen nog helemaal naar je hand zetten.

 

Nieuw in 2024: Vanaf september 2024 kun je aan de slag met het leerboek STORIAHD Classic 6 en het leerwerkboek STORIAHD Live 6.

Rijk en gevarieerd aanbod aan bronmateriaal

Solide structuur

Sterke lesteksten

Hybride lesgeven met iDiddit

Bekijk materiaal van jaar 6

Doorblader het aanbod van STORIAHD voor graad 3

Naar de webshop

STORIA HD Classic 6 DDO

Leerboek

STORIA HD Classic 6 DDG - D/A

Leerboek

STORIA HD Live 6 DDG - D/A

Leerwerkboek

STORIA HD Classic 5 DDO

Leerboek

STORIA HD Classic 5 DDG - D/A

Leerboek

STORIA HD Live 5 DDG - D/A

Leerwerkboek

Aan de slag met STORIAHD in graad 3

Historische vragen herkennen, begrijpen en stellen zijn belangrijke vaardigheden in de weg naar historisch denken. In de eerste graad leren leerlingen historische vragen herkennen en situeren, in de hogere graden gaan ze deze vaardigheden verder uitdiepen. Elke les start vanuit historische vragen en biedt heel wat verwerkingsopdrachten voor het herkennen, evalueren en formuleren van historische vragen.

 

Kritisch bronnenonderzoek staat centraal in geschiedenisonderwijs. Door bronnen kritisch tegen het licht te houden, trachten leerlingen een antwoord te bieden op de historische vragen. STORIAHD bevat veel en exclusief bronnenmateriaal met extra duiding en heel wat opdrachten.

 

In de derde graad zullen leerlingen historische vaardigheden verder aanscherpen om tot een correcte beeldvorming te komen. Met STORIAHD kunnen ze oefenen op structuurbegrippen: oorzaak/gevolg, continuïteit/verandering … Daarnaast is er extra aandacht voor ‘de maakbaarheid van geschiedenis’en voor standplaatsgebondenheid, multiperspectiviteit,​ mythevorming en instrumentalisering van het verleden.​

 

Op weg met STORIAHD in graad 3

Inleiding

Elke les begint met een lesnummer, een duidelijke lestitel, een krachtige inleiding met een kaartje dat vertelt over welk gebied de les gaat, een tijdlijn die de les situeert in de tijd en icoontjes die aangeven welke domeinen in de les aan bod komen.

Lestekst

Vervolgens hebben we de Lestekst. Belangrijke begrippen worden in het vet en het blauw weergegeven en – wanneer ze een eerste keer voorkomen in het boek - verklaard in de marge en de begrippenlijst achteraan. De tussentitels zorgen voor een overzichtelijke structuur. In Classic bieden we de lestekst als een groot geheel aan, waarna dan de bronnen volgen. In Live worden lesteksten opgesplitst per onderdeeltje.

onWAARschijnlijk

In de rubriek ‘onWAARschijnlijk’ - enkel bij Live - vind je extra informatie over de les: boeiende verhalen die je normaal niet in schoolboeken terugvindt.

Kennen & kunnen

Nadat je de les hebt geleerd, moet je een aantal zaken KENNEN en KUNNEN. De begrippen die je moet kennen, staan altijd bovenaan.

Bronnen

​Het ruime aanbod aan bronmateriaal in combinatie met de variatie in de opdrachten zorgen ervoor dat je leerlingen echt leren werken met en redeneren over historische bronnen om zo historische vragen te kunnen beantwoorden. Het is hierbij niet de bedoeling dat je altijd alle bronnen behandelt. Je kan bronnen selecteren in functie van het doel dat jij voor ogen hebt. Vind je dat er toch nog te weinig bronnen zijn? Dan kan je steeds naar iDiddit om extra bronnen en opdrachten op te zoeken.

Schema

Elke les eindigt met een syntheseschema waar de belangrijke leerinhouden worden opgelijst. Handig voor de leerlingen om te studeren. Bij de Live-versie staat dit in het boek, bij Classic vind je het schema terug op iDiddit.

Onderzoeken in graad 3

Zowel in de Classic als in de Live kun je je leerlingen in jaar 5 en 6 op onderzoek sturen.​

Een onderzoek bestaat ook telkens uit een inleiding met prikkelende historische vragen, een ruim aanbod bronnen, opdrachten die je lln zelfstandig kunnen doorlopen en op het einde, een kennen & kunnen.

 

De onderzoeken doen de leerlingen nadenken over bronnen, beeldvorming, standplaatsgebondenheid, collectieve herinnering en de relatie tussen heden en verleden. Om een idee te krijgen van de onderwerpen, kijk je best eens in de inhoudsopgaves van de inkijkexemplaren hierboven.

Interactieve ontdekplaten in graad 3

Bij het onlinelesmateriaal dat bij STORIAHD hoort, zitten ook heel wat interactieve ontdekplaten. Dit zijn schermgrote afbeeldingen die je via een link kunt openen, en waar je op tal van hotspots kunt doorklikken. Achter elke hotspot zit een extra bron, informatieve tekst, een audio- of videofragment of een kennisclip. Meestal kan je nog eens doorklikken op de bron, zodat je ook daar weer nieuwe hotspots krijgt.

 

Een ontdekplaat is ideaal om je leerlingen op een toffe manier zelf op onderzoek te laten gaan door de leerstof en soms ook uitbreidingsmateriaal.

Hybride leren

Met iDiddit heb je de ideale tool in handen om het ‘hybride lesgeven’ op jouw manier in te vullen. Van voorbereidingen en lesgeven tot evalueren en coachen, jij bepaalt zelf hoeveel, hoe vaak en hoe zelfstandig je leerlingen in iDiddit werken.

 

In iDiddit krijg je de bouwstenen om onze methodes volledig naar je hand te zetten. Verschuif thema’s of hoofdstukken in functie van je agenda en jaarplan, voeg eigen leerinhouden toe en pas aan wat jij nodig acht.

 

De resultaten van de vele oefeningen, opdrachten en Bookwidgets die je zelf kunt toevoegen bekijk je in een handig overzicht. Zo ontdek je in een oogopslag wie waar wanneer bijsturing nodig heeft.

Lees meer over iDiddit

Storia biedt leerlingen een goede kennismaking en een stevige houvast tijdens de eerste stappen in het secundair onderwijs, waar de geschiedenislessen complexer worden.

Gwen Celis

Leerkracht geschiedenis, De Kunsthumaniora (Wilrijk)

Sapiens

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

STORIAHD

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!