TechnoScoop

TechnoScoop vertrekt vanuit de verwondering om leerlingen via het technisch proces te laten nadenken over het ontwerpen en realiseren van oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen. Jij hebt de vrijheid en de flexibiliteit om het vak techniek op jouw manier in te richten.

Techniek

A-stroom

Techniek op maat van jouw lesaanpak

TechnoScoop vertrekt vanuit de verwondering van je leerlingen. Van daaruit leren ze, via het technisch proces, na te denken over het ontwerpen en realiseren van oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen. TechnoScoop voorziet heel wat mogelijkheden voor differentiatie, op vlak van de ervaringsgebieden (biotechniek, constructie, energie, ICT en transport) en op het niveau van je leerlingen. Zo heb jij de vrijheid en de flexibiliteit om de reeks helemaal in te richten op maat van jouw lesaanpak en de mogelijkheden van je school. We scheppen bovendien een kader om, tweemaal per jaar, de brug te slaan naar aardrijkskunde en natuurwetenschappen en multidisciplinair aan de slag te gaan.

Differentiatie voor de diverse doelgroep van de eerste graad

Vrijheid en flexibiliteit voor de leerkracht

Ojectieve, efficiënte en haalbare evaluatie

Coöperatief leren (CLIM) versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel en de motivatie bij leerlingen

Doorblader het aanbod

Aan de slag met TechnoScoop

 

2 uitgaven, 10 projecten, 31 sporen

 

In elk jaar kun je aan de slag met 5 projecten, telkens rond een van de 5 ervaringsgebieden uit het leerplan. Elk project bevat ten minste 3 verschillende sporen, zodat je de uitwerking van de realisaties kunt kiezen die het best aansluit bij de samenstelling van jouw klas(sen), de logistieke mogelijkheden en het beschikbare materiaal van jouw school. Een gemakkelijk spoor is heel gestuurd en krijgt een volledig uitgewerkt stappenplan. Een moeilijker spoor is vrijer, met bv. een zelf te ontwerpen stappenplan, en biedt ruimte voor meer creativiteit. Zo wordt differentiatie écht haalbaar. Elk project werkt via dezelfde overzichtelijke structuur. Je leerlingen vertrekken vanuit verwondering over een maatschappelijk relevant probleem. Daarna werken ze aan een oplossing voor het probleem via het technisch proces. Zo krijgen ze dat proces gaandeweg helemaal in de vingers.

WOW

Nog vóór het technisch proces start elk project met een Wow-pagina. Daarop vind je filmpjes, krantenartikels en ontdekplaten die je leerlingen zullen verwonderen en die de relevantie van het thema aantonen. We sloegen hiervoor o.m. de handen in elkaar met maker bij uitstek: Henk Rijckaert.

Behoefte/probleem

Nu neem je je leerlingen verder mee in het verhaal door op zoek te gaan naar een heldere formulering van de probleemstelling. Dat doen we door het stellen van gerichte vragen, het bekijken van een reportage, enz. Je klasgroep vertrekt steeds vanuit de eigen leefwereld en de actualiteit. De probleemstelling wordt duidelijk geformuleerd in een rode kader aan het einde van deze fase.

Ontwerpen/Mogelijke oplossingen

Je leerlingen gaan nu op zoek naar mogelijke oplossingen voor het probleem. Aan de hand van didactisch doordachte onderzoeksopdrachten maken ze kennis met begrippen en vaardigheden die ze nodig zullen hebben om het project in de volgende fase te realiseren. Via diddit reiken we je heel wat extra tools aan om in te zetten tijdens de ontwerpfase.

Maken – In gebruik nemen/Testen – Evalueren/Bijsturen

Nu gaan ze in de laatste fases van het technisch proces echt aan de slag. Ze zoeken eerst naar de criteria voor een geslaagde realisatie. Vervolgens gaan ze maken, testen en bijsturen waar nodig. Omdat het een iteratief proces is en je leerlingen de stappen dus waarschijnlijk enkele keren zullen moeten doorlopen. Elk project kan gerealiseerd worden volgens verschillende sporen,

Woordenlijst

Bij elk project vind je tot slot nog een woordenlijst met de belangrijkste begrippen. We voorzien ruimte voor de verklaring van de auteurs en voor een verklaring in eigen woorden.

Handig voor onderweg

In het leerwerkboek vind je nog enkele handige kaders. Bijvoorbeeld 'Goed om weten’-kaders met extra informatie en leuke weetjes. Of 'Mag het iets meer zijn'-kaders voor de sterkere leerlingen. En Tip-kaders die nuttige info geven om in te zetten in de onderzoeksopdrachten.

Doorblader het aanbod van TechnoScoop

Naar de webshop
Leerwerkboek TechnoScoop 1

TechnoScoop 1

Leerwerkboek

Leerwerkboek TechnoScoop 2

TechnoScoop 2

Leerwerkboek

Maximale ondersteuning voor jou en je leerlingen

 

TechnoScoop biedt maximale ondersteuning aan jou en je leerlingen. Dankzij de vele extra’s bieden we je als leerkracht heel wat flexibiliteit, o.m. in het aanbieden van de leerinhouden die bij de verschillende sporen van de projecten horen. Aan de hand van het vademecum, stappenplannen, duidelijke evaluatiefiches… begeleiden we je in het naar de hand zetten van het vak techniek.

Stappenplannen

Vademecum

Evalueren

Materialen

Binnen elk project kun je kiezen voor verschillende sporen die in moeilijkheid variëren. Op diddit vind je de uitgewerkte stappenplannen voor al die sporen terug, zodat je als leerkracht een weloverwogen keuze kunt maken.

De bijbehorende evaluatiefiche kan ingezet worden voor het permanent evalueren van vaardigheden (o.m. gebruik van gereedschappen) en vakattitudes (o.m. nauwkeurigheid, zelfstandigheid, orde) tijdens het uitvoeren van het stappenplan. Je vindt bewerkbare sjablonen per spoor op diddit en kunt ze delen met je leerlingen.

Digitaal vademecum

Het digitaal vademecum is een aparte digitale module over gereedschappen, materialen, veiligheid, werkhandelingen en attitudes. Je kiest zelf hoe je dit inzet: aan het begin van het schooljaar, bij de start van elk project of tijdens het project zelf. Het bevat o.m.:

  • Instructiefilmpjes voor gereedschappen (met bijgevoegde QR-codes, zodat je leerlingen ook meteen op hun smartphone kunnen kijken)
  • Ontdekplaten: unieke animaties van de leerstof, waarin je leerlingen zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan
  • Veiligheidsfiches

Techniek is een vak waarin vaardigheden en inzichten centraal staan. Dat vraagt om een andere manier van evalueren. Hoe biedt TechnoScoop daar een antwoord op?

  • Via zelfevaluatie (sociale vaardigheden en vakattitudes) kunnen leerlingen het eigen leerproces voortdurend bijsturen.
  • Via peer evaluatie beoordelen leerlingen elkaar en de samenwerking in groep.
  • Een evaluatiefiche voor elk stappenplan
  • Kant-en-klare toetsen
  • Taken: al voorbereid of zelf samen te stellen, online te maken of printbaar.

Materialen aankopen? Zo gebeurd! Voor elk project bieden we per spoor een materiaallijst aan, waarmee je op een eenvoudige manier een bestelling kunt plaatsen bij Opitec. Je geeft zelf aan of je het hele pakket wilt bestellen of slechts enkele items.

Hybride leren

TechnoScoop is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerpakketten van Technoscoop vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Multidisciplinair werken

De nieuwe Scoop-reeks is er voor meerdere vakken in de A-stroom: techniek, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Je kiest er zelf voor of je in je school met een of meerdere Scoop-methodes aan de slag gaat. Elke methode is onafhankelijk van de andere te gebruiken. Kies je voor meerdere Scoop-uitgaven, dan werken je leerlingen over de vakken heen wel in een herkenbare, heldere structuur, en met een afgestemd concept.

 

Bovendien maakt Scoop een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Daarvoor scheppen we een kader om één keer (leerjaar 2) of twee keer (leerjaar 1) per jaar over de vakken heen samen te werken. We bieden hiervoor guidelines voor de leerkracht die je helpen om een multidisciplinaire aanpak met je collega’s uit te werken.

Meer over multidisciplinair werken

Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

 

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis uit de verschillende vakken aan bod, in combinatie met STEM-vaardigheden.

TechnoScoop voldoet aan het leerplan, de opdrachten zijn gevarieerd en biedt verschillende niveau's bij de realisatieoefeningen.

Leerkracht techniek, Campus Ruusbroec Laken

SO_dactylografie_Typ-Top_klas_met_computers

Ontdek onze andere methodes

TeleScoop

Secundair onderwijs

Aardrijkskunde

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!