Pienter

Pienter is een duidelijke wiskundemethode voor de A-stroom, de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit, geschikt voor zowel theoretisch als praktisch georiënteerde leerlingen. Met Pienter beschik je over het ideale instrument om je lessen volgens je eigen inzicht in te vullen.

Wiskunde

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Doorblader het aanbod

Berekend op jouw aanpak

Met Pienter maak je gebruik van ICT-toepassingen en oefeningen volgens de behoefte van je leerlingen, je hebt ruime keuzemogelijkheden voor differentiatie en legt een link met de realiteit wanneer jij dat wilt. Kortom: Pienter is berekend op jouw aanpak en vult jouw expertise als wiskundeleerkracht perfect aan. Jij behoudt het eigenaarschap over je lessen.

Geef zelf invulling aan je lessen

Geschikt voor zowel theoretisch als praktisch geörienteerde leerlingen

Hybride methode: combineer papier en onlineleerplatform

Bekijk het leerwerkboek Reële functies & algebra (D/A) Bekijk het leerwerkboek Financiële algebra

Aan de slag met Pienter

Titelblad

Elk hoofdstuk start met een inhoudsopgave en een cartoon. Dat geeft je leerlingen een eerste indruk van het hoofdstuk.

Activeer voorkennis

Instap

Bij het begin van elk hoofdstuk maken je leerlingen aan de hand van een realistische inleiding of een kort onderzoek kennis met het onderwerp dat aan bod zal komen.

Leg de link met de leefwereld

Theorie

Je leerlingen leren formuleren in definities, eigenschappen, rekenregels of besluiten. Ze leren ook eigenschappen bewijzen.

Breng nieuwe leerstof aan

Oefeningen

Vervolgens gaan je leerlingen kennis inoefenen op verschillende niveaus.

Reeks A = eenvoudige toepassingen

Reeks B = basisniveau

Reeks C = verdiepingsniveau

Studiewijzer

Op het einde van elk hoofdstuk geeft de studiewijzer aan wat je leerlingen moeten kennen en kunnen.

Hulp bij het studeren

Pienter problemen oplossen

Elk hoofdstuk sluit af met de rubriek ‘Pienter problemen oplossen’ of ‘Problemen uit JWO’ (Junior Wiskunde Olympiade). Het is aan de leerlingen om aan de hand van heuristieken en probleemoplossend denken de problemen op te lossen.

Uitdaging voor je sterke leerlingen

Wiskunde van jaar 1 tot en met 6

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Conform de nieuwe leerplannen

De nieuwe leerplannen n.a.v. de onderwijsmodernisering zijn in de A-stroom intussen in voege gegaan. Pienter 1 is in 2019 helemaal herwerkt en in 2020 hebben we ook een volledig nieuwe editie van Pienter 2 gelanceerd. Zo blijf je volledig conform de nieuwe eindtermen werken.

 

Je kunt nog steeds aan de slag met het vertrouwde, sterke didactische concept van onze wiskundemethode voor de A-stroom. Bovendien besteden we extra aandacht aan remediërende opdrachten, ICT en probleemoplossend denken.

 

In de video gaan we stapsgewijs door het concept van Pienter A-stroom. Neem zeker eens een kijkje!

Flink vernieuwd aanbod

Na de geslaagde herwerking van Pienter A-stroom hebben we ook nieuwe edities van Pienter graad 2 uitgebracht. De methode werd flink vernieuwd in het kader van de modernisering.

 

Daarbij lanceerden we 3 verschillende edities voor het derde en vierde jaar, telkens aangepast in functie van jouw noden en het niveau en leefwereld van je leerlingen.

  • Dubbele finaliteit: Pienter D/A
  • Doorstroomfinaliteit: Pienter D
  • Doorstroomfinaliteit: Pienter XL D

 

Benieuwd hoe Pienter is opgebouwd en welke verschillen er tussen de edities zijn? Ontdek alles in de video!

Nieuwe edities in 2023 en 2024

In 2023 en 2024 lanceren we nieuwe edities van Pienter voor de derde graad. Het vernieuwde aanbod zal bestaan uit:

  • Twee basisboeken
  • Verschillende thematische uitgaves

 

Zo kun je volledig flexibel werken volgens je eigen voorkeur. Benieuwd? Laat je gegevens achter en we houden je steeds op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.

Hou me op de hoogte

Inhoudsopgaves

 

Reële functies en algebra

Hoofdstuk 1: Verbanden en reële functies
Hoofdstuk 2: Soorten verbanden tussen grootheden
Hoofdstuk 3: Machten wortels en logaritmen
Hoofdstuk 4: Exponentiële verbanden
Hoofdstuk 5: Gemiddelde planning

 

Statistiek

Hoofdstuk 1: Verzamelen van gegevens
Hoofdstuk 2: Verwerken van gegevens
Hoofdstuk 3:  Statistische kengetallen
Hoofdstuk 4:  Kansrekening
Hoofdstuk 5:  De normale verdeling
Hoofdstuk 6:  Correlatie en causaliteit

 

Financiële algebra

Hoofdstuk 1: Enkelvoudige intrest
Hoofdstuk 2: Samengestelde intrest
Hoofdstuk 3: Beleggingen
Hoofdstuk 4: Annuïteiten
Hoofdstuk 5: Leningen op lange termijn
Hoofdstuk 6: Consumentenkrediet

 

Goniometrie en vectoren

Hoofdstuk 1: De goniometrische cirkel
Hoofdstuk 2: De sinusfunctie
Hoofdstuk 3: Goniometrische functies
Hoofdstuk 4: Vectoren

 

Uitgebreide analyse en algebra

Hoofdstuk 1: Tweedegraadsfuncties
Hoofdstuk 2: Logaritmische schalen
Hoofdstuk 3: Afgeleiden

 

Doorblader het aanbod van Pienter (scroll rechts voor derde graad)

Bekijk alle uitgaven op de webshop
SO_wiskunde_Pienter_cover_jaar1

Pienter 1

Leerwerkboek

SO_Wiskunde_Pienter_cover_jaar2

Pienter 2

Leerwerkboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_Jaar3_D

Pienter 3 D

Leerwerkboek deel 1 & 2

SO_wiskunde_Pienter_cover_jaar3_DA

Pienter 3 D/A

Leerwerkboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_jaar3_DXL

Pienter 3 D XL

Leerwerkboek deel 1 & 2

SO_wiskunde_Pienter_cover_jaar_4_D

Pienter 4 D

Leerwerkboek deel 1 & 2

SO_wiskunde_Pienter_cover_jaar_4_DA

Pienter 4 D/A

Leerwerkboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_jaar_4_DXL

Pienter 4 D XL

Leerwerkboek deel 1 & 2

Pienter - Reële functies & algebra

Pienter 3de graad Reële functies & algebra basis (ed. 2023)

Basisboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_graad-3_statistiek

Pienter 3de graad Statistiek en kansrekenen (ed. 2023)

Basisboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_graad-3_financiele-wiskunde

Pienter 3de graad Financiële algebra (ed. 2023/2024)

Thematische uitgave

SO_wiskunde_Pienter_cover_graad-3_ Goniometrie-en-vectoren

Pienter 3de graad Goniometrie en vectoren (ed. 2023/2024)

Thematische uitgave

Pienter 3de graad Uitgebreide analyse en algebra (ed. 2023/2024)

Thematische uitgave

SO_Wiskunde_Pienter_cover_financiële Algebra

Pienter 3de graad Financiële algebra (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

SO_wiskunde_pienter_cover_reele_functies

Pienter 3de graad Reële functies (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

SO_wiskunde_pienter_cover_reele_functies_en_algebra

Pienter 3de graad Reële functies en algebra (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_tweedegraadsfuncties

Pienter 3de graad Tweedegraadsfuncties (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

SO_wiskunde_pienter_cover_exp._log_functies

Pienter 3de graad Exponentiële en logaritmische functies (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

SO_wiskunde_pienter_cover_integraalrekening

Pienter 3de graad Integraalrekening (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

SO_wiskunde_Pienter_cover_statistiek

Pienter 3de graad Statistiek (ed. 2019/2020)

Leerwerkboek

Hybride leren met Pienter

Pienter is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

In graad 1 en 2 kun je Pienter vinden op het digitaal leerplatform diddit. In graad 3 zul je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kan terugvinden.

Pienter 1-4: diddit

Pienter 5/6: iDiddit

Lees meer over diddit Lees meer over iDiddit

Ruim aanbod oefeningen

Wie werkt met Pienter, beschikt over een ruim aanbod oefeningen. Zowel in de leerwerkboeken als online op diddit vind je meer dan voldoende materiaal om sterk te differentiëren. Je kunt je sterke leerlingen uitdagen en voor je zwakkere leerlingen voorzie je de juiste remediëring.

 

Het is niet de bedoeling dat elke leerling alle oefeningen maakt. Als leerkracht neem je het traject van je leerlingen in handen. Jij geeft aan wie welke oefeningen maakt. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende oefeningen bij Pienter.

Oefeningen in het boek: oefen in 3 reeksen

Pienter problemen oplossen

Remediëringsoefeningen (ROEF)

XL-reeks: verdiepend materiaal

Pienter Computeren: ICT

Pienter rekenen: tempodifferentiatie

Adaptieve, online oefeningen op het onlineleerplatform

Pienter biedt een mooi evenwicht tussen theorie, oefeningen en digitale toepassingen op diddit. Wij zijn heel tevreden!

Peter Van Hoof

Leerkracht wiskunde, Heilig Grafinstituut Turnhout

Op onze school wordt het digitale materiaal van Pienter veelvuldig en functioneel gebruikt. We zijn heel tevreden over de meerwaarde die dit materiaal aan onze lesinhoud biedt, zowel op remediërend vlak als qua uitbreiding en verdieping.

Heidi Verheyden

Vakverantwoordelijke wiskunde, Sint Clara Arendonk

Pienter heeft echt heel veel oefeningen in het boek. Daarnaast wordt de theorie zeer goed uitgelegd. Je beschikt over enorm veel extra materiaal. Super!

Leerkracht wiskunde, RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk

Leerkracht in de klas, papieren uitdelen, secundair onderwijs

Ontdek onze andere methodes

Lift

Secundair onderwijs

Economie

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!