Ontdek de boeken fysica voor het aso van het gemeenschapsonderwijs!
Sirius

Fysica voor aso en tso in het GO!

Sirius is een vernieuwende en leerlinggerichte methode om fysica te ontdekken. De reeks is in overeenstemming met de meest recente leerplannen fysica. Voor alle uitgaven geldt niet alleen een aanpassing en actualisering van de leerinhouden, maar ook een doorlichting en verbetering van het concept op basis van recente didactische inzichten en feedback van vakleerkrachten.

De troeven:
  • Nieuwe en frisse lay-out in vier kleuren
  • In leerjaar 3 en 4 is er de keuze tussen een leerwerkboek (voor de 1-uurse richtingen) en een leerboek (voor de 2-uurse richtingen)
  • De klemtoon ligt op het ontwikkelen van vaardigheden, zelfstandig leren en samenwerkend leren
  • Het leren leren wordt ontwikkeld door differentiatie en variatie in de opdrachten
  • Het onderzoekend leren wordt ontwikkeld door het uitvoeren van praktische opdrachten en experimenten
  • Zelfstandig werken met informatie en ICT geeft de leerlingen de mogelijkheid om het eigen leerproces te ontwikkelen en bij te sturen.

Sirius 3, 4, 5 en 6 zijn ook bruikbaar voor de richtingen Techniek-wetenschappen en Industriële wetenschappen, en daarnaast voor alle kso- en tso-richtingen die fysica als basisvak aanbieden.

Bekijk het aanbod
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur