Ontdek de reeks NW voor jou, natuurwetenschappen voor de A-stroom.
NW voor jou GO!

Actief natuurwetenschappen beleven met dynamische werkvormen

NW voor jou GO! is een volledige reeks natuurwetenschappen voor de eerste graad van de A-stroom, afgestemd op de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs (GO!).

Deze methode staat garant voor een actieve lesaanpak met diverse dynamische werkvormen en een gevarieerd ICT-aanbod. NW voor jou GO! bestaat uit leerwerkschriften voor zowel de basisvorming als de lesuren wetenschappelijk werk, die optioneel gekozen kunnen worden (NW voor JOU GO! Wetenschappelijk Werk biedt aparte leerwerkschriften voor de lesuren wetenschappelijk werk).

De troeven:

 • Leerwerkschrift met een heldere en consequente structuur
 • Hoge betrokkenheid van de leerlingen
 • Activerende werkvormen
 • Knappe foto's en haarscherpe tekeningen 
 • Haalbaarheid van de lessen
 • Wetenschappelijke methode, consequent gevolgd en geleidelijk opgebouwd
 • Volledige digitale ondersteuning dankzij het online leerplatform diddit

NW voor jou GO! en de modernisering

In 2019 vonden de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs ingang in het eerste jaar. Voor het GO! geldt dat de doelen van de wetenschappelijke competenties georganiseerd worden rond 7 thema’s, gebundeld in didactische fiches. Die organisatie moet het leerkrachten mogelijk maken om flexibel om te springen met de inrichting van vakken en met de didactische aanpak van sommige inhouden.

De verschuivingen van inhouden zijn beperkt. Daarom besloten we de uitgaven van NW voor jou GO! ongewijzigd te laten en een aanvullend aanbod online aan te bieden, zodat je zonder zorgen de onderwijshervorming tegemoet kunt gaan. 

Waaruit bestaat dat digitale aanbod op diddit?

 • Een concordantietabel waarin de inhouden uit de leerwerkboeken gekoppeld worden aan de eindtermen bij een didactische fiche. Per doel wordt ook aangegeven of er extra materiaal bij het lesmateriaal op diddit staat.
 • Een evaluatiereeks per thema, afgestemd op de vooropgestelde kennissoort en het beheersingsniveau uit de eindtermen.
 • Uitgewerkte en gelay-oute leerinhouden voor doelen die niet bereikt worden.
 • Extra onderzoeks- en informatieopdrachten die inspelen op de verwerving van de wetenschappelijke vaardigheden.
 • Ter differentiatie: beeldfragmenten bij de leerstof met verwerkingsopdrachten.
 • Per thema een ‘Wat kan je?’-checklist ter ondersteuning van het ‘leren leren’-proces.Voorbeeld van een concordantietabel van NW voor jou GO! (2019) Bekijk het aanbod
 

 

diddit_logo_Q_tagline

diddit, het online leerplatform
Bij alle leerwerkboeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.

Ontdek alles over diddit

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie op je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur