Ontdek Solar, de reeks natuurwetenschappen voor de eerste graad van het gemeenschapsonderwijs.
Solar

Natuurwetenschappen helder uitgelegd

Solar is een methode natuurwetenschappen voor de eerste graad van de A-stroom, afgestemd op de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs (GO!). Naast een leerwerkboek voor het 1-uursvak, is er ook een apart werkboekje voor het keuzegedeelte wetenschappelijk werk.

De troeven:

 • Rijkelijke, heldere illustraties die de leerstof verduidelijken en het inzicht  aanscherpen
 • Veel aandacht voor bondig en helder taalgebruik
 • Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gestructureerde samenvatting
 • Interactieve oefeningen per thema om de leerstof te verwerken
 • Volledige digitale ondersteuning dankzij het online leerplatform diddit

Onderwijshervorming 2019

Vanaf 2019 start men in het secundair onderwijs in Vlaanderen met nieuwe eindtermen. Voor het GO! geldt dat de doelen van de wetenschappelijke competenties georganiseerd worden rond 7 thema’s, gebundeld in didactische fiches. Die organisatie moet het leerkrachten mogelijk maken om flexibel om te springen met de inrichting van vakken en met de didactische aanpak van sommige inhouden.

De verschuivingen van de inhoud zijn minder groot. Daarom hebben we besloten onze uitgaven ongewijzigd te laten en een aanvullend aanbod online aan te bieden, zodat je zonder zorgen de onderwijshervorming tegemoet kunt gaan. 

Waaruit bestaat dat digitale aanbod op diddit?

 • Een concordantietabel waarin de inhouden uit de leerwerkboeken gekoppeld worden aan de eindtermen bij een didactische fiche. Per doel wordt ook aangegeven of er extra materiaal bij het lesmateriaal op diddit staat.
 • Een evaluatiereeks per thema, afgestemd op de vooropgestelde kennissoort en het beheersingsniveau uit de eindtermen.
 • Uitgewerkte en gelay-oute leerinhouden voor doelen die niet bereikt worden.
 • Extra onderzoeks- en informatieopdrachten die inspelen op de verwerving van de wetenschappelijke vaardigheden.
 • Ter differentiatie: beeldfragmenten bij de leerstof met verwerkingsopdrachten.
 • Per thema een ‘Wat kan je?’-checklist ter ondersteuning van het ‘leren leren’-proces.


Bekijk een voorbeeld van de correspondentietabel voor Solar Bekijk het aanbod


diddit_logo_Q_tagline
diddit, het online leerplatform
Bij alle leerwerkboeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.

Ontdek alles over diddit

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur